Fara í efni

Vinnuskóli Múlaþings

Meginhlutverk Vinnuskóla Múlaþings er að veita nemendum úr efstu bekkjum grunnskóla sveitarfélagsins uppbyggileg sumarstörf ásamt fræðslu í öruggu starfsumhverfi. Vinnuskólinn er bæði vinna og skóli, félagslega skapandi vinnustaður, með kennslu í almennri vinnuskólavinnu með skýrar reglur varðandi vinnuumhverfi. Vinnuskólinn er forvarnarstofnun en rannsóknir og reynsla sýna að mest hætta er á að unglingar leiðist út í óreglu á sumrin og eru helstu orsakir rýmri tími, minna aðhald og meiri fjárráð. Með reglulegri vinnu, markvissri fræðslu og sterkum fyrirmyndum er reynt að sporna gegn óreglu.

Öllum nemendum 7., 8., 9. og 10. bekkja býðst að koma til starfa við fjölbreytt verkefni sem flest snúa að garðyrkju og umhirðu í sveitarfélaginu. Flokkstjóri er verkstjóri á vinnustað og næsti yfirmaður hans er verkstjóri Vinnuskóla á viðkomandi stað.

Markmið vinnuskólans

 • Kenna nemendum verklag, ábyrgð, virðingu, stundvísi og aga.
 • Fegra og snyrta umhverfi okkar og halda því óaðfinnanlegu
 • Byggja upp vinnuvirðingu hjá nemendum og starfsfólki.
 • Skapa trausta og sterka liðsheild í öllu starfi Vinnuskólans.
 • Bjóða upp á starf með áherslu á þátttöku nemenda í þroskandi og skapandi starfi.
 • Viðhalda jákvæðri ímynd vinnuskólans og gera hana enn jákvæðari.
 • Veita fræðslu á ýmsum sviðum auk forvarna.

Umsóknir í vinnuskólann

Forsjáraðilar skrá nemendur í Vinnuskóla Múlaþings. Lokað hefur verð fyrir umsóknir fyrir sumarið 2024. Umsóknafrestur var 12. maí 2024, en hann var framlengdur á Djúpavogi til 20. maí 2024, vegna fárra umsókna.


Starfstími

Starfstími skólans sumarið 2024 er frá 10. júní og fram til 15. ágúst eða í um 10 vikur samtals. Unnið er mánudag til fimmtudags og frí á föstudögum,

 • 13 ára (árg. 2011) hafa kost á vinnu í 6 vikur, 3 klst. á dag.
 • 14 ára (árg. 2010) hafa kost á vinnu í 7 vikur, 3 klst. á dag.
 • 15 ára (árg. 2009) hafa kost á vinnu í 10 vikur, 6 klst. á dag.
 • 16 ára (árg. 2008) hafa kost á vinnu í 10 vikur, 6 klst. á dag.

Laun og launagreiðslur

Laun nemenda verða sem hér segir:

 • Nemendur fæddir 2011: 798 kr./klst.
 • Nemendur fæddir 2010: 1.197 kr./klst.
 • Nemendur fæddir 2009: 1.463 kr./klst.
 • Nemendur fæddir 2008: 1.729 kr./klst.

Laun eru greidd út í lok mánaðar og eru lögð inn á bankareikning sem skal vera skráður á kennitölu nemanda.


Veikindi og frí

Mögulegt er að fá leyfi frá störfum en nemendum gefst ekki kostur á að vinna upp tapaðan starfstíma síðar.

Veikindi þarf forsjáraðili að tilkynna til verkstjóra, veikindadagar eru ekki greiddir.


Reglur vinnuskóla Múlaþings

 • Öllum nemendum og flokkstjórum ber að sýna samstarfsfólki sínum og öllum íbúum og gestum sveitarfélagsins fyllstu kurteisi og tillitssemi.
 • Niðurlægjandi orðbragð, hegðun og ofbeldi af hverju tagi er algjörlega ólíðandi.
 • Flokkstjóri er verkstjóri yfir þeim verkefnum sem hans flokki eru falin og skulu nemendur fylgja fyrirmælum hans.
 • Öllum nemendum og flokkstjórumber að mæta stundvíslega.
 • Nemendurog flokkstjórar beri virðingu fyrir starfinu, gangi vel um og fari vel með verkfæri og eigur. Nemendur bera viðeigandi kostnað ef þeir fremja skemmdarverk á eigum Vinnuskólans og annarra.
 • Flokkstjórar ákveða hvaða nemendur vinna saman.
 • Nemendur og flokkstjórar mæta til vinnu klæddir eftir veðri.
 • Nemendurog flokkstjórar klæðast vestum á meðan á vinnu stendur ásamt viðeigandi persónuhlífum.
 • Ekki er leyfilegt að yfirgefa vinnusvæði á kaffitíma, nemendur mæti með nesti í vinnuna.Sjoppu- og búðaferðir eru ekki leyfðar á vinnutíma, þ.m.t. kaffitíma.
 • Ekki er leyfilegt að vera með orku- og gosdrykki á vinnutíma.
 • Nemendur bera ábyrgð á öllum eigum sínum í vinnutíma.
 • Farsímanotkun er óheimil nema með samþykki flokkstjóra.
 • Öll notkun tóbaks, rafretta, nikótínpúða og annarra vímuefna er bönnuð á vinnutíma (þ.m.t. í kaffitímum).

Verði misbrestur á að nemandi fylgi reglum Vinnuskólans er viðkomandiáminntur eða honum vísað úr skólanum, tímabundið eða varanlega,eftir eðli brots. Forsjáraðili er ávallt látinn vita ef nemanda er vísað úr Vinnuskólanum.Eingöngu verkstjóri og yfirmenn hans geta vísað nemanda varanlega úr Vinnuskólanum.

Nemendur eru stimpluð inn við upphaf vinnu, séu þau mætt til vinnu, og stimpluð út í hádegishléi og við lok vinnudags.
Nemendur fá greitt samkvæmt stimpilklukku og fá því ekki greitt þann tíma sem þau ekki eru í vinnu, t.d. vegna seinkoma.

Síðast uppfært 04. júní 2024
Getum við bætt efni þessarar síðu?