Fara í efni

Reglur um úthlutun menningarstyrkja Múlaþings 2023

1. gr. Hlutverk

Byggðaráð Múlaþings auglýsir styrki til menningarstarfs og úthlutar þeim samkvæmt reglum þessum. Framlag til úthlutunar er ákveðið við gerð fjárhagsáætlunar Múlaþings.

2. gr. Styrkúthlutanir

Múlaþing veitir menningarstyrki til einstaklinga, hópa, félagssamtaka, fyrirtækja og stofnana til almennrar liststarfsemi eða -verkefna. Byggðaráð getur ákveðið sérstakar áherslur við styrkúthlutun hverju sinni og verða þær þá að koma fram í auglýsingu. Styrkir eru einungis greiddir út á því ári sem þeir eru veittir og færast ekki á milli ára nema sérstaklega sé um það samið.

Styrkupphæð getur aldrei numið meira en 50% af heildarkostnaði verkefnisins.

Verkefni telst ekki lokið fyrr en lokaskýrslu á framkvæmd er skilað.

Við auglýsingu á viðburði skal styrkþegi láta styrkveitingu Múlaþings koma fram.

3. gr. Verkefnastyrkir

Sótt skal um styrki til menningarverkefna á þar til gerðu eyðublaði þar sem m.a. eftirfarandi kemur fram:

 • lýsing á verkefninu og gildi þess fyrir menningarlífið
 • verk- og tímaáætlun um framkvæmd þess
 • fjárhagsáætlun verkefnisins og fjármögnun þess
 • upphæð sem sótt er um

Ekki er styrkt til náms, reksturs eða viðhalds á húsnæði.

Byggðaráð Múlaþings auglýsir styrki til menningarstarfsemi tvisvar sinnum á ári til þess að efla menningarlífi í sveitarfélaginu. Fyrri úthlutun verður að þessu sinni auglýst eigi síðar en 16. nóvember 2022 með úthlutun eigi síðar en í lok janúar 2023.

Seinni úthlutun skal auglýst eigi síðar en 15. ágúst 2023 og úthlutun skal lokið fyrir 1. október 2023.

Í einstaka tilvikum getur sveitarfélagið gert langtíma samninga við einstaklinga, menningarstofnanir, félög og listahópa sem sannað hafa gildi sitt í menningarlífi í Múlaþingi eða geta með skýrum hætti sýnt fram á gildi starfs síns.

 

4. gr. Mat á umsóknum

Við mat á umsóknum er horft til eftirfarandi þátta:

 • Hvernig verkefnið / starfsemin auðgar menningarlífið í Múlaþingi og hvernig fjármunirnir nýtast í því samhengi.
 • Hversu raunhæf verk- og tímaáætlun er og hversu líklegt er að verkið verði framkvæmt.
 • Hversu raunhæf fjárhagsáætlun er.
 • Gæða, vinnslu og framsetningar umsóknar, sýnar umsækjanda og faglegra vinnubragða.
 • Úthlutanir endurspegli breidd, nýmæli og framsækni og að endurnýjun eigi sér stað í hópi styrkþega.
 • Að umsókn fylgi ársreikningur eða fjárhagsyfirlit fyrir síðasta starfsár og fjárhagsáætlun fyrir það næsta (eftir því sem við á).
 • Ef styrkhafi hefur fengið menningarstyrk áður er gerð krafa um að lokaskýrslu fyrri verkefna hafi verið skilað.

Byggðaráð Múlaþings áskilur sér rétt til að hafna umsóknum.

Umsækjendur um styrk verða að tengjast Múlaþingi með búsetu, eða með því að viðburðurinn fari fram í Múlaþingi eða feli í sér kynningu á menningarstarfsemi Múlaþings.

Samkvæmt 21. grein Stjórnsýslulaga þarf ekki að rökstyðja ákvörðun um úthlutun styrkja á sviði lista og menningar.

Samþykkt í Byggðaráði Múlaþings 1. Nóvember 2022.

Síðast uppfært 08. nóvember 2022
Getum við bætt efni þessarar síðu?