Fara í efni

Framkvæmdaleyfi

Samkvæmt skipulagslögum skal afla framkvæmdaleyfis vegna meiriháttar framkvæmda sem hafa áhrif á umhverfið og breyta ásýnd þess, svo sem breytingar á landslagi með aðfluttum jarðvegi eða efnistöku, sem og vegna annarra framkvæmda sem falla undir lög um mat á umhverfisáhrifum. Þó þarf ekki að afla slíks leyfis vegna framkvæmda sem háðar eru byggingarleyfi samkvæmt lögum um mannvirki.

Sem dæmi er öll efnistaka á landi, úr ám, vötnum og af eða úr hafsbotni innan netlagna háð framkvæmdaleyfi þar sem gerð er grein fyrir stærð efnistökusvæðis, vinnsludýpi, magni og gerð efnis, vinnslutíma og hvernig frágangi verður háttað á efnistökusvæði að framkvæmdum loknum.

Sá sem óskar eftir framkvæmdaleyfi skal senda inn skriflega umsókn ásamt nauðsynlegum gögnum í samræmi við kröfur reglugerðar um framkvæmdaleyfi. Sjá sérstaklega gr. 7 í reglugerð þar sem fjallað er um gögn.

Sveitarstjórn er heimilt að innheimta framkvæmdaleyfisgjald fyrir framkvæmdir sem afla þarf framkvæmdaleyfis fyrir, svo og fyrir eftirlit með framkvæmdaleyfisskyldum framkvæmdum. Gjaldið má ekki nema hærri upphæð en sem nemur kostnaði við undirbúning og útgáfu leyfisins og eftirlitið, svo sem vegna nauðsynlegrar aðkeyptrar þjónustu. Sjá Gjaldskrá Múlaþings

Sótt er um framkvæmdaleyfi í gegnum Mínar síður, sjá hlekk hér að neðan.

Umsókn

Umsókn um framkvæmdarleyfi

Gagnlegir tenglar og leiðbeiningar

Reglugerð um framkvæmdaleyfi
Skipulagslög

Framkvæmdaleyfi (Skipulagsstofnun)
Leiðbeiningar (Skipulagsstofnun)

Umsagnaraðilar framkvæmaleyfa

Orkustofnun
Siglingastofnun
Heilbrigðiseftirlit Austurlands
Umhverfisstofnun 
Skógræktin 
Minjastofnun Íslands 
Fiskistofa 
Vegagerðin 
Slökkviliðið 
Veðurstofan 

 

Síðast uppfært 08. september 2021
Getum við bætt efni þessarar síðu?