Fara í efni

Byggingarlóðir

Lóðamál heyra undir skipulagsfulltrúa Múlaþings. Málaflokkurinn tekur til stofnun lóða, breytinga á lóðum ásamt afgreiðslu og úthlutun lóða.

Lausar lóðir

Upplýsingar um lausar lóðir í Múlaþingi eru birtar á kortasjá sveitarfélagsins (haka þarf við Lausar lóðir til að þær sjáist). Þar er hægt að nálgast lóðablöð viðkomandi lóða, gildandi deiliskipulag auk upplýsinga um gatnagerðargjöld og afslætti.

Áhugasömum aðilum um uppbyggingu miðbæjar á Egilsstöðum er bent á að hafa samband við framkvæmda- og umhverfismálastjóra.

Áhugasamir aðilar um iðnaðar- eða athafnalóðir á Borgarfirði eða Djúpavogi eru hvattir til að hafa samband við skipulagsfulltrúa.

Lóðaúthlutun

Sveitarfélagið Múlaþing leitast á hverjum tíma við að geta boðið fram byggingarlóðir sem mæta þörfum sem flestra sem vilja byggja í sveitarfélaginu. Umhverfis- og framkvæmdaráð ákvarðar um úthlutanir á nýjum byggingarlóðum í samræmi við 3. grein í reglum um úthlutun lóða í Múlaþingi.

Umsókn og úthlutun lóða

Umsóknir um byggingarlóð er send í gegnum Mínar síður. Umsóknaraðilum um byggingarlóðir er bent á að kynna sér reglur um úthlutun lóða ásamt gjaldskrá sveitarfélagsins áður en sótt er um lóðir.

Gjaldtaka

Sveitarfélagið tekur ákvörðun um afslætti af gatnagerðargjöldum með ákveðin markmið í huga og er sú ákvörðun alla jafna tekin í tengslum við fjárhagsáætlanagerð ár hvert. Ástæður fyrir afslætti geta til að mynda verið efling brothættrar byggðar, landfræðilegar aðstæður, þétting byggðar eða brýn húsnæðisþörf.

Við úthlutun lóða leggst á lóðaúthlutunargjald samkvæmt gjaldskrá og er það óafturkræft. Gatnagerðargjald leggst einnig á við lóðaúthlutun en það miðast við stærð og hámarksnýtingarhlutfall lóðarinnar. Unnt er að fá það endurgreitt sé lóðinni skilað. Hægt er að sækja um greiðslufrest á gatnagerðargjaldi og eru þrír valmöguleikar í boði:

Leið 1:

  • Eindagi 1. 25% gjalds er 30 dögum eftir gjalddaga
  • Eindagi 2. 25% 6 mánuðum eftir gjalddaga
  • Eindagi 3. 50% 12 mánuðum eftir gjalddaga

Leið 2:

  • Eindagi 1. 25% gjalds er 30 dögum eftir gjalddaga
  • Eindagi 2. 75% 6 mánuðum eftir gjalddaga.

Leið 3:

  • Eindagi 1. 50% gjalds er 30 dögum eftir gjalddaga
  • Eindagi 2. 50% 12 mánuðum eftir gjalddaga

Óski umsækjandi eftir afslætti af gatnagerðargjöldum vegna dýptar í samræmi við gjaldskrá skipulags- og byggingarmála í Múlaþingi skal hann hafa samband við verkefnastjóra fjármála á umhverfis- og framkvæmdasviði áður en fyllt er í grunn svo hægt sé að staðfesta dýpt með innmælingu.

Afturköllun lóðar

Umsækjandi skal hafa sótt um og fengið útgefið byggingarleyfi á lóð innan 12 mánaða frá ákvörðun um lóðarúthlutun. Að þeim tíma liðnum fellur úthlutun úr gildi án frekari fyrirvara nema umsækjandi hafi sótt um frest til skipulagsfulltrúa, sem er heimilt að framlengja frestinn í eitt skipti um allt að 12 mánuði.

Skipulagsfulltrúi getur afturkallað úthlutun lóðar, ef lóðarhafi heldur ekki byggingar- og skipulagsskilmála eða greiðslur komast í 30 daga vanskil.

Við afturköllun úthlutunar skulu innborguð gatnagerðargjöld endurgreidd án vaxta og verðbóta. Byggingarleyfisgjöld, lóðarúthlutunargjöld og önnur þjónustugjöld eru ekki endurgreidd.

Lóðaleigusamningur

Lóðaleigusamningur er gerður þegar undirstöður burðarvirkis eru fullgerðar. Umhverfis- og framkvæmdaráð getur heimilað undanþágu frá þessu ákvæði við sérstakar aðstæður.

Gjaldskrá fyrir skipulags- og byggingarmál

 Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 13. desember 2023

Gjaldskráin birt í stjórnartíðindum

Síðast uppfært 05. júlí 2024
Getum við bætt efni þessarar síðu?