Fara í efni

Leikskólar

Sex leikskólar eru starfandi í sveitarfélaginu og eru þeir um margt ólíkir. Hver leikskóli hefur markað sér sérstöðu með áherslu á ákveðna stefnu eða áherslur í starfinu.

Bjarkatún Djúpavogi

Bjarkatún er tveggja deilda leikskóli sem er með pláss fyrir 37 börn frá eins árs til sex ára. Gott útisvæði er fyrir börnin auk þess sem leikskólinn er staðsettur í mikilli nálægð við ósnortna náttúru. Leikskólinn er Grænfánaskóli og vinnur að innleiðingu Cittaslow en Djúpivogur er aðili að Cittaslow hreyfingunni.

Hammersminni 15b
765 Djúpavogi

Sími: 470 8715
Netfang: bjarkatun@mulathing.is 

Heimasíða Bjarkatún

Leikskólinn Brúarási

Leikskólinn í Brúarási er starfræktur sem deild innan Brúarásskóla. Deildin er opin fjóra daga vikunnar frá kl. 8:40 til 15:10 en til 14:10 á föstudögum. Starf leikskólans er skipulagt með hliðsjón af starfi grunnskólans og er gott samstarf milli skólastiga. Til að mynda eru elstu nemendur leikskólans í kennslustundum með yngsta hóp grunnskólans nokkrum sinnum í viku.

Í daglegu starfi leggjum við áherslu á samveru, útivist, hreyfingu, sjálfstæði og nám í gegnum leik.

Brúarásskóli
701 Egilsstaðir

Sími: 896 0679
Netfang: bruarasskoli@mulathing.is 

Heimasíða Leikskólans á Brúarási

 

 

Leikskólinn Glaumbær Borgarfirði Eystri

Leikskólinn Glaumbær er starfræktur sem deild undir grunnskólanum í sama húsnæði og með sömu yfirstjórn. Deildin er opin fimm daga vikunnar frá kl. 8:00 – 16:00. Daglegt starf byggir meðal annars á samveru- og söngstund, sögustund, vinnustund þar sem er unnið með málörvun og stærðfræði, hreyfingu, útvist og dansi. Gott samstarf er á milli skóla og leikskóla.

Borgarfirði
720 Borgarfjörður eystri

Sími: 472 9938
Netfang: glaumbaer@mulathing.is

Nánari upplýsingar um Glaumbæ

Leikskólinn Hádegishöfði Fellabæ

Hádegishöfði er tveggja deilda leikskóli fyrir börn á aldrinum eins til sex ára. Hádegishöfði rúmar um 40 nemendur samtímis. Leikskólinn starfar í anda hugmyndafræði Reggio Emilia. Lögð er áhersla á lýðræði í vinnubrögðum, takmarkalaust traust auk virðingar fyrir nemendum og getu þeirra til að afla sér þekkingar og reynslu á eigin forsendum. Á Hádegishöfða er einnig sérstök áhersla á umhverfismennt og skapandi starf auk markvissrar dygðakennslu. Hádegishöfði flaggar Grænfána Landverndar. Megináherslur í daglegu starfi eru að efla sjálfstæði, gleði og sköpun nemenda sem og virðingu þeirra fyrir sjálfum sér og öðrum.

Lagarfelli 15
700 Egilsstaðir

Sími: 470 0670
Netfang: hadegishofdi@mulathing.is 

Heimasíða Hádegishöfða

Leikskólinn Tjarnarskógur Egilsstöðum

Tjarnarskógur er 9 deilda leikskóli á tveimur starfsstöðvum. Í daglegu tali eru starfstöðvarnar kallaðar Skógarland og Tjarnarland. Á Skógarlandi eru 6 deildir og þar dvelja börn á aldrinum 1 - 4 ára en á Tjarnarlandi eru 3 deildir og þar dvelja börn á aldrinum 4 - 5 ára. Í Tjarnarskógi er unnið eftir fjölgreindarkenningu Howards Gardners og er unnið í 4 lotum yfir árið - tvær greindir í einu. Boðið er upp á fjölbreytt námstækifæri, margvíslegar námsleiðir og takmarkalausan efnivið.

Skógarlöndum 5
700 Egilsstaðir

Sími: 470 0660
Netfang: tjarnarskogur@mulathing.is 

Heimasíða Tjarnarskógar

 

 

 

Seyðisfjarðarskóli - leikskóladeild

Leikskóladeild Seyðisfjarðarskóla er þriggja deilda leikskóli. Leikskóladeildin starfar í anda hugsmíðahyggju þar sem leikurinn er þungamiðja starfsins. Í leikskóladeildinni eru börn á aldrinum 1-5 ára, þeim er skipt upp í þrjár deildir. Hópum deilda er svo skipt eftir aldri og verkefnum í smærri einingar. Uppeldi til ábyrgðar er í innleiðingu, útinám, sjálfbærni og sköpun. Seyðisfjarðarskóli er Heilsueflandi skóli og aðaláhersla vetrarins er á nærsamfélagið.

Garðarsvegur 1
710 Seyðisfjörður

Sími: 472 1350
Netfang: solvellir@mulathing.is


Heimasíða leikskóladeildar Seyðisfjarðarskóla 

 

 

Síðast uppfært 21. október 2022
Getum við bætt efni þessarar síðu?