Fara í efni

Gjaldskrár Múlaþings

Álagning fasteignagjalda

Álagningarhlutföll fasteignaskatts 2024

 • Álagningarhlutfall fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði A flokkur 0,475%.
 • Álagningarhlutfall fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði C flokkur 1,65%.
 • Álagningarhlutfall fasteignaskatts á opinbert húsnæði B flokkur 1,32%.
 • Lóðaleiga 0,75% af lóðamati

Fjöldi gjalddaga fasteignagjalda verði 9 talsins og fyrsti gjalddagi verði 1. febrúar 2024 og síðasti 1. október 2024.

Heimild til lækkunar fasteignaskatts hjá tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum 2024

 • Hámark afsláttar verði 130.748 kr.

Viðmiðunartölur tekna hjá einstaklingi verði:

 • Lágmark 5.025.500 kr.
 • Hámark 6.533.150 kr.

Viðmiðunartölur tekna hjá hjónum verði:

 • Lágmark 7.067.158 kr
 • Hámark 8.953.098 kr.

Álagningarhlutföll holræsagjalda af fasteignamati húss og lóðar

 • Álagningarhlutfall holræsagjalds á íbúðarhúsnæði 0,31%.
 • Álagningarhlutfall holræsagjalds á atvinnuhúsnæði 0,31%.
 • Álagningarhlutfall holræsagjalds á opinbert húsnæði 0,31%.
 • Gjaldskrá annarra tengdra gjalda fráveitu hækka til samræmis við breytingu á byggingarvísitölu.

Rotþróargjöld

Rotþróagjöld verði kr. 22.700 á ári fyrir rotþró ≤6.0m3.

 • Fyrir stærri rotþrær en 6.0m3 verði rotþróargjald kr. 5.600 á ári fyrir hvern rúmmetra þróar.
 • Önnur gjöld fylgja byggingarvísitölu, sbr. 4. mgr. 7. gr og verða uppfærð skv. venju.

Miðað er við að álagningarhlutföll vatnsgjalda verði eftirfarandi

 • Vatnsgjald pr. ferm. í húsnæði 299 kr. auk 10.511 kr. fastagjalds.
 • Árlegt vatnsgjald af sumarhúsum/frístundahúsum skal þó að lágmarki vera 35.000 kr.

Árlegt þjónustugjald vegna meðhöndlunar og förgunar úrgangs í Múlaþingi, til að standa undir kostnaði, skal innheimt með fasteignagjöldum. Gjöldin eru sem hér segir:

Sorpgjöld

Árlegt þjónustugjald vegna meðhöndlunar og förgunar úrgangs í Múlaþingi, til að standa undir kostnaði, skal innheimt með fasteignagjöldum. Gjöldin eru sem hér segir:

1. Á hverja íbúð í þéttbýli og á lögbýli, eða íbúðarhús utan þéttbýlis, greiðist þjónustugjald:

Söfnunargjald  kr. 36.000
Förgunargjald  kr. 15.400
Samtals:  kr. 51.400

Íbúar á Borgarfirði eystri fá 25% afslátt og eina rúllu af ruslapokum ár hvert.

2. Á hvert frístundahús greiðist 30% þjónustugjald af fullu gjaldi skv. lið A, enda geti notendur þeirra losað sig við úrgang á gámasvæðum á vegum sveitarfélagsins í gegnum klippikort sem þeir geta fengið afhent á skrifstofum Múlaþings.

Á hvert frístundahús sem er innan sumarhúsahverfis með yfir 20 sumarhúsum greiðist þjónustugjald sem nemur 60% af fullu gjaldi enda verður gámasvæði við hverfið frá fyrstu skipulögðu losun eftir 1. maí til síðustu skipulögðu losunar fyrir 30. september sbr. 7. mgr. 4. gr. reglugerðar nr. 803/2023 um meðhöndlun úrgangs.

3. Óski greiðendur eftir fleiri ílátum skal greiða árlega fyrir þau skv. neðangreindu:

Blandaður úrgangur 240 l   kr. 28.800
Matarleifar 140 l  kr. 10.000
Pappír og pappi 240 l  kr. 10.000
Plastumbúðir 240 l  kr. 10.000 

Gjaldskrá HEF veitna ehf. – fráveita Múlaþings

Gjaldskrá HEF veitna ehf. – hitaveita Múlaþings

Gjaldskrá HEF veitna ehf. – vatnsveita Múlaþings

Gjaldskrá bókasafna Múlaþings

Allir íbúar Múlaþings fá gjaldfrjáls skírteini á bókasöfn innan sveitarfélagsins.

 • Ef gögn glatast í vörslu lánþega er gjaldið 3100. Ef um ný gögn er að ræða (innan við tveggja ára gamalt) þá gildir innkaupsverð.
 • Millisafnalán utan Múlaþings – lánþegi greiðir sendingarkostnað samkvæmt gjaldskrá Póstsins
Lýsing
Gjöld
Árskort (fyrir aðra en íbúa Múlaþings)
2.600 kr.
Mánaðarkort (fyrir aðra en íbúa Múlaþings)
550 kr.
Dagssekt
50 kr.
Hámarkssekt pr. gagn
1.000 kr.
Hámarkssekt pr. einstakling
7.250 kr.

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 15. nóvember 2023

Gjaldskrá fyrir skíðasvæðið í Stafdal

Gjaldskráin á vef skíðasvæðisins

 

Lyftur Börn Fullorðin
Virkir dagar 1.600 kr. 3.000 kr.
Helgar og frídagar 1.800 kr. 4.000 kr.
Helgarpassi 3.000 kr. 7.500 kr.
Vetrarkort* 11.000 kr. 24.000 kr.
5 daga kort 6.000 kr. 12.000 kr.

*20% afsláttur af árskorti ef keypt fyrir áramót

17 ára og yngri, 67 ára og eldri og öryrkjar, með lögheimili í sveitarfélaginu Múlaþingi, fá frítt í allar lyftur

Leiga Börn Fullorðin
Skíða-/brettapakki 3.600 kr. 6.000 kr.
Skíða-/brettapakki helgi 6.700 kr. 11.000 kr.
Skíði/bretti 3.000 kr. 4.500 kr.
Skíðaleiga - skíði/bretti helgi 4.000 kr. 5.500 kr.
Skór 2.500 kr. 3.000 kr.
Skór helgi 3.000 kr. 3.500 kr.
Stafir 1000 kr. 1.500 kr.
Stafir helgi 1.000 kr. 1.500 kr.

 

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 13. desember 2023

Gjaldskrá fyrir sundlaug og líkamsrækt á Djúpavogi

Öll kaup á kortum fara í gegnum Veskislausn og eru kennitölutengd.

Fullorðnir Sund Rækt og sund Rækt, salur og sund
Stakur miði 1.150 kr. 1.500 kr.  
10 miðar 6.900 kr. 9.100 kr.  
30 miðar 14.000 kr.   17.500 kr.
1 mánuður   9.300 kr.  
3 mánuðir   17.500 kr.  
6 mánuðir   31.100 kr.  
12 mánuðir 40.800 kr. 46.600 kr. 52.500 kr.
12 mánuðir fullorðnir Múlaþingskort *   99.900 kr.  

* Gildir í allar íþróttamiðstöðvar og sundlaugar í Múlaþingi

Öryrkjar fá frítt í sund og rækt, óháð búsetu, og fylgdaraðili einnig ef við á.
Björgunarsveitir fá árskort í senn, listi sendur og settur inn í afsláttarkerfi.
Afreksfólk í íþróttum fá 3 mánaða kort í senn, listi sendur og settur inn í afsláttarkerfi.

Börn Sund Rækt og sund  (14-18 ára)
Stakur miði   600 kr.
10 miðar   3.650 kr.
1 mánuður   3.700 kr.
3 mánuðir   7.000 kr.
6 mánuðir   12.450 kr.
12 mánuðir   18.650 kr.
Börn utan Múlaþings 350 kr.  
Börn utan Múlaþings 10 miðar 1.800 kr.  

Frítt er í sund fyrir börn upp að 18 ára aldri, með lögheimili í Múlaþingi.
Fötluð börn, óháð búsetu, fá frítt í sund og fylgdaraðili einnig ef við á.

Aldraðir utan Múlaþings Sund Rækt og sund
Stakur miði 400 kr.

750 kr.

Frítt er í sund og þrek fyrir eldri borgara með lögheimili í Múlaþingi í öllum íþróttamiðstöðvum Múlaþings.

  Verð
Handklæði 600 kr.
Sauna fyrir korthafa 700 kr.
Sauna 1.200 kr.

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 13. desember 2023

Gjaldskrá fyrir sundlaug og Héraðsþrek á Egilsstöðum

Öll kaup á kortum fara í gegnum Veskislausn og eru kennitölutengd.

Fullorðnir Sund Héraðsþrek og sund
Stakur miði 1.150 kr. 1,500 kr.
10 miðar 7.300 kr. 13.100 kr.
1 mánuður 6.700 kr. 13.400 kr.
3 mánuðir 15.800 kr. 29.700 kr.
6 mánuðir 29.100 kr. 47.700 kr.
12 mánuðir 42.800 kr. 73.900 kr.
12 mánuðir Múlaþingskort *   99.900 kr.

* Gildir í allar íþróttamiðstöðvar og sundlaugar í Múlaþingi

Öryrkjar fá frítt í sund og rækt, óháð búsetu, og fylgdaraðili einnig ef við á.
Björgunarsveitir - árskort í senn, listi sendur og settur inn í afsláttarkerfi.
Afreksfólk í íþróttum - 3 mánaða kort í senn, listi sendur og settur inn í afsláttarkerfi.

 

Börn utan Múlaþings Sund
Stakur miði 400 kr.
10 miðar börn 2.800 kr.

Frítt er í sund fyrir börn upp að 18 ára aldri, með lögheimili í sveitarfélaginu.

Fötluð börn, óháð búsetu, fá frítt í sund og fylgdaraðili einnig ef við á.

Aldraðir utan Múlaþings Sund Héraðsþrek og sund
Stakur miði 400 kr. 750 kr

Frítt er í sund og þrek fyrir eldri borgara með lögheimili í Múlaþingi í öllum íþróttamiðstöðvum sveitarfélagsins.

  Verð
Handklæði 650 kr.
Sundföt 650 kr.

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 13. desember 2023

Gjaldskrá fyrir íþróttamiðstöð á Seyðisfirði

Öll kaup á kortum fara í gegnum Veskislausn og eru kennitölutengd.

  Börn (14-18 ára) Fullorðnir
Stakur miði 600 kr. 1.200 kr.
10 miðar 3.650 kr. 12.200 kr.
1 mánuður 3.700 kr. 13.000 kr.
3 mánuðir 7.000 kr. 30.600 kr.
6 mánuðir 12.450 kr. 43.800 kr.
12 mánuðir 18.650 kr. 57.000 kr.
12 mánuðir Múlaþingskort*   99.900 kr.

* Gildir í allar íþróttamiðstöðvar og sundlaugar í Múlaþingi

Frítt er í sund fyrir börn upp að 18 ára aldri, með lögheimili í Múlaþingi.
Fötluð börn, óháð búsetu, fá frítt í sund og fylgdaraðili einnig ef við á.
Öryrkjar fá frítt í sund og rækt, óháð búsetu, og fylgdaraðili einnig ef við á.
Björgunarsveitir - árskort í senn, listi sendur og settur inn í afsláttarkerfi.
Afreksfólk í íþróttum - 3 mánaða kort í senn, listi sendur og settur inn í afsláttarkerfi.

Aldraðir Verð
Stakur miði 750 kr.

Frítt er fyrir eldri borgara með lögheimili í Múlaþingi í öllum íþróttamiðstöðvum sveitarfélagsins.

  Verð
Sauna 1.150 kr.
Ljósabekkur stakur tími 1.800 kr.
Ljósabekkur 10 miða kort 14.400 kr.
Handklæði 600 kr.

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 13. desember 2023

Gjaldskrá fyrir Sundhöll Seyðisfjarðar

Öll kaup á kortum fara í gegnum Veskislausn og eru kennitölutengd.

  Börn utan Múlaþings Fullorðnir
Stakt gjald 350 kr. 1.500 kr.
10 miðar 2.700 kr. 5.600 kr.
12 mánuðir   30.700 kr.
12 mánuðir Múlaþingskort*   99.900 kr.

* Gildir í allar íþróttamiðstöðvar og sundlaugar í Múlaþingi

Frítt er í sund fyrir börn með lögheimili í Múlaþingi.
Fötluð börn, óháð búsetu, fá frítt í sund og fylgdaraðili einnig ef við á.
Öryrkjar fá frítt í sund og rækt, óháð búsetu, og fylgdaraðili einnig ef við á.
Björgunarsveitir - árskort í senn, listi sendur og settur inn í afsláttarkerfi.
Afreksfólk í íþróttum - 3 mánaða kort í senn, listi sendur og settur inn í afsláttarkerfi.

Aldraðir utan Múlaþings Verð
Stakt gjald 400 kr.

Frítt er í sund og þrek fyrir eldri borgara með lögheimili í Múlaþingi í öllum íþróttamiðstöðvum sveitarfélagsins.

  Verð
Handklæði 600 kr.
Sundföt 600 kr.

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 13. desember 2023

Niðurgreiðslur vegna daggæslu í heimahúsum í Múlaþingi

Fyrir öll börn hefst niðurgreiðslan um mánaðarmótin eftir 12 mánaða aldur barns.

Systkinaafsláttur er samtengdur milli daggæslu og leikskóla. Greitt er fullt gjald fyrir yngsta barn.

Fyrir annað barn hækkar niðurgreiðslan/lækka leikskólagjöld um 40%. Þriðja barn (elsta) er gjaldfrjálst.

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 15. mars 2023.

 

Vistunartími

Almennt gjald

Forgangsgjald

4 tímar

29.799

34.974

4,5 tímar

33.526

39.340

5 tímar

37.245

43.714

5,5 tímar

40.973

48.088

6 tímar

44.699

52.461

6,5 tímar

48.426

56.826

7 tímar

52.153

61.200

7,5 tímar

55.871

65.574

8 tímar

59.598

69.946

Gjaldskrá leikskólans Bjarkatúns

Gjaldskráin birt í stjórnartíðindum

1. gr.

Almennt tímagjald er kr. 4.378 á mánuði.

Tímagjald fyrir forgangshópa er kr. 2.916 á mánuði.

Tímagjald fyrir leikskóladvöl umfram átta stundir er kr. 11.291 á mánuði fyrir foreldra í sambúð og kr. 7.530 á mánuði fyrir einstæða foreldra.

Systkinaafsláttur er 50% fyrir annað barn og frítt er fyrir þriðja barn. Systkinaafsláttur er einnig veittur ef annað barn er hjá dagforeldri.

Foreldrar giftir/sambúð Einstæðir foreldrar
Dvalarstundir Almennt gjald kr. Afsláttargjald kr., 2. barn 50% Forgangsgjald kr. Afsláttargjald kr., 2. barn 50%
4 tímar 17.512 8.756 11.662 5.831
5 tímar 21.890 10.945 14.578 7.289
6 tímar 26.268 13.134 17.494 8.747
7 tímar 30.646 15.323 20.409 10.205
8 tímar 35.024 17.512 23.325 11.663
9 tímar 46.315 23.158 30.855 15.428

2. gr.

Gjald fyrir skólamáltíðir er hér sem segir:

Máltíð Gjald
Morgunverður kr. 2.205
Ávaxtagjald kr. 1.096
Hádegisverður kr. 6.394
Nónhressing kr. 3.385

Ekki er veittur afsláttur af fæði.

3. gr.

Gjaldskrá þessi er sett með stoð í 27. gr. laga um leikskóla nr. 90/2008 og öðlast gildi 1. janúar 2024. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá leikskólans Bjarkatúns í Múlaþingi nr. 1673/2022.

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 13. desember 2023.

Gjaldskrá leikskólans í Brúarási

Gjaldskráin birt í stjórnartíðindum

1. gr.

Almennt tímagjald er kr. 3.819 á mánuði.

Tímagjald fyrir forgangshópa er kr. 2.544 á mánuði.

Tímagjald fyrir leikskóladvöl umfram átta stundir er kr. 11.291 á mánuði fyrir foreldra í sambúð og kr. 7.530 á mánuði fyrir einstæða foreldra.

Systkinaafsláttur er 50% fyrir annað barn og frítt er fyrir þriðja barn. Systkinaafsláttur er einnig veittur ef annað barn er hjá dagforeldri.

Foreldrar giftir/sambúð Einstæðir foreldrar
Dvalarstundir Almennt gjald kr. Afsláttargjald kr., 2. barn 50% Forgangsgjald kr. Afsláttargjald kr., 2. barn 50%
4 tímar 15.277 7.639 10.176 5.088
5 tímar 19.096 9.548 12.720 6.360
6 tímar 22.915 11.458 15.264 7.632
7 tímar 26.734 13.367 17.808 8.904
8 tímar 30.553 15.277 20.352 10.176
9 tímar 41.844 20.922 27.883 13.942

2. gr.

Gjaldskrá þessi er sett með stoð í 27. gr. laga um leikskóla nr. 90/2008 og öðlast gildi 1. janúar 2024. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá leikskólans í Brúarási í Múlaþingi nr. 1671/2022.

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 13. desember 2023.Gjaldskrá leikskólanna Hádegishöfða og Tjarnarskógar

Gjaldskráin birt í stjórnartíðindum

1. gr.

Almennt tímagjald er kr. 4.378 á mánuði.

Tímagjald fyrir forgangshópa er kr. 2.916 á mánuði.

Tímagjald fyrir leikskóladvöl umfram átta stundir er kr. 11.291 á mánuði fyrir foreldra í sambúð og kr. 7.530 á mánuði fyrir einstæða foreldra.

Systkinaafsláttur er 50% fyrir annað barn og frítt er fyrir þriðja barn. Systkinaafsláttur er einnig veittur ef annað barn er hjá dagforeldri.

Foreldrar giftir/sambúð Einstæðir foreldrar
Dvalarstundir Almennt gjald kr. Afsláttargjald kr., 2. barn 50% Forgangsgjald kr. Afsláttargjald kr., 2. barn 50%
4 tímar 17.512 8.756 11.662 5.831
5 tímar 21.890 10.945 14.578 7.289
6 tímar 26.268 13.134 17.494 8.747
7 tímar 30.646 15.323 20.409 10.205
8 tímar 35.024 17.512 23.325 11.663
9 tímar 46.315 23.158 30.855 15.428

2. gr.

Gjald fyrir skólamáltíðir er hér sem segir:

Máltíð Gjald
Morgunverður kr. 1.217
Ávaxtagjald kr. 1.096
Hádegisverður kr. 5.067
Nónhressing kr. 2.308

Ekki er veittur afsláttur af fæði.

3. gr.

Gjaldskrá þessi er sett með stoð í 27. gr. laga um leikskóla nr. 90/2008 og öðlast gildi 1. janúar 2024. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá leikskólann Hádegishöfða og Tjarnar­skógar í Múlaþingi nr. 1672/2022.

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 13. desember 2023.

Gjaldskrá leikskóladeildar Seyðisfjarðarskóla

Gjaldskráin birt í stjórnartíðindum

1. gr.

Almennt tímagjald er kr. 4.378 á mánuði.

Tímagjald fyrir forgangshópa er kr. 2.916 á mánuði.

Tímagjald fyrir leikskóladvöl umfram átta stundir er kr. 11.291 á mánuði fyrir foreldra í sambúð og kr. 7.530 á mánuði fyrir einstæða foreldra.

Systkinaafsláttur er 50% fyrir annað barn og frítt er fyrir þriðja barn. Systkinaafsláttur er einnig veittur ef annað barn er hjá dagforeldri.

Foreldrar giftir/sambúð Einstæðir foreldrar
Dvalarstundir Almennt gjald kr. Afsláttargjald kr., 2. barn 50% Forgangsgjald kr. Afsláttargjald kr., 2. barn 50%
4 tímar 17.512 8.756 11.662 5.831
5 tímar 21.890 10.945 14.578 7.289
6 tímar 26.268 13.134 17.494 8.747
7 tímar 30.646 15.323 20.409 10.205
8 tímar 35.024 17.512 23.325 11.663
9 tímar 46.315 23.158 30.855 15.428

2. gr.

Gjald fyrir skólamáltíðir er hér sem segir:

Máltíð Gjald
Morgunverður kr. 2.817
Ávaxtagjald kr. 981
Hádegisverður kr. 6.483
Nónhressing kr. 2.887

Ekki er veittur afsláttur af fæði.

3. gr.

Gjaldskrá þessi er sett með stoð í 27. gr. laga um leikskóla nr. 90/2008 og öðlast gildi 1. janúar 2024. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá leikskóladeildar Seyðisfjarðarskóla í Múlaþingi nr. 1674/2022.

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 13. desember 2023.

Gjaldskrá Djúpavogsskóla

Gjaldskráin í stjórnartíðindum

1. gr.

Gjald fyrir skólamötuneyti er sem hér segir:

Hádegisverður, áskrift kr. 603 pr. máltíð
Mjólk, áskrift kr. 43 pr. dag

2. gr.

Gjald fyrir frístund er sem hér segir:

Frístund, skráðar stundir 464 kr. klst.

3. gr.

Gjaldskrá þessi er sett með stoð í 23. og 33. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 og öðlast gildi 1. janúar 2024. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá Djúpavogsskóla í Múlaþingi nr. 1678/2022.

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 13. desember 2023.

Gjaldskrá Egilsstaðaskóla

Gjaldskráin birt í stjórnartíðindum

1. gr.

Gjald fyrir skólamötuneyti er sem hér segir:

Hádegisverður (áskrift) kr. 523 pr. máltíð
Stök máltíð kr. 696
Ávaxtagjald kr. 1.165

2. gr.

Gjald fyrir frístund er sem hér segir:

Frístund, skráðar stundir 365 kr. klst.

Frístund, stakt tímagjald, umfram fasta tíma

567 kr. klst.

Systkinaafsláttur 25%

3. gr.

Gjaldskrá þessi er sett með stoð í 23. og 33. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 og öðlast gildi 1. janúar 2024. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá Egilsstaðaskóla í Múlaþingi nr. 1677/2022.

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 13. desember 2023.

Gjaldskrá Fellaskóla

Gjaldskráin í stjórnartíðindum

1. gr.

Gjald fyrir skólamötuneyti er sem hér segir:

Hádegisverður (áskrift) kr. 523 pr. máltíð
Stök máltíð kr. 696
Ávaxtagjald kr. 1.165
Mjólk á mánuði kr. 699

2. gr.

Gjald fyrir frístund er sem hér segir:

Frístund (skráðar stundir) 365 kr. klst.
Frístund, stakt tímagjald (umfram fasta tíma) 567 kr. klst.
Systkinaafsláttur 25%  

3. gr.

Gjaldskrá þessi er sett með stoð í 23. og 33. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 og öðlast gildi 1. janúar 2024. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá Fellaskóla í Múlaþingi nr. 98/2023.

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 13. desember 2023.

Gjaldskrá Seyðisfjarðarskóla

target="_blank" rel="noopener">Gjaldskráin er birt í stjórnartíðindum

1. gr.

Gjald fyrir skólamötuneyti er sem hér segir:

Hádegisverður (áskrift) kr. 591 pr. máltíð
Ávaxtagjald/morgunhressing kr. 2.885 á mánuði

2. gr.

Gjald fyrir frístund (Skólasel) er sem hér segir:

Frístund (skráðar stundir) kr. 279

3. gr.

Gjaldskrá þessi er sett með stoð í 23. og 33. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 og öðlast gildi 1. janúar 2024. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá Seyðisfjarðarskóla í Múlaþingi nr. 97/2023.

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 13. desember 2023.

Gjaldskrá fyrir tónlistarskóla á Egilsstöðum og í Fellabæ

Systkinaafsláttur gildir fyrir nemendur til og með 23 ára. Nemandinn í viðamesta náminu greiðir fullt gjald, annar fjölskyldumeðlimur fær 30% afslátt, þriðji 50% og fjórði 70%.

Árgjald á aukahljóðfæri  44.100 kr. 
Árgjald á hljóðfæraleigu 14.910 kr.

Námstig og aldur
Grunnnám
Miðnám
Framhaldsnám
Hópakennsla, forskóli
- / 36.830 kr.
- / -
- / -
Hljóðfæra- og söngnám, 9 ára og yngri
52.740 kr. / 70.400 kr.
- / -
- / -
Hljóðfæranám, 10-23 ára
60.255 kr. / 79.800 kr
60.255 kr. / 79.800 kr.
66.270 kr. / 88.200 kr.
Söngnám 10-23 ára
60.255 kr. / 79.800 kr.
60.255 kr. / 105.855 kr.
66.270 kr. / 124.900 kr.
Hljóðfæranám , 24 og eldri
90.375 kr. / 119.700 kr.
90.375 kr. / 119.700 kr.
99.405 kr. / 132.300 kr.
Söngnám ,24 og eldri
90.375 kr. / 119.700 kr.
90.375 kr. / 158.785 kr.
99.405 kr. / 187.340 kr.

Í töflunni hér fyrir neðan er fyrra gjaldið hálft gjald og seinna fullt gjald (hálft / fullt).

Samþykkt ágúst 2022.

Gjaldskráin á pdf formi

 

Gjaldskrá fyrir akstursþjónustu fyrir fatlað fólk í Múlaþingi

1. gr.

Akstursþjónusta fyrir fatlað fólk er gjaldfrjáls frá kl. 8-17 alla virka daga í þéttbýliskjörnum Múla­þings.

2. gr.

Varðandi akstur sem er samþykktur á grundvelli 4. mgr. 7. gr. reglna Múlaþings um aksturs­þjónustu fyrir fatlað fólk, nr. 50/2022, er greitt á eftirfarandi hátt:

Í dreifbýli er gjald fyrir hverja ferð kr. 322. Að hámarki er greitt fyrir 10 ferðir á viku.

Varðandi sérstaka samninga sem félagsþjónustan gerir vegna ferðaþjónustu við einstaklinga er tekið mið af útreikningum FÍB, https://www.fib.is/is/billinn/rekstrarkostnadur samkvæmt þeirra viðmiðunum eru greiddar kr. 85,87 á hvern ekinn km (flokkur A, B, C, D og E 1.lið).

3. gr.

Gjaldskrá þessi sem var samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 14. desember 2022 er sett með stoð í 29. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga og öðlast þegar gildi.

Gjaldskrá er aðgengileg á vef Stjórnartíðinda.

Gjaldskrá stuðningsþjónustu í Múlaþingi

Gjaldskráin birt í Stjórnartíðindum

1. gr. Almenn heimilisstörf

Þjónustuþegi greiðir fyrir aðstoð við almenn heimilisstörf. Fullt gjald fyrir stuðningsþjónustu er kr. 2.352 fyrir hvern unninn tíma. Aldrei er þó innheimt fyrir meira en 10 klst. á mánuði. Þjónusta umfram það er gjaldfrjáls.

Mögulegt er að sækja um lækkun gjalds og skal það metið sérstaklega af starfsmönnum fjölskyldu­sviðs samkvæmt viðmiðum í fylgiskjali með gjaldskrá þessari. Afsláttur eða niðurfelling gjalda er metin samkvæmt innsendum tekjuupplýsingum/skattframtali. Kjósi þjónustuþegi af ein­hverjum ástæðum að skila ekki inn tekjuupplýsingum greiðir hann fullt gjald. Undanþága frá gjaldi gildir ekki fyrir heimsendan mat.

Stuðningsþjónusta vegna fatlaðra barna er gjaldfrí.

2. gr. Heimsendur matur

Þjónustuþegi greiðir fyrir heimsendan mat. Hver skammtur kostar kr. 1.251.

3. gr. Daggjald í dagvist aldraðra

Samkvæmt reglugerð nr. 1245/2016 um dagdvöl aldraðra, með síðari breytingum 2023, er upphæð daggjalds kr. 1.453.

4. gr. Fæðisgjald

Fæðisgjald í Stólpa, hæfingu/iðju, er á dag kr. 1.251.

5. gr. Útlagður kostnaður vegna félagslegs stuðnings

Notandi stuðningsþjónustu greiðir sjálfur eigin kostnað vegna frístundastarfs sem hann tekur þátt í með stuðningsaðila. Fjölskyldusvið Múlaþings endurgreiðir stuðningsaðila útlagðan kostnað gegn framvísun kvittana, að hámarki kr. 7.000 á mánuði. Sveigjanleiki er varðandi það að nýta fjármagn frá mánuði til mánaðar, þó ekki á milli ára.

6. gr. Garðsláttur

Greitt er fyrir garðslátt skv. gjaldskrá þjónustumiðstöðva í Múlaþingi. Umsækjendur sem metnir eru í þörf fyrir stuðningsþjónustu geta átt rétt á allt að þremur gjaldfrjálsum garðsláttum yfir sumarið að uppfylltum skilyrðum eigna- og tekjuviðmiða skv. 1. flokki í fylgiskjali með gjaldskrá þessari. Þeir sem falla undir eigna- og tekjuviðmið skv. 2. flokki í fylgiskjalinu geta átt rétt á 50% afslætti á tímagjaldi gjaldskrár þjónustumiðstöðva Múlaþings. Þeir sem falla innan þriðja flokks eiga ekki rétt á garðslætti hjá sveitarfélaginu.

7. gr. Snjómokstur

Greitt er fyrir snjómokstur skv. gjaldskrá þjónustumiðstöðva í Múlaþingi. Umsækjendur sem metnir eru í þörf fyrir stuðningsþjónustu geta átt rétt á snjómokstri. Í undantekningatilfellum er hægt að sækja um gjaldfrjálsan snjómokstur og er þá miðað við eigna- og tekjuviðmið í 1. flokki í fylgi­skjali með gjaldskrá þessari. Þeir sem uppfylla eigna- og tekjuviðmið skv. 2. flokki í fylgiskjalinu geta átt möguleika á 50% afslætti á tímagjaldi gjaldskrár þjónustumiðstöðva Múlaþings. Þeir sem falla innan þriðja flokks eiga ekki rétt á snjómokstri hjá sveitarfélaginu. Undantekningar geta átt við í tilfelli þeirra sem hafa samþykkta ferðaþjónustu eða njóta heimahjúkrunar.

8. gr. Innheimta

Gjöld eru innheimt mánaðarlega. Greiðsluseðlar berast ekki heim með pósti nema þess sé sérstaklega óskað.

9. gr. Endurskoðun upphæða

Tímagjald fyrir stuðningsþjónustu tekur breytingum samkvæmt vísitölu neysluverðs sem reiknast frá 1. október ár hvert. Viðmiðunarupphæð tekjumarka tekur breytingum í samræmi við lífeyris­greiðslur almannatrygginga. Viðmiðunarupphæð eignamarka tekur breytingum samkvæmt útgefnu eigna­viðmiði félags- og vinnumarkaðsráðuneytis vegna sérstaks húsnæðisstuðnings. Sjá tekju- og eignaviðmið í fylgiskjali.

10. gr. Gildistaka og lagastoð

Gjaldskrá þessi, sem er sett í samræmi við 26. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, öðlast þegar gildi. Um leið fellur úr gildi gjaldskrá nr. 177/2023 fyrir stuðningsþjónustu í Múlaþingi samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga.

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 13. desember 2023.


Fylgiskjal - Útreikningar á gjaldtöku fyrir stuðningsþjónustu

Útreikningar á gjaldtöku fyrir stuðningsþjónustu miðast við tekjur og eignir heimilisins. Tekju-viðmið í gjaldskrá miðast við lífeyrisgreiðslur almannatrygginga og taka breytingum samkvæmt þeim.

Viðmiðunarupphæð lausafjáreignar fer eftir eignaviðmiði sem gefið er út af félags- og vinnu-markaðsráðuneytinu vegna sérstaks húsnæðisstuðnings og tekur breytingum samkvæmt því. Viðmið-unarupphæð lausafjáreigna var 7.157.858 kr. 1. janúar 2023. Þeir einstaklingar sem eiga eignir umfram viðmiðunarupphæðina greiða tímagjald skv. 3. flokki í töflunni hér fyrir neðan.

Tekjulágir einstaklingar geta sótt um lækkun gjalds vegna stuðningsþjónustu til félagsþjónustu og skal það metið sérstaklega samkvæmt neðangreindri töflu.
Kostnaður sem hver einstaklingur greiðir á klst. miðað við tekjur:

Tekju- viðmið Einstaklingur, kr. Hjón, kr. Greitt pr. klst. kr.
1. fl. 0 - 395.257 0 - 632.411 0% niðurgreidds tímakaups 0
2. fl. 395.257 - 592.886 632.411 - 948.617 50% niðurgreidds tímakaups 1.176
3. fl. 592.886 - og hærra 948.617 og hærra 100% niðurgreidds tímakaups 2.352

 

Gjaldskrá fyrir þjónustu stuðningsfjölskyldna

1. gr.

Múlaþing greiðir stuðningsfjölskyldu þóknun fyrir hvern sólarhring sem barn dvelur hjá fjöl­skyldunni.

2. gr.

Fjárhæð greiðslna á sólarhring miðast við meðlagsgreiðslur hjá Tryggingastofnun ríkisins á hverjum tíma. Fyrir einn sólarhring er greitt hálft einfalt meðlag, fyrir helgardvöl (2 sólarhringa) er greitt heilt meðlag.

Upphæðir taka breytingum samhliða breytingum hjá Tryggingastofnun (upplýsingar á vefsíðu www.tr.is).

3. gr.

Greiðslur til stuðningsfjölskyldna eru skattskyldar verktakagreiðslur en draga má frá kostnað samkvæmt reglum ríkisskattstjóra.

4. gr.

Gjaldskrá þessi er sett með stoð í 15. gr. laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðn­ingsþarfir nr. 38/2018 og öðlast þegar gildi. Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 8. desember 2021.

Samþykkt apríl 2022.

Gjaldskráin er aðgengileg á vef Stjórnartíðinda

Gjaldskrá fyrir skipulags- og byggingarmál

 Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 13. desember 2023

Gjaldskráin birt í stjórnartíðindum

Gjaldskrá fyrir meðhöndlun og förgun úrgangs í Múlaþingi

 

Árlegt þjónustugjald vegna meðhöndlunar og förgunar úrgangs í Múlaþingi, til að standa undir kostnaði, skal innheimt með fasteignagjöldum. Gjöldin eru sem hér segir:

A. Á hverja íbúð í þéttbýli og á lögbýli, eða íbúðarhús utan þéttbýlis, greiðist þjónustugjald:  
  Söfnunargjald kr. 36.000
  Förgunargjald kr. 15.400
  Samtals: kr. 51.400
  Íbúar á Borgarfirði eystri fá 25% afslátt og eina rúllu af ruslapokum ár hvert.

Gjaldskráin í stjórnartíðindum

 Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 13. desember 2023

Gjaldskrá þjónustumiðstöðva í Múlaþingi

1. gr. Tímagjöld fyrir útselda vinnu starfsmanna þjónustumiðstöðva og tækja Múlaþings

Einingarverð án vsk
Verð pr. klst
Útseld vinna, dagvinna
6.400 kr.
Útseld vinna, yfirvinna
9.800 kr.
Bíll
125 kr.per km
Traktor
9.800 kr.
Lyftari/liðléttingur
9.800kr.
Traktorsgrafa
10.500kr.
Sláttutraktor
9.800kr.

2. gr. Efnisnám í landi Múlaþings

Gjald fyrir efnisnám úr óunninni grús og klöpp í landi Múlaþings er 220 kr/m3.

3. gr. Leiguverð fyrir geymslusvæði

Geymsla á malarsvæði 208 kr. pr. m2 á mán.

Geymsla á malbikuðu svæði 329 kr. pr. m2 á mán.

Geymslugjald 20 feta gám 2.900 kr. fyrir hvern byrjaðan mánuð.

Geymslugjald 40 feta gám 5.800 kr. fyrir hvern byrjaðan mánuð.

4. gr. Vísitölubreyting

Endurreikna skal gjöldin í upphafi hvers almanaksárs, í samræmi við breytingu vísitölu neysluverðs, grunnur 1988, 599,9 í september 2023, og gilda til loka viðkomandi árs.

5. gr. Innheimta

Öll gjöld í gjaldskrá þessari eru án virðisaukaskatts. Múlaþingi er skylt að innheimta virðisaukaskatt af öllum gjöldum í gjaldskrá þessari, sbr. 3. tl. 3.gr. laga nr. 50/1998 um virðisaukaskatt. Séu gjöldin ekki greidd á réttum gjalddögum er áskilið að reikna dráttarvexti af gjaldfallinni fjárhæð skv. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001.

Eldri gjaldskrá, sem samþykkt var í sveitastjórn Múlaþings 14. desember 2022, fellur hér með úr gildi.

Samþykkt í sveitastjórn Múlaþings 13. desember 2023

Gjaldskrá fyrir handsömun og vörslu búfjár

Gjaldskrá fyrir hunda- og kattahald

Gjaldskráin birt í stjórnartíðindum

1. gr. Samþykktir, lög og reglur

Gjaldskrá þessi er sett með vísun til heimilda í samþykkt um hunda- og kattahald og annað gæludýrahald í Múlaþingi, nr. 1360/2022 og 59. gr. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og meng­unar­varnir og kafla XVI þar að lútandi, auk reglugerðar nr. 941/2002 um hollustuhætti.

2. gr. Leyfisgjald

Árlegt leyfisgjald fyrir hund er kr. 15.900. Innifalið í leyfisgjaldi er ormahreinsun og trygging auk umsýslugjalda sveitarfélagsins.

Eigandi hunds sem sótt hefur hlýðninámskeið hjá viðurkenndum hundaþjálfara getur sótt um 50% afslátt á hundaleyfisgjaldi gegn framvísun gagna um námið. Afslátturinn gildir út skráningar­tíma hunds í sveitarfélaginu.

Gjalddagi leyfisgjalds er 1. febrúar og eindagi 28. febrúar ár hvert.

Árlegt leyfisgjald katta er kr. 10.800 á hvern kött. Innifalið í leyfisgjaldi er ormahreinsun og trygging auk umsýslugjalda sveitarfélagsins.

Eigandi kattar getur sótt um 50% afslátt af kattaleyfisgjaldi gegn staðfestingu þess að kötturinn hafi farið í ófrjósemisaðgerð. Afslátturinn gildir út skráningartíma kattar í sveitarfélaginu.

Gjalddagi leyfisgjalds er 1. febrúar og eindagi 28. febrúar ár hvert.

Eigendur hunda og katta eru ábyrgir fyrir öllum kostnaði sem hlýst af brotum gegn samþykkt nr. 1360/2022. Við afskráningu hunds eða kattar ber að endurgreiða árlegt leyfisgjald í réttu hlutfalli við þá mánuði sem eftir eru af árinu.

3. gr. Handsömunargjald

Handsömunargjald vegna hunda og katta skv. 19. gr. samþykktar nr. 1360/2022 er sem hér segir:

 1. Grunngjald, sem greiðist við hverja föngun skráðs dýrs, er kr. 17.000.
 2. Grunngjald, sem greiðist við hverja föngun óskráðs dýrs, er kr. 45.000 fyrir hund og kr. 25.000 fyrir kött. Óskráða hunda eða ketti má ekki afhenda fyrr en við greiðslu leyfisgjalds skv. 2. gr.
 3. Gistigjald, sem greitt er fyrir hvern byrjaðan sólarhring sem hundur eða köttur er í vörslu, er kr. 6.800 fyrir hund og kr. 6.200 fyrir kött.
 4. Álag, sem bætist við ofangreind gjöld ef hundur eða köttur er fangaður utan dagvinnutíma, er kr. 17.000.
 5. Stórhátíðaálag, sem bætist við ofangreind gjöld ef hundur eða köttur er fangaður á stórhátíðar­dögum, er kr. 17.000 fyrir hund og kr. 15.500 fyrir kött.

Ef hundur eða köttur var ekki ormahreinsaður í síðustu skipulögðu ormahreinsun fyrir hand­sömun, eða síðar af dýralækni, skal láta ormahreinsa dýrið áður en það er afhent eiganda gegn greiðslu vegna ormahreinsunarinnar.

Ef til aflífunar kemur skal eigandi dýrsins að auki greiða útlagðan aflífunarkostnað.

4. gr. Innheimta og vísitölutenging

Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga séu gjöldin ekki greidd á eindaga. Um innheimtu gjalda fer samkvæmt ákvæðum laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998. Gjöld samkvæmt gjald­skránni má innheimta með fjárnámi sbr. lokamgr. 59. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998.

Fjárhæðir taka breytingum í september ár hvert í samræmi við breytingu á vísitölu neysluverðs, grunnur 1988, 599,9 stig í ágúst 2023.

5. gr. Staðfesting og gildistaka

Við staðfestingu gjaldskrár þessarar sem samþykkt var í sveitarstjórn Múlaþings 15. nóvember 2023 fellur úr gildi gjaldskrá vegna hunda- og kattahalds í Múlaþingi nr. 1633/2022. Gjaldskráin öðlast þegar gildi.

Múlaþingi, 19. desember 2023

Gjaldskrá Slökkviliðs Múlaþings

Gjaldskráin birt í stjórnartíðindum

I. KAFLI - Almennt.

1. gr.

Verkefni Slökkviliðs Múlaþings ákvarðast af lögum um brunavarnir nr. 75/2000 og reglu­gerðum settum samkvæmt þeim.

2. gr.

Slökkvilið Múlaþings innheimtir ferða- og uppihaldskostnað í samræmi við reglur ferðakostn­aðarnefndar fjármála- og efnahagsráðuneytisins.

3. gr.

Slökkviliðsstjóra er heimilt að fella niður gjald vegna starfsemi ef verkefni telst þjóna almanna­hagsmunum og/eða fellur að markmiðum slökkviliðsins.

II. KAFLI - Lögbundin verkefni.

4. gr.

Sé ákvæðum 2. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 beitt skal eigandi eða umráða­maður mannvirkis eða lóðar bera kostnað, samkvæmt gjaldskrá þessari, af eftirliti með því að farið hafi verið að kröfum um úrbætur samkvæmt 3. mgr. 29. gr. sömu laga. Einnig er heimilt að taka gjald fyrir öryggis- og lokaúttektir samkvæmt 2. mgr. 12. gr. sömu laga.

Fast tímagjald fyrir hverja byrjaða klukkustund útseldrar vinnu hvers starfsmanns er 16.490 kr.

5. gr. Öryggisvaktir á mannvirki.

Innheimt skal fyrir alla vinnu og akstur sem fellur til vegna öryggisvakta eftir að eiganda eða forráðamanni hefur verið tilkynnt ákvörðun slökkviliðsstjóra um að öryggisvakt skuli sett á viðkomandi húseign. Á það jafnframt við um tilfallandi vaktir vegna tímabundinna viðburða þar sem fullum eldvörnum verður ekki við komið eða á meðan unnið er að úrbótum á þeim. Innheimtar eru að lágmarki 65.962 kr. fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu, auk 16.490 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjórar. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. og 30. gr. laga um bruna­varnir.

6. gr. Lokun mannvirkis.

Innheimt skal fyrir alla vinnu og akstur sem fellur til vegna lokunar mannvirkis eftir að eiganda eða forráðamanni hefur verið tilkynnt ákvörðun slökkviliðsstjóra um að loka skuli viðkomandi mannvirki. Innheimtar eru 16.490 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Þegar um útkall er að ræða utan tilskilins daglegs vinnutíma starfsmanns eru innheimtar 65.962 kr., auk 16.490 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjórar fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. og 32. gr. laga um brunavarnir.

7. gr. Dagsektir.

Innheimt skal fyrir alla vinnu og akstur sem til fellur frá og með ákvörðun slökkviliðsstjóra um dagsektir og þar til kröfum um úrbætur á eldvörnum hefur verið fullnægt. Innheimtar eru 16.490 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir.

8. gr. Öryggis- og lokaúttektir.

Innheimt er fyrir alla vinnu sem fellur til vegna öryggis- og lokaúttektar, að lágmarki 32.981 kr. Fyrir stærri úttektir skulu að auki innheimtar 16.490 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram tvær fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 12. gr. laga um brunavarnir.

9. gr. Eftirlit og eftirfylgni kröfugerðar.

Fyrir endurkomu vegna eftirlits og eftirfylgni kröfugerðar skal innheimt fast gjald, 32.981 kr. fyrir hvert skipti. Fyrir aðra vinnu við eftirlit og eftirfylgni kröfugerðar skulu innheimtar 16.490 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund. Þegar eftirlit og eftirfylgni kröfugerðar á sér stað utan tilskilins daglegs vinnutíma starfsmanns eru inheimtar 65.962 kr., auk 16.490 kr. fyrir hverja byrjaða klukku­stund umfram fjórar fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir.

10. gr. Eftirfylgni útkalla vegna brunaviðvörunarkerfa.

Sé slökkvilið kallað út vegna boða frá sjálfvirku brunaviðvörunarkerfi án þess að eldur sé laus skal innheimt fyrir kostnaði af eftirliti með því að gerðar séu nauðsynlegar ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir endurtekin falsboð.

Innheimt er fast gjald fyrir tvær klukkustundir, 32.981 kr., fyrir eftirlitið. Leiði það hins vegar til frekara eftirlits, vegna ítrekaðra falsboðana eða alvarlegra ágalla á brunavörnum, fellur það undir eftirlit og eftirfylgni kröfugerðar sbr. 9. gr. gjaldskrár þessarar og er þá innheimt samkvæmt því. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir.

III. KAFLI - Önnur verkefni og þjónusta.

11. gr.

Slökkviliðið sinnir öðrum verkefnum sem eru ekki skilgreind sem verkefni liðsins samkvæmt lögum. Þessi verkefni falla þó að tilgangi slökkviliðsins sem er að vinna að velferð íbúa á starfssvæði þess, séu þau ekki falin öðrum til úrlausnar í lögum né framkvæmd í samkeppni við aðra aðila. Því ber að taka gjald fyrir veitta þjónustu.

Fast tímagjald skv. 4. gr. fyrir hverja byrjaða klukkustund útseldrar vinnu hvers starfsmanns er 22.262 kr fyrir lögbundin verkefni. Að teknu tilliti til samkeppnissjónarmiða, þjálfunar, virkjunartíma og þess að þjónustan er aðgengileg allan sólarhringinn, allt árið er fast tímagjald fyrir hverja byrjaða klukkustund útseldrar vinnu hvers starfsmanns innheimt með 35% álagi. Fast tímagjald fyrir vinnu sem ekki er skilgreind sem verkefni liðsins samkvæmt lögum er því 22.262 kr nema annað sé sérstak­lega tekið fram. Þar sem um sérstakan viðbúnað er að ræða sbr. 12.-15. gr., er að lágmarki innheimt fyrir fjóra starfsmenn í tvær klukkustundir, eða 178.098 kr.

12. gr. Viðbúnaður vegna eldsvoða og mengunaróhappa.

Í 2. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 kemur fram að lögin gilda um eldvarnir og slökkvistörf vegna eldsvoða og viðbúnað við mengunaróhöppum á landi nema kveðið sé á um annað í lögunum. Þau gilda enn fremur um björgun á fastklemmdu fólki úr mannvirkjum og farartækjum með sér­hæfðum björgunarbúnaði. Lögin ná til starfsemi slökkviliða á landi, þ.m.t. slökkvistarfa í jarð­göngum, í skipum sem liggja í höfn og loftförum sem eru á jörðu niðri.

Slökkvistörf og viðbúnaður við mengunaróhöppum á sjó og í lofti falla hins vegar ekki undir lögin, né heldur eldvarnir í skipum með haffærisskírteini, loftförum, almennum vinnuvélum, bifreiðum eða öðrum vélknúnum ökutækjum. Slökkviliðsstjóri metur hverju sinni hvenær sinna skal beiðnum um verkefni sem falla utan við gildissvið laganna.

Ef óskað er eftir því að slökkviliðið sinni slíku verkefni sem fellur utan gildissviðs laganna skal lágmarksgjaldtaka vera fyrir fjóra starfsmenn í tvær klukkustundir ef ekki liggja fyrir samningar um annað. Innheimta skal að lágmarki 178.098 kr., auk 22.262 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram tvær fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu.

13. gr. Upphreinsun.

Upphreinsun sem fellur ekki undir skilgreiningu 3. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 á mengunaróhappi er sinnt af slökkviliði þó ekki sé mælt fyrir um það í lögum um brunavarnir, á meðan ekki eru aðrir hæfir aðilar tiltækir til að sinna verkefninu. Slökkviliðsstjóri metur hverju sinni hvenær sinna skal beiðnum um verkefni sem falla utan við gildissvið laganna.

Ef óskað er eftir því að slökkviliðið sinni verkefni sem fellur utan gildissviðs laganna skal lágmarksgjaldtaka vera fyrir fjóra starfsmenn í tvær klukkustundir ef ekki liggja fyrir samningar um annað. Jafnframt skal greitt fyrir efni sem notuð eru til upphreinsunar, meðhöndlun og förgun þeirra. Innheimta skal að lágmarki 178.098 kr., auk 22.262 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram tvær fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu.

14. gr. Verðmætabjörgun og vatnslekar.

Verðmætabjörgun sem ekki er tilgreind í brunavarnalögum, t.d. vegna vatnsleka, er sinnt af slökkviliði þótt ekki sé mælt fyrir um það í lögum um brunavarnir, á meðan ekki eru aðrir hæfir aðilar tiltækir til að sinna verkefninu. Slökkviliðsstjóri metur hverju sinni hvenær sinna skal beiðnum um verkefni sem falla utan við gildissvið laganna.

Ef óskað er eftir því að slökkviliðið sinni verkefni sem fellur utan gildissviðs laganna skal lágmarksgjaldtaka vera fyrir fjóra starfsmenn í tvær klukkustundir ef ekki liggja fyrir samningar um annað. Innheimta skal því að lágmarki 178.098 kr., auk 22.262 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram tvær fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu.

15. gr. Ráðgjafarþjónusta.

Falli ráðgjafarvinna undir ákvæði stjórnsýslulaga um upplýsinga- og leiðbeiningaskyldu skal sú vinna undanþegin gjaldi. Ef ráðgjafarvinnan er fyrir utan ákvæði d-liðar 1. mgr. 12. gr. laga um bruna­varnir nr. 75/2000, um leiðbeiningar til fyrirtækja og stofnana eftir atvikum um hvaðeina er varðar brunavarnir og eldsvoða vegna viðkomandi starfsemi, er þjónustan gjaldskyld. Innheimtar eru 22.262 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu.

16. gr. Tækjaleiga.

Tækjaleiga er ekki fyrirskrifuð í lögum um brunavarnir. Þó er eðlilegt að leigja tæki sem eru þess eðlis að ekki er hægt að leigja þau hjá öðrum aðilum eða ef aðstæður kalla á skjóta notkun sem aðrir aðilar geta ekki boðið. Miðað er við að tækjaleiga sé um 35% hærri en leiga á svipuðum tækjum sem aðrir geta útvegað til að tryggja samkeppnissjónarmið.

Gjald fyrir dælubíl, körfubíl og tankbíl er 28.937 kr. og 17.453 kr fyrir alla minni bíla og tæki fyrir hverja byrjaða klukkustund. Verðlagningu á tækjaleigu skal endurskoða við hverja breytingu á gjaldskrá þessari.

Tæki slökkviliðsins skulu aðeins notuð af starfsmönnum þess. Innheimt er að lágmarki 89.048 kr. fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu, auk 22.262 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjórar, auk tækjaleigu.

17. gr. Fylgd vegna sprengiefnaflutninga.

Sprengiefnafylgd er ekki áskilin í lögum um brunavarnir. Ef óskað er eftir fylgd slökkviliðs við sprengiefnaflutninga er innheimt gjald að lágmarki 89.048 kr. fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu, auk 22.262 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma.

18. gr. Annað.

Innheimt skal gjald fyrir aðra vinnu sem ekki er tilgreind hér og ekki er mælt fyrir um í lögum. Innheimt skal fyrir tæki skv. 16. gr og að lágmarki 89.048 kr fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu auk 22.262 kr fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjórar fyrir hvern starfsmann.

Getur þetta átt við um þjónustu vegna sérstakra verkefna eins og kvikmyndatöku, menningar­viðburða o.fl. þess háttar.

IV. KAFLI - Innheimta.

19. gr.

Skrifstofa Múlaþings annast innheimtu gjalda samkvæmt gjaldskrá þessari eða innheimtu­fyrirtæki sem verkefnið er falið samkvæmt samningi þar að lútandi. Um innheimtu gjalda skal fara eftir viðteknum venjum í innheimtu opinberra stofnana og gildandi reglum Múlþings hverju sinni.

Gjöldum sem til eru komin vegna öryggis- og lokaúttekta, sem og aðgerða til að knýja fram úrbætur samkvæmt lögum, sbr. 5. gr. t.o.m. 11. gr., fylgir lögveð í viðkomandi fasteign eða lóð, sbr. 3. mgr. 12. gr. og 3. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000.

V. KAFLI - Gildistaka og lagastoð.

20. gr.

Gjaldskrá þessi, er sett er með heimild í lögum nr. 75/2000 og reglugerðum settum samkvæmt þeim. Gjaldskráin öðlast gildi 1. janúar 2024 og fellur þá úr gildi gjaldskrá Brunavarna á Austurlandi nr. 1255/2021.

Samþykkt af sveitarstjórn Múlaþings 13. desember 2023.

Gjaldskrá fyrir hafnir Múlaþings (Borgarfjarðarhöfn, Djúpavogshöfn og Seyðisfjarðarhöfn)

Gjaldskrá fyrir hafnir Múlaþings

Borgarfjarðarhöfn, Djúpavogshöfn, Seyðisfjarðarhöfn

Almenn ákvæði.

1. gr.

Gjaldskrá þessi fyrir Hafnir Múlaþings er sett skv. heimild í 17. grein hafnalaga nr. 61/2003.

Um gjaldtöku tengdri stærð skipa.

2. gr.

Við ákvörðun gjalda, sem taka mið af stærð skipa, skal miðað við brúttótonnatölu skipa samkvæmt alþjóðlegu mælingarbréfi, sem gefið er út í samræmi við alþjóðasamþykktina um mælingu skipa frá 1969.

3. gr.

Af öllum skipum skal greiða tilheyrandi gjöld til Hafna Múlaþings ef þau koma inn fyrir takmörk hafnanna og njóta þjónustu þeirra.

Skipagjöld

4. gr.

Lestargjöld: Af öllum skipum skal greiða lestargjald, 18,99 kr.
Bryggjugjöld: Af öllum skipum sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka skal greiða samkvæmt eftirfarandi: 10,10 kr. kr. á mælieiningu fyrir hverja byrjaða 24 tíma, sem skip liggur bundið.
Farþegaskip, sem liggja við ankeri, en nota flotbryggju, skulu greiða kr. 4,86 á mælieiningu.
Heimilt er að taka lestar- og bryggjugjald af fiskiskipum og minni bátum yfir 20 BT, sem mánaðargjald, 119,25 kr. á mælieiningu, en þó aldrei lægra en 27.089 kr. á mánuði
Bátar 10 – 20 BT greiði 16.163
Bátar minni en 10 BT greiði þó aldrei lægra en 8.751 kr. á mánuði.
Bátar minni óskráðir styttri en 6 metrar greiði 6.182 kr. á mánuði. Þá báta skal taka upp yfir tímabilið október til maí.
Skútur og skemmtibátar daggjald 20 EURO.
Önnur gjöld: Landstöðugjald fyrir báta við bátahöfn er kr. 3.499 á mánuði.
Heimilt er að leggja á allt að fimmföld bryggjugjöld á skip og báta sem liggja um lengri tíma við bryggju og hafa verið án haffærisskírteinis í a.m.k. 6 mánuði.
Heimilt er að leggja þreföld bryggjugjöld á skip og báta sem óska eftir langtíma viðlegu vegna annarrar starfsemi en útgerðar.

Vörugjöld

5. gr.

Vörugjald skal greiða af öllum vörum sem fluttar eru af skipsfjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka hafnanna, þó með þeim undantekningum er síðar getur. Farmflytjandi skal skila farmskrá og öðrum nauðsynlegum gögnum til hafnanna, vegna álagningar vörugjalda.

6. gr.

Fyrir vörur sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til annarrar hafnar, innlendrar eða erlendrar, en eru látnar á land um stundarsakir, skal aðeins greitt vörugjald þegar vörurnar eru fluttar í land. Undanþegnar þessu gjaldi eru vörur sem látnar eru á land um stundarsakir vegna skemmda á skipi.

7. gr.

Af vörum, sem fluttar eru á skip og fara eiga til annarra hafna innanlands greiðist hálft vörugjald. Af vörum sem koma frá útlöndum og fara eiga áfram til útlanda er heimilt að innheimta fullt vörugjald þegar vörurnar eru fluttar í land.

8. gr.

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi:

a) Umbúðir sem endursendar eru.

b) Olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar.

c) Almennar póstsendingar og farangur ferðamanna.

d) Úrgangur sem fluttur er til eyðingar.

9. gr.

Vörugjald reiknast eftir þyngd eða verðmæti, með umbúðum og af hverri sendingu sérstaklega. Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða afgreiðslumanni skips skal láta höfninni í té afrit af farmskrá. Sé engri farmskrá til að dreifa skal skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn sem fermt hefur verið eða affermt úr skipi hans. Þyki hafnarstjóra ástæða til getur hann hvenær sem er látið ákveða vörumagnið á þann hátt sem hann telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir farmeigandi kostnaðinn. Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað skal reikna vörugjaldið eftir þeirri tegund sem hæst gjald skal greiða af.

10. gr.

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið greiðist eins og þar segir:

Vörugjaldskrá:

 1. fl.: Gjald 410 kr. fyrir hvert tonn fljótandi efni mælist í rúmmetrum: Kol, laust korn, salt, vikur, kísilgúr, bensín, brennsluolíur, þörungamjöl, sement, áburður og úrgangur sem fluttur er til endurvinnslu.
 2. fl.: Gjald 574 kr. fyrir hvert tonn: Lýsi, fiskimjöl og melta.
 3. fl.: Gjald 747,27 kr. fyrir hvert tonn: Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, veiðarfæri, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, hráefni til iðnaðar og byggingaframkvæmda. Pökkuð og niðursoðin matvæli, óáfengar drykkjarvörur og ávextir.

Gjald 1.614 kr. fyrir hvert tonn. Aðrar vörur sem ekki eru tilgreindar í 1. - 3. fl.

Aflagjald

11. gr.

Gjald 1,55% af heildar aflaverðmæti. Sjávarafli lagður á land eða í skip á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings, þ.m.t. fiskur og seiði úr eldiskvíum. Gjaldið reiknast af heildarverðmæti aflans.
Gjald af frystum afla frystitogara reiknast af helmingi heildarverðmætis.
Gjald af saltfiski reiknast miðað við tvöfalda þyngd og gjald af gámafiski reiknast af áætluðu heildarverði.
Seljanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra skýrslu um seldan afla um leið og sala hefur átt sér stað, t.d. afrit af aflaskýrslu til Fiskistofu. Aflagjaldið fellur í gjalddaga um leið og afla er landað.
Seljanda ber að standa skil á greiðslu aflagjalds.
Við sölu afla til skyldra aðila skv. 3. mgr. 9. gr. laga nr. 13/1998 um Verðlagsstofu skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna skal að lágmarki miðað við skiptaverð verðlagsstofu skiptaverðs.

Leiga á gámasvæði/geymsla veiðarfæra/varnings/búnaðar/leiga á búnaði

12. gr.

Leiga fyrir geymslusvæði skal vera eftirfarandi:
Geymsla á malarsvæði 208 kr. pr. m2 á mán.
Geymsla á malbikuðu svæði 329 kr. pr. m2 á mán.
Geymsla á veiðarfærum á hafnarköntum 5.537 kr. pr. Sólarhring.
Geymslugjald 20 feta gám 2.900 kr. Fyrir hvern byrjaðan mánuð.
Geymslugjald 40 feta gám 5.800 kr. Fyrir hvern byrjaðan mánuð.
Geymslugjald 20 feta frystigám pr. mán. 2.681 kr. + rafmagn.
Geymslugjald 40 feta frystigám pr. mán. 4.289 kr. + rafmagn.
Geymslugjald fyrir nætur og troll á geymslusvæði er það sama og pr. 40 feta gám á mán.
Krókgámar lokaðir 1.070 kr. á rúmmetra á mánuði.
Krókgámar opnir 530 kr. á rúmmetra á viku.
Krókgámar opnir 1.869 kr. á rúmmetra á mánuði.
Landgangaleiga 5.931 kr. á skipti.
Tollverndarsvæði:
Öll svæði 157 kr./m2 á mánuði.

Móttaka úrgangs

13. gr.

Skipstjóri eða eigandi skips sem óskar eftir að láta á land sorp, farmleifar, olíuleifar eða mengandi efni skal óska eftir aðstoð viðurkennds þjónustuaðila, sem hafnirnar hafa samþykkt að annist móttöku og förgun á ofangreindum úrgangi frá skipum á hafnarsvæðum hafnanna. Skipstjóri, eigandi skips eða þjónustuaðili skal undantekningalaust skila útfylltu eyðublaði til hafnanna um magn og tegund þess úrgangs sem skilað er á land.
Skip sem falla utan gr. 11 c í lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33 frá 2004 skulu greiða þjónustuaðila kostnað vegna móttöku og förgun á úrgangi. Annist Hafnir Múlaþings móttöku og förgun á almennum úrgangi skal gjald greitt fyrir þjónustuna samkvæmt grein þessari fyrir hvern rúmmetra úrgangs. Annist Hafnir Múlaþings móttöku á spilliefnum eða sérstökum úrgangi sem hefur í för með sér kostnaðar umfram förgun á almennu sorpi greiðir viðkomandi aðili þann kostnað sem til fellur.
Vegna skipa sem falla undir grein 11 c. í lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33 frá 2004 skulu skip greiða eftirfarandi:

a. Úrgangsgjald:
Við komu skips til hafna skal skip greiða 0,94 kr. á brt. Gjald þetta er til þess að standa undir eftirliti og umsýslu hafnar vegna móttöku á sorpi.
Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er 12.614 kr. og hámarksgjald 57.115 kr.

b. Úrgangsgjald:

Gjald skv. staflið a. má lækka ef umhverfisstjórnun, hönnun, búnaður og starfræksla skips er með þeim hætti að skipstjóri geti sýnt fram á að minni úrgangur verði til um borð.
Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er 6.559 kr.
og hámarksgjald 29.500 kr.

c. Úrgangsgjald:
Skip og bátar sem koma oftar en fjórum sinnum til hafnar á almanaksárinu greiða samkvæmt b. lið fyrir fimmtu komu og komur eftir það.

d. Úrgangsgjald:
Skip og bátar sem hafa varanlega viðveru í Höfnum Múlaþings skulu greiða fast mánaðargjald vegna eftirlits og umsýslu hafnar vegna móttöku á sorpi.
Mánaðargjaldið skal vera 6.559 kr. á mánuði.

e. Förgunargjald:
Við komu til hafnar skulu öll skip sem falla undir 11. grein laga nr. 33 frá 2004 greiða förgunargjald óháð því hvort þau skili úrgangi í land. Förgunargjaldið skal standa undir förgun á úrgangi sem skilað er á land.
Farþegaskip yfir 60 metrar á lengd skulu greiða 1,84 kr. á brt. Gjaldið miðast við eftirfarandi sorpmagn:
Farþegaskip undir 30.000 brt: 5 m3
Farþegaskip frá 30.000 brt til 100.000 brt: 10m3
Farþegaskip yfir 100.000 brt: 15 m3
Önnur skip skulu greiða 2,57 kr. á brt. Gjaldið miðast við 5 m3 af sorpi.

Greiða skal samkvæmt h-lið fyrir sorp sem fer umfram ofangreinda viðmiðun. Skip og bátar sem eru undir 60 metrar á lengd og hafa varanlega viðlegu í Höfnum Múlaþings skulu háðir sérstöku samkomulagi sem m.a. taki á lögum og reglum um skil á sorpi.Lágmarksgjald samkvæmt þessum lið er kr. 44.235.

f. Förgunargjald:
Leiti skip til viðurkennds aðila um móttöku á úrgangi getur það fengið álagt förgunargjald skv. e-lið endurgreitt enda skili það áður kvittun móttökuaðilans ásamt réttum upplýsingum um losað magn. Skilyrði endurgreiðslu kostnaðar er að kvittun móttökuaðila hafi borist Höfnum Múlaþings innan tveggja sólarhringa frá brottför skips.

g. Skv. 11 grein laga nr. 1200 frá 2014 getur Umhverfisstofnun veitt skipum í áætlunarsiglingum, sem hafa reglulega viðkomu í höfnum og sýna fram á trygga afhendingu úrgangs og greiðslu gjalda í hverri höfn á siglingaleiðinni undanþágu frá afhendingu úrgangs. Skipstjóri eða eigandi skips sem fengið hefur undanþágu frá Umhverfisstofnun um afhendingu úrgangs eða skilum á tilkynningum, skal framvísa gildri staðfestingu þess efnis.

h. Skip sem undanþegin eru gjaldskyldu skv. 1. tl. 2. mgr. 17. gr. og 11. grein c-lið laga nr. 33 frá 2004 hafnalaga skulu greiða fyrir móttöku hafnar og förgun á almennu sorpi. Lágmarksgjald hafnar fyrir móttöku á úrgangi er kr. 13.180 á hvern rúmmetra og lágmarksgjald einn rúmmetri. Annist höfnin móttöku á spilliefnum eða sérstökum úrgangi sem hefur í för með sér kostnaðar umfram förgun á almennu sorpi greiðir viðkomandi aðili þann kostnað sem til fellur.

i. Mengun:
Mengunarvaldur skal greiða allan kostnað við hreinsun vegna mengunaróhappa samkvæmt lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda. M.a. getur þar verið um að ræða kostnað vegna vinnu Brunavarna á Austurlandi, vegna vinnu starfsmanna hafna Múlaþings, og kostnaður vegna notkunar á búnaði og nauðsynlegum efnum til hreinsunar.

Hafnsögugjöld

14. gr.

Ekki er hafnsöguskylda í Höfnum Múlaþings en ef óskað er eftir slíkri þjónustu er greitt samkvæmt gjaldskrá.
Fast gjald kr 6.270 pr. ferð.
Stærðargjald kr. 9,30 á mælieiningu.
Flutningur á hafnsögumanni kr. 49.570 pr. Ferð.
Ef óskað er eftir bát (Vinnubát )til aðstoðar við komu eða brottför út af hafnarsvæðinu, skal greiða Að lágmarki kr. 75.814 fyrir hverja byrjaða klst.
Fyrir leiðsögn um höfn skal greiða hálft gjald skv. A-lið.

Festargjöld

15. gr.

Festargjöld fyrir hverja afgreiðslu 20.359 kr. og í yfirvinnu 34.973 kr.
Sé fleiri en einn maður notaður við afgreiðslu er gjald fyrir hvern aukamann 20.359 kr. og í yfirvinnu 34.973 kr.

Vatnssala

16. gr.

Vatn afgreitt frá bryggju, lágmarksgjald, 6.263 kr.
Vatn til skipa, 373 kr./m3.
Afgreiðsla utan dagvinnutíma, 8.374 kr. á. klst. til viðbótar gjaldskrá.

Vigtargjald

17. gr.

Almenn vigtun 207 kr. á tonn.
Lægsta gjald fyrir einstaka vigtun/löndun 1.242 kr.
Vigtun flutningabíls 2.193 kr. pr. vigtun.
Útseld vinna við vigtun í dagvinnu 6.400 kr. á klst.
Útseld vinna við vigtun í yfirvinnu 9.800 kr. á klst.
Útseld vinna við úrtaksvigtun 8.197 kr. á klst.
Kranagjald, löndun með hafnarkrana 371 kr. pr. tonn.
Skráningargjald afla 123,18 kr. pr. tonn.
Komi bátar utan eðlilegs vinnutíma greiðist að lágmarki tveggja tíma gjald vegna yfirvinnu. Vegna útkalls utan opnunartíma og um helgar eru greiddir að lágmarki fjórir tímar.
Almennur vinnutími hafna er frá 08.00-17.00 virka daga. Lokað milli 12.00-13.00

Rafmagnssala

18. gr.

Gámar 22,86 kr./kwst.
Til skipa 22,86 kr./kwst.
Tengigjald í dagvinnu 3.214 kr.
Tengigjald í næturvinnu 8.761 kr.
Mælaleiga 6.248 kr. kr. á. ári.
Fari tenging fram utan dagvinnutíma greiðist tengigjald 8.551 kr.

Móttaka skipa sem falla undir ISPS-kóða. /Verndargjald

19. gr.

Fyrir hverja komu skips sem fellur undir ákvæði laga um siglingavernd nr. 50/2004, ber að greiða eftirtalin gjöld til hafnarinnar:
Fast gjald 21.905 kr. auk þess 2,07 kr. fyrir hverja brúttólest skips.
Útseld vinna í dagvinnu vegna öryggisvörslu 7.505 kr. á. mann pr. klst.
Útseld vinna í næturvinnu vegna öryggisvörslu 11.267 kr. á mann pr. klst.
Verndar- og farþegagjald 204 kr. pr. farþega. Security fee.

20. gr.

Leiga á móttökusal í Ferjuleiru 1. á Seyðisfirði fyrir 1-4 klst. 10.029 kr. Fyrir heilan dag 17.128 kr.

21. gr

Útseld vinna í dagvinnu 6.400 kr.
Útseld vinna í yfirvinnu 9.800 kr.

Um innheimtu og greiðslu gjalda

22. gr.

Séu gjöldin ekki greidd á réttum gjalddögum er áskilið að reikna dráttarvexti af gjaldfallinni fjárhæð skv. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001.

23. gr.

Skipstjóri og eigandi skips bera ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra sem greiða ber til Hafna Múlaþings vegna skipsins. Er skipstjóra skylt við komu til hafnar að gefa hafnarstjóra upplýsingar um skipið í samræmi við ákvæði 5. mgr. 33. gr. reglugerðar nr.326/2004 um hafnamál og afhenda hafnarstjóra þjóðernis- og skrásetningarskírteini skipsins, ef hafnarstjóri krefst þess vegna ófullnægjandi upplýsinga frá skipstjóra og hefur hafnarsjóður haldsrétt yfir skírteinum uns gjöld eru greidd. Töf og tjón sem af þessu hlýst er einvörðungu á ábyrgð og kostnað greiðanda áfallinna gjalda. Áfallin gjöld skal greiða áður en skip fer burt úr höfninni og enginn skipstjóri getur vænst þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá sýslumanni eða tollstjóra, nema að hann sanni með vottorði frá hafnarstjóra að hann hafi greitt öll gjöld sín til hafnarinnar.

24. gr.

Vörugjald greiðist af öllum vörum sem eru affermdar, afhentar eða fluttar, eða á annan hátt sjóleiðis eða landleiðina, inn fyrir mörk hafna. Vörugjaldið reiknast skipi til skuldar áður en skip hefur siglingu, nema annað sé sérstaklega um samið. Vörugjald er á ábyrgð farmflytjanda og er afhending vöru án greiðslu vörugjalds á hans ábyrgð. Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað greiðir sá vörugjaldið sem affermir. Vörugjald af vörum sem koma til hafnanna falla í gjalddaga þegar skipið sem vörurnar flytur er komið í höfnina og vörugjald af vörum sem fluttar eru úr höfnunum fellur í gjalddaga þegar vörurnar eru komnar í skip. Skipstjóra og afgreiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vörurnar fyrr en gjaldið er greitt.

25. gr.

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má ávallt tryggja með aðför að undangengnum dómi. Skipagjöld eru tryggð með lögveði í viðkomandi skipi eða vátryggingarfé. Gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðkröfum sbr. ákvæði 2. mgr. 21. gr. Hafnalaga nr. 61/2003. Höfnum Múlaþings er heimilt að krefjast frekari trygginga fyrir greiðslu áfallinna gjalda ef ástæða þykir til.

26. gr.

Öll gjöld í gjaldskrá þessari eru án virðisaukaskatts. Höfnum Múlaþings er skylt að innheimta virðisaukaskatt af öllum gjöldum í gjaldskrá þessari, sbr. 3. tl. 3.gr. laga nr.50/1998 um virðisaukaskatt.

 

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 13. desember 2023.

Gjaldskrá fyrir leigu á húsnæði íþróttamannvirkja Múlaþings

Íþróttamiðstöðin Djúpavogi Verð
Leiga á sal 5.800 kr./klst.

 

Íþróttahúsið Egilsstöðum Leiga
Leiga á sal neðri hæð 3.100 kr./klst.
Íþróttarsalur 1/3 hluti 3.100 kr./klst.
Íþróttarsalur 2/3 hlutar 6.200 kr./klst.
Íþróttarsalur 9.300 kr./klst.
Íþróttasalur sólarhringsleiga* 540.000 kr.
Þorrablót (2,5 sólarhringar)* 233.400 kr.

*Innifalið hreinisefni, salernispappír, ýmis aðstoð í aðdraganda leigu o.s.frv.

Íþróttahúsið Fellabæ Leiga
Fellahús 3.100 kr./klst.
Barnaafmæli í Fellahúsi (2 klst.) 10.400 kr.
Sólarhringsleiga 182.000 kr.
Þorrablót (2,5 sólarhringar)* 76.200 kr.

*Innifalið hreinisefni, salernispappír, ýmis aðstoð í aðdraganda leigu o.s.frv.

Íþróttamiðsstöðin Seyðisfirði Leiga
Íþróttasalur 1/3 3.100 kr./klst.
Íþróttasalur 2/3 7.100 kr./klst.
Íþróttasalur 3/3 10.200 kr./klst.
Badmintonvöllur 2.500 kr./klst.
Fundarsalur lítill 9.200 kr./klst.
Fundarsalur stór 18.400 kr./klst.
Fundarsalur vegna félagsstarfa 3.200 kr./klst.
Sólarhringsleiga 273.000 kr.
Þorrablót (2,5 sólarhringar) 115.000 kr.

 

Fellavöllur og Vilhjálmsvöllur Leiga
Heill völlur tvisvar í viku í lágmark 3 mánuði 18.600 kr.
Hálfur völlur tvisvar í viku í lágmark 3 mánuði 12.500 kr.
Heill völlur 25.800 kr.
Hálfur völlur 14.500 kr.
Frjálsíþróttasvæði 18.500 kr.

Leigutaka ber að ganga mjög snyrtilega um svæðið og taka með sér allt rusl og aðra muni. Leigusali áskilur sér þann rétt að rukka aukalega fyrir öll aukaþrif.
Leigu fylgir aðgangur að vallarhúsum (klefum og annarri aðstöðu).

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 13. desember 2023

Gjaldskrá fyrir notkun á húsnæði grunnskóla Múlaþings

Grunnskólar

Meginhlutverk: Grunnskólastarf

Annað: Ýmis konar samfélagsstarfsemi svo fremi sem hún hamli ekki skólastarfi.

Fjölskylduráð setur skólunum gjaldskrá sem staðfest er af sveitarstjórn Múlaþings.

Gjaldskrá

Fundir, fyrirlestrar og námskeið

 

 

1-19 manns

 

9.000 án vsk.

20-39 manns

 

18.000 án vsk.

40-79 manns

 

30.000 án vsk.

80 og fleiri

 

36.000 án vsk.

Veisluhöld

Sólarhringsleiga

60.000 án vsk.

 

Gisting í stofum og rýmum

Verð 1.500 kr. án vsk. nóttin á einstakling, 40 eða færri.

Verð 500 kr. án vsk. nóttin á einstakling umfram 40.

Gistingin miðast við 7. gr. reglna um afnot fasteigna Múlaþings, annarra en íbúðahúsnæðis.

Í þeim tilfellum sem þörf verður á starfsmanni greiðist sérstaklega fyrir það.

Gildistaka

Gjaldskrá þessi tekur gildi eftir staðfestingu sveitarstjórnar Múlaþings og skal hún vera aðgengilegar á vef sveitarfélagsins og endurskoðuð eigi sjaldnar en á fimm ára fresti.

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 13. desember 2023

Gjaldskrá fyrir Sláturhúsið menningarmiðstöð

Leiga á rýmum Stakur viðburður  6-10 skipti  Langtímasamningur
Danssalur  4.500 kr.  3.500 kr.  2.500 kr.
Anddyri /rými 10.000 kr.    
Frystiklefi 1. hæð 45.000 kr.     
Sviðslistasalur  60.000 kr.     

 

Starfsmaður utan dagvinnutíma, tímakaup 9.000 kr.

Skjávarpi 4.000 kr. 

Leiga á íbúð Sólarhringur  Vika  Mánuður
Miðgarður 2  9.500 kr.  47.500 kr.  120.000 kr. 

 

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 15. nóvember 2023

Reiðhöll Iðavöllum

Gjaldskrá notkunar reiðhallarinnar á Iðavöllum 2019

Seld eru árskort, sem gilda út árið 2019 og einnig stakir tímar.

Allar skráningar á notkun reiðhallarinnar fara fram hjá Melli í síma 895-8713 eða í tölvupósti fidrildi@web.de og sér hún um eftirlit og innheimtu fyrir reiðhöllina.

 

Félagar í Freyfaxa:

Árskort fyrir einstaklinga: 15.000 kr.

Árskort fyrir fjölskyldu: 25.000 kr.

Stakt skipti: 2.500 kr. (ekki tímabundið)

Börn undir 12 ára: frítt

Árskort fyrir börn 12 ára til og með 17 ára: 5.000 kr.

 

Einstaklingar utan Freyfaxa:

Árskort fyrir einstaklingar: 25.000 kr.

Stakt skipti: 3.500 kr. (ekki tímabundið)

 

Sérleiga á reiðhöll t.d. fyrir námskeið:

Heill dagur (fyrir og eftir hádegi): 15.000 kr.

Hálfur dagur (fyrir eða eftir hádegi): 10.000 kr.

 

Athugið: Hægt er að skipti höllinni í tvennt, til að hafa vinnufrið og möguleiki á kennslu o.s.fr.v.

 

Samþykkt í bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs 6. mars 2019.

Félagsheimili Hjaltalundi

Tímalengd
Verð
1 klukkustund *
2.500 kr.
Sólahringsleiga til funda og/eða veisluhalda
23.000 kr.
Helgarleiga (föstudaga, laugardaga, sunnudaga)
60.000 kr.
Þorrablót, árshátíðir, ættarmót (60 eða fleira)
1.000 kr./miðinn

*Sé húsið tekur skemur en í sólahring skal skila því hreinu eins og að því var komið

Sé áhugi fyrir að kaupa veitingar á fundi eða í veislur getur húsvörður haft milligöngu um það við
Kvenfélagið Björk.

Samþykkt í sveitarstjórn Múlaþings 10. maí 2023

Hlymsdalir

Gjaldskrá Hlymsdala

Meginhlutverk:

Meginhlutverk Hlymsdala er að bjóða upp á aðstöðu til að auka og viðhalda virkni og fyrirbyggja og rjúfa félagslega einangrun. Hlymsdalir þjóna öllum íbúum sveitarfélagsins og er meginúrræði félagsþjónustunnar til að uppfylla ofangreint markmið (sem snertir alla þá sem ekki eru á vinnumarkaðinum, t.d. öryrkja, atvinnuleitendur, eldri borgara og heimavinnandi). Í Hlymsdölum er einnig starfrækt félagsstarf fyrir eldri borgara skv. lögum um málefni aldraðra auk þess að félag eldri borgara hefur afnot af aðstöðunni fyrir ákveðna þætti í sinni starfsemi.
 
Annað:
Húsnæðið er rekið af félagsþjónustu Múlaþings og getur nýst undir hvers kyns félagsstarf eldri borgara, þ.á m. viðburði tengdum félagsmönnum í Félagi
eldri borgara. Einnig getur húsnæðið nýst til ýmis konar fræðslu-, menningar- og samfélagslegra viðburða á vegum sveitarfélagsins. Ef viðburðir eru haldnir í
hagnaðarskyni eða án tengsla við félagsstarf og samfélagsleg málefni, skulu afnot af húsinu einungis veitt gegn gjaldtöku.
 
Fjölskylduráð setur Hlymsdölum gjaldskrá sem staðfest skal af sveitarstjórn.

Gjaldskrá fyrir Hlymsdali

Lýsing
Gjöld
6 klst. leiga
25.000 kr.
12 klst. leiga
35.000 kr.
Sólarhringsleiga
55.000 kr.
Samþykkt á fundi fjölskylduráðs Múlaþings þann 2. desember 2020 og í sveitarstjórn þann 9. desember 2020.

Tryggvabúð

Lýsing
Gjöld
Húsaleiga:
1 sólarhringur
30.750 kr.
½ sólarhringur
18.450 kr.
1 klukkustund
2562 kr.
Þjónusta:
1 dagur – skráðir notendur
1.025 kr.
Stök máltíð
1.230 kr.
Morgunkaffi
666 kr.
Síðdegiskaffi
512 kr.
Getum við bætt efni þessarar síðu?