Fara í efni

Farsæld barna

Ráðgjöf vegna barna

Stuðningur og ráðgjöf við barnafjölskyldur felst m.a. í uppeldisráðgjöf, fræðslu og námskeiðum.

Í sérstökum tilfellum er börnum sem búa við erfiðar aðstæður s.s. félagslega einangrun veitt þjónusta í formi persónulegs ráðgjafa.

Foreldrar fatlaðra barna geta fengið aðstoð við að halda utan um málefni barna sinna varðandi samræmingu á þjónustu, ráðgjafi getur tekið þátt í teymisfundum foreldra og þjónustuaðila ef óskað er og veitt ráðgjöf til þeirra aðila sem veita börnunum þjónustu.

Einnig er foreldrum veitt aðstoð við umsókn um fjárhagslega aðstoð til Tryggingarstofnunar . Þörf fyrir fjárhagsaðstoð er metin með tilliti til umönnunarþarfa viðkomandi barns og fötlunar þess og er aðstoðin ætluð til þess að mæta ýmsum kostnaði vegna þjónustu við barnið.

Austurlandslíkanið - velferð barna allar ábyrgð

Austurlandslíkanið er samstarfsvettvangur þeirra sem koma að málefnum fjölskyldna í Múlaþingi, Fljótsdalshrepp og Vopnafirði. Markmiðið er að sameina krafta fagfólks sem kemur að málefnum fjölskyldna, hvort sem það er í skólanum eða heima fyrir, til að tryggja markvissan og snemmtækan stuðning þegar þess gerist þörf.

Fötluð börn

Ráðgjöf

Foreldrar fatlaðra barna geta fengið aðstoð við að halda utan um málefni barna sinna varðandi samræmingu á þjónustu, ráðgjafi getur tekið þátt í teymisfundum foreldra og þjónustuaðila ef óskað er og veitt ráðgjöf til þeirra aðila sem veita börnunum þjónustu.

Einnig er foreldrum veitt aðstoð við umsókn um fjárhagslega aðstoð til Tryggingarstofnunar . Þörf fyrir fjárhagsaðstoð er metin með tilliti til umönnunarþarfa viðkomandi barns og fötlunar þess og er aðstoðin ætluð til þess að mæta ýmsum kostnaði vegna þjónustu við barnið.

Liðveisla

Fötluð börn skulu eiga kost á liðveislu en með því er átt við persónulegan stuðning og aðstoð sem einkum miðar að því að rjúfa félagslega einangrun, t.d. aðstoð við að njóta menningar og félagslífs og efla viðkomandi til sjálfshjálpar. Við mat á þjónustuþörf er tekið mið af aðstæðum viðkomandi.

Skammtímavistun

Foreldrar eiga kost á skammtímavistun fyrir fötluð börn sín. Fötluð ungmenni og fullorðnir, sem búa í heimahúsum, eiga einnig kost á skammtímavistun. Skammtímavistun er tímabundin dvöl sem er ætlað að létta álagi af fjölskyldum fatlaðra barna, veita þeim tilbreytingu og stuðla að því að börn geti búið sem lengst í heimahúsum.

Skammtímavistun fyrir félagsþjónustu Múlaþings og Fjarðabyggðar er staðsett í Neskaupstað.

Stuðningsfjölskyldur

Fjölskyldur fatlaðra barna skulu eiga kost á stuðningsfjölskyldu eftir því sem þörf krefur. Hlutverk hennar er að taka fatlað barn í umsjá sína í skamman tíma í þeim tilgangi að létta álagi af fjölskyldu þess og gefa börnunum möguleika á aukinni félagslegri þátttöku. Samið er um ákveðinn dagafjölda í mánuði, oftast 2-3 sólarhringar og foreldrar eru hafðir með í ráðum um val á fjölskyldu. Þörf fyrir þjónustu er metin í hverju tilfelli fyrir sig út frá fötlun barns og aðstæðum fjölskyldu. Heimilt er í sérstökum tilfellum að veita fjölskyldum einstaklinga eldri en 18 ára þjónustu stuðningsfjölskyldu.
Áhugasamir eru hvattir til að kynna sér málið hjá Helgu Sjöfn, þroskaþjálfa hjá félgastjónustu Múlaþings í síma 4 700 724 eða helga.hrolfsdottir@mulathing.is

List án landamæra

List án landamæra er listahátíð sem haldin er árlega á landsvísu með það að markmiði að brjóta múra milli fatlaðs og ófatlaðs fólks. Á hátíðinni vinna hópar úr ýmsum áttum saman að allskonar listviðburðum. Sveitarfélagið kemur að skipulagningu listviðburða á svæðinu í samvinnu við ýmsa aðila og framkvæmdastjóra hátíðarinnar á landsvísu.


Gagnlegir hlekkir

Umboðsmaður barna

Stjórnarráðið | Réttindagæsla fyrir fatlað fólk (stjornarradid.is)

Ráðgjafar- og greiningarstöð

Landsamtökin Þroskahjálp (throskahjalp.is)

Geðhjálp (gedhjalp.is)

Tryggingastofnun ríkisins

Síðast uppfært 05. janúar 2024
Getum við bætt efni þessarar síðu?