Fara í efni

Sorphirða og endurvinnsla

Sveitarfélögum er skylt að sækja fjóra flokka af sorpi heim að dyrum íbúðarhúsa og hafa tiltækan farveg fyrir úrgang svo sem með því að halda úti grenndar- og móttökustöðvum. 

Upplýsingar um breytingar á sorphirðu og sorpflokkun


Sorphirðudagatöl

Sorphirða á Egilsstöðum og Fellabæ
Sorphirða á Fljótsdalshéraði dreifbýli
Sorphirða á Djúpavogi og dreifbýli
Sorphirða á Seyðisfirði og dreifbýli


Opnunartímar móttökustöðva

Borgarfjörður eystri
Áhaldahúsið á Heiðinni
Virka daga frá klukkan 8:00 - 16:00.

Djúpivogur
Háaurar
Þriðjudaga og fimmtudaga frá klukkan 13:30 - 16:30
Laugardaga frá klukkan 11:00 - 13:00

Egilsstaðir
Tjarnarás 11
Virka daga frá klukkan 9:00 - 17:00
Laugardaga frá klukkan 10:00 - 16:00.

Seyðisfjörður
Fjarðargötu
Virka daga frá klukkan 13:00 - 17:00
Laugardaga frá klukkan 13:00 -16:00.


Grenndarstöðvar

Grenndastöðvar eru fyrir gler, málma og textíl, stöðvarnar eru staðsettar á eftirfarandi stöðum:

Djúpivogur
Á planinu bak við Tryggvabúð, Markarland 2

Egilsstaðir
Tjarnarási 9 milli þjónustumiðstöðvar og móttökustöðvar, framan við hús Rauða krossins.

Seyðisfjörður
Framan við móttökustöð við Fjarðargötu.

Á öllum stöðum eru jafnframt gámar frá Rauða krossinum fyrir textíl.


Fjórir flokkar á hverju heimili

Á hverju heimili er fjórum úrgangsflokkum safnað matarleifum, pappír og pappa, plasti og blönduðum úrgangi. 

Ítarlegri flokkunarleiðbeiningar má nálgast á heimasíðu Íslenska Gámafélagsins.

Sorting instructions  | Instrukcja sortowania 

Mynd af flokkunartöflu fyrir matarleyfarMynd af flokkunartöflu fyrir pappa og pappírMynd af flokkunartöflu fyrir plast

Til að óska eftir nýjum sorpílátum, tilkynna um skemmd ílát eða gera athugasemdir vegna sorphirðu má senda póst á verkefnastjóra umhverfismála.


Móttökustöðvar

Á móttökustöðvar má koma með gjaldfrjálsan og gjaldskyldan úrgang en hann skal þegar vera flokkaður við komu.  Ef úrgangur kemur blandaður (óflokkaður) þarf að greiða fyrir allan úrganginn samkvæmt gjaldskrá. Það borgar sig að skoða vel hvaða flokkar eru gjaldfrjálsir og hverjir gjaldskyldir, sé sorpið rétt flokkað endist kortið lengur. 

Einstaklingar greiða fyrir gjaldskyldan úrgang með klippikorti en þau má kaupa á móttökustöðvum og skrifstofum Múlaþings. Annars vegar er hægt að kaupa kort með 32 klippum sem kostar kr. 38.400 og hinsvegar kort með 8 klippum sem kostar kr. 9.600. Hvert klipp er 0,125 m3 eða 20 kg af gjaldskyldum úrgangi. 
Sjá gjaldskrá fyrir meðhöndlun og förgun úrgangs í Múlaþingi á vef Stjórnartíðinda.

Megnið af þeim úrgangi sem kemur inn á móttökustöðvar eru verðmæti, sem eru endurunnin eða endurnýtt, sem þarf ekki að greiða fyrir. Markmiðið er að láta sem minnst fara í urðun. Tökum höndum saman um að vernda umhverfið og standa saman að förgun á sem hagkvæmastan hátt. 

Upplýsingar um móttökustöðvar fyrir skilagjaldskyldar umbúðir er má nálgast á heimasíðu Endurvinnslunnar.


Spurningar og svör

Svör við spurningum sem komið hafa fram varðandi innleiðingu á samræmdu flokkunarkerfi á landsvísu og útfærslu Múlaþings á því.

 • Hvert fer sorpið?

  Blandaður úrgangur í Múlaþingi er urðaður eins og staðan er í dag, það er því öllum í hag að flokka sem mest og lágmarka þannig blandaðan úrgang. Endurvinnsluefnið fer mestmegnis erlendis, þar sem fyrirtæki flokka það enn frekar og senda allt sem er mögulegt að endurvinna í endurvinnslu, afgangurinn fer til brennslu til orkuframleiðslu.

 • Verða breytingar á sorphirðugjöldum?

  Já, það koma til með að verða breytingar á sorphirðugjöldum. Ný lög kveða á um að sveitarfélögum er ekki lengur heimilt að borga með sorphirðu fyrir íbúa, en það hefur Múlaþing gert hingað til. Gjöldin koma ekki til með að breytast fyrr en á nýju ári.

 • Verður breyting á sorphirðutíðni?

  Til að byrja með verður núverandi sorphirðudagatal áfram í gildi. Það koma hinsvegar til með að verða breytingar á tíðninni eftir því sem reynsla kemur á sorphirðuna. Mun Múlaþing einnig nýta sér reynslu annarra sveitarfélaga við gerð nýs sorphirðudagatals. Þar sem kostnaður fyrir sorphirðu þarf nú að veltast allur yfir á íbúa, verður tíðninni haldið í skefjum eins og hægt er án þess að það valdi íbúum óþægindum, til að halda niðri kostnaði.

 • Hvað með tunnuskýlið mitt?

  Sama breyting er að eiga sér stað um allt land. Sveitarfélög munu ekki standa kostnað af því að breyta eða skipta út tunnuskýlum. Það þurfa íbúar að gera sjálfir sem ábyrgðaraðilar sinna fasteigna. Ýmsar lausnir eru í boði, svosem krókar sem má festa á skýli til að festa fjórðu tunnuna og fást víðsvegar.

 • Hvaða stærðir verða á tunnunum?

  Tunnur fyrir blandaðan úrgang, plast og pappír og pappa munu vera 240 lítra, það er sama stærð og “gráa” og “græna” tunnan er í dag. Lífræna tunnan mun halda sinni stærð, 120 lítra.

 • Hvers vegna verður ekki í boði að fá tvískipta tunnu?

  Ástæða þess að ákveðið hefur verið að bjóða ekki upp á tvískipta tunnu er í raun þríþætt.

  1. Þær eru mikið dýrari í rekstri, tæming á þeim tekur mikið lengri tíma. Hægt er að tæma þrjár venjulegar tunnur á sama tíma og ein tvískipt er tæmd. Það þýðir að gjöld fyrir slíkar tunnur verða mikið hærri, sem skilar sér í hærri sorphirðugjöldum.
  2. Það er erfitt að tæma þær, sérstaklega ef sorpið frýs í þeim. Hönnun tunnunnar er breytt með því að setja í hana skilrúm ásamt því að hólfin eru lítil og þröng. Það veldur því að oft næst ekki að tæma þessar tunnur fyllilega.
  3. Það er erfiðara að þrífa þessar tunnur en þessar venjulegu vegna skilrúmsins sem er sett í hana.
 • Get ég fengið ílát í tunnuna mína fyrir blandaða úrganginn fyrir lífrænan úrgang?

  Vinnueftirlitið hefur mælst gegn þessari leið og Múlaþing mun ekki bjóða upp á þann valkost. Ástæða þess er að vinnuaðstæður sorphirðufólks sem þarf að meðhöndla slík ílát eru óviðunandi. Þessi ílát geta orðið ótrúlega þung, og tæmdar eru margar tunnur á dag sem kallar á gríðarlegan burð. Einnig þýða ílátin að starfsmenn þurfa að handleika úrganginn og eru þannig berskjölduð fyrir ýmsum bakteríum og öðrum örverum.

 • Ég hendi engum lífrænum úrgangi, þarf ég að vera með tunnuna?

  Lögin eru skýr, sveitarfélaginu ber að sækja fjóra flokka upp að heimili og bjóða upp á þá þjónustu fyrir alla, þar á meðal er lífrænn úrgangur. Reynsla hefur einnig sýnt það, að þar sem ekki er boðið upp á tunnu fyrir lífrænan úrgang sýna sýni þá niðurstöðu að magn lífræns efnis er margfalt hærra en þar sem tunnan er í boði. Það á líka við þar sem íbúar eru með heima moltugerð eða annað sem er gert til að nýta hráefnið heima við.

 • Má ég fara með plastið mitt á móttökustöð og sleppa plasttunnunni?

  Lögin eru skýr, sveitarfélaginu ber að sækja fjóra flokka upp að heimili og bjóða upp á þá þjónustu fyrir alla, þar á meðal er plast. Gæði plasts sem safnast á móttökustöðum er lægra, það þýðir að greiðslur úr úrvinnslusjóði eru mikið lægri á hvert kíló en þau sem eru sótt heim að húsi. Hærri greiðslur úr úrvinnslusjóði skila sér síðan í hærri niðurgreiðslu á sorphirðugjöldum.

 • Hvernig verður grenndarstöðvum háttað?

  Grenndarstöðvar koma til með að vera þrjár í til að byrja með, ein á Egilsstöðum, ein á Seyðisfirði og ein á Djúpavogi. Gámar frá Rauða Krossi Íslands munu taka við textíl, líkt og hefur verið undanfarin ár og sinna því hlutverki grenndargáms fyrir textíl. Gámum fyrir annars vegar gler og hins vegar málma mun verða komið fyrir á sama svæði og textílgámarnir eru. Þörf á því að bæta við fleiri stöðvum verður metin eftir því sem reynsla hjá okkur og öðrum sveitarfélögum kemur í ljós.

 • Hvar get ég nálgast frekari leiðbeiningar um flokkun?

  Leiðbeiningar er að finna hér á heimasíðu Múlaþings og á heimasíðu Íslenska Gámafélagsins, einnig er hægt að hafa samband við Íslenska Gámafélagið í síma 577-5757.

 • Þarf ég að skipta út maíspokum fyrir pappírspoka í lífræna sorpinu?

  Eins og staðan er í dag er ekki þörf á að hætta að nota maíspoka í lífræna sorpið. Jarðgerðarferlið er öðruvísi í Reykjavík en í Eyjafirði þangað sem lífræna sorpið okkar fer. Krefst ferlið sem er notast við fyrir Múlaþing í dag ekki að skipt sé í pappírspoka.

 • Verð ég að setja plastið og pappírinn í poka í tunnurnar?

  Nei, það er betra að endurvinnsluefnið, plastið og pappírinn fari pokalaust í tunnurnar því það er betra fyrir flokkunarferlið sem efnið á eftir að fara í gegnum.

 • Má frauðplast fara í plast tunnuna?

  Nei, frauðplast þarf að fara með á móttökustöð.

 • Þarf ég að þvo upp sorpið mitt?

  Það þarf ekki að þrífa sorpið, það er nóg að skola vel og þerra nokkuð vel. Aðal málið er að umbúðirnar séu lausar við efna- og matarleifar. Gott er að hafa í huga að hreinna efni skilar sér í meiri gæðum sorpsins sem skilar sér í hærri greiðslum úr úrvinnslusjóði, sem skilar sér í sorphirðugjöldin. Einnig fer sorpið í enn frekari flokkun þar sem starfsfólk þarf að handleika það.

 • Hvenær á ég að byrja að aðskilja plastið og pappann?

  Byrjað verður að aðskilja plast og pappa þegar fjórða tunnan (plast tunnan) kemur á heimili, henni verður dreift samhliða tæmingu á núverandi endurvinnslutunnu. Báðar tunnur verða því tómar á sama tíma og allir byrja með hreint borð. Tunnum verður dreift 4. til 18. september.

 • Gjaldskrá fyrir meðhöndlun og förgun úrgangs í Múlaþingi

   

  Árlegt þjónustugjald vegna meðhöndlunar og förgunar úrgangs í Múlaþingi, til að standa undir kostnaði, skal innheimt með fasteignagjöldum. Gjöldin eru sem hér segir:

  A. Á hverja íbúð í þéttbýli og á lögbýli, eða íbúðarhús utan þéttbýlis, greiðist þjónustugjald:  
    Söfnunargjald kr. 36.000
    Förgunargjald kr. 15.400
    Samtals: kr. 51.400
    Íbúar á Borgarfirði eystri fá 25% afslátt og eina rúllu af ruslapokum ár hvert.

  Gjaldskráin í stjórnartíðindum

   Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 13. desember 2023

Síðast uppfært 02. maí 2024
Getum við bætt efni þessarar síðu?