Fara í efni

Reglur um afslátt á fasteignaskatti hjá Múlaþingi 2022

 

1. gr.

Tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Múlaþingi er veittur afsláttur af fasteignaskatti af samþykktu íbúðarhúsnæði, samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar ár hvert og reglum þessum, sbr. heimild í 4. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga.

2. gr.

Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur í Múlaþingi sem búa í eigin íbúð og:

a) eru 67 ára við upphaf álagningarárs, eða eldri

b) hafa verið úrskurðaðir 75% öryrkjar fyrir upphaf álagningarárs.

c) hafa ekki leigutekjur af viðkomandi húsnæði.

d) hafa ekki fullvinnandi einstakling/einstaklinga, aðra en maka búsetta á heimilinu.

e) skilað hafa inn með umsókninni staðfestu afriti af skattframtali síðast liðins árs ásamt yfirliti yfir fjármagnstekjur sama árs.

3. gr.

Hjón og samskattað sambýlisfólk fær fullan afslátt þó einungis annar aðilinn uppfylli skilyrði 2. gr.

Ef um fleiri en einn íbúðareiganda er að ræða að eign, sem ekki uppfylla skilyrði 1. mgr., er veittur afsláttur til þeirra sem uppfylla skilyrði 2. gr., í samræmi við eignarhluta þeirra.

4. gr.

Afsláttur af fasteignaskatti er tekjutengdur og er allt að kr. 98.894

Afsláttur er hlutfallslegur að teknu tilliti til allra skattskyldra tekna, þ.m.t. eignatekna og 50% fjármagnstekna síðast liðins árs, samkvæmt skattframtali.

Miðað er við sameiginlegar tekjur hjóna og samskattaðs sambýlisfólks. (tekjur í reitum 2.7 og 3.10 á skattframtali)

5. gr.

Tekjumörk eru sem hér segir:

Einstaklingar

Fullur afsláttur skv. 4. gr. með tekjur allt að kr. 3.800.000

Engan afslátt með tekjur yfir kr. 4.940.000

Hjón og samskattað sambýlisfólk

Fullur afsláttur skv. 4. gr. með tekjur allt að kr. 5.343.787

Engan afslátt með tekjur yfir kr. 6.769.828

Ef tekjur eru á framangreindu bili er veittur hlutfallslegur afsláttur

6. gr.

Hægt er að sækja umsóknareyðublað hér. Með umsókn skal skila afriti af skattframtali vegna síðast liðins árs, staðfestu af skattstjóra, með útfylltu yfirliti yfir fjármagnstekjur. Einnig afriti af örorkuskírteini ef umsækjandi er 75% öryrki.

7. gr.

Sveitarstjórn Múlaþings endurskoðar tekjumörk og hámark afsláttar í nóvember ár hvert.

Samþykkt í sveitarstjórn 8. desember 2021.

Síðast uppfært 06. júlí 2022
Getum við bætt efni þessarar síðu?