Fara í efni

Skýrsla vegna barna með fjölþættan vanda - athugasemdir til ráðuneytis frá stjórnendum í velferðarþjónustu á Íslandi

Málsnúmer 202105257

Vakta málsnúmer

Byggðaráð Múlaþings - 24. fundur - 01.06.2021

Fyrir lá skýrsla vegna barna með fjölþættan vanda auk ábendinga til barna- og félagsmálaráðherra frá vorfundi samtaka stjórnenda í velferðarþjónustu á Íslandi.

Lagt fram til kynningar.

Fjölskylduráð Múlaþings - 22. fundur - 22.06.2021

Við innleiðingu á frumvarpi félags- og barnamálaráðherra um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna er mikilvægt að skapa sátt milli ríkis og sveitarfélaga um hlutverk aðila í vinnu að málefnum barna með fjölþættan vanda.
Fjölskylduráð tekur undir með stjórnendum í velferðarþjónustu á Íslandi að ríkið verði að mæta þörfum barna án hindrana í 2. og 3. stigs þjónustu svo markmiðum farsældarfrumvarps verði náð og fjármögnun frumvarpsins leiði ekki til kostnaðarauka hjá sveitarfélögum við tilfærslu verkefna. Sérstaklega er horft til 79. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 þar sem fram kemur að ríkið í gegnum Barnaverndarstofu skuli veita börnum sérhæfða meðferð vegna alvarlegra hegðunarerfiðleika, vímuefnaneyslu og meintra afbrota sem og að greina vanda barna sem talin eru þurfa sérhæfða meðferð. Í 1. mgr. 88. gr. sl. segir að ríkið skuli bera kostnað sem hlýst af starfsemi á vegum Barnaverndarstofu, þar með talinn rekstur heimila og stofnana sem ríkinu ber að sjá um að séu tiltæk skv. 79. gr. laganna. Sá kostnaður sem sveitarfélög hafa borið vegna niðurfellingar úrræða Barnaverndarstofu, brýtur í bága við fyrrgreind lög og er í raun tilfærsla á verkefnum og kostnaði frá ríki til sveitarfélaga.
Nauðsynlegt er að ríkið auki fjármagn til Barna- og unglingageðdeildar Landspítala, Greiningar- og ráðgjafastofu, Hegðunar- og þroskastöðvar sem og til vistunarúrræða nýrrar stofnunar undir heitinu Barna- og fjölskyldustofa. Bæta þarf geðþjónustu um allt land og vinna með snemmtækum hætti að geðrænum vanda barna og ungmenna.
Ef göfug markmið farsældarfrumvarpsins eiga að nást, er mikilvægt að barnaverndarstarfsmenn geti gengið að úrræðum fyrir þau börn sem höllustum fæti standa. Eins og fyrirkomulagið er orðið í dag, fer of mikill tími og fjármunir í úrræði sem sveitarfélög eiga ekki að bera, á kostnað þess að vinna á fyrirbyggjandi hátt að málefnum barna með minni vanda.

Byggðaráð Múlaþings - 27. fundur - 06.07.2021

Fyrir lá bókun frá fundi fjölskylduráðs Múlaþings, dags. 22.06.2021, þar sem fram kemur m.a.:
„Bæta þarf geðþjónustu um allt land og vinna með snemmtækum hætti að geðrænum vanda barna og ungmenna.
Ef göfug markmið farsældarfrumvarpsins eiga að nást, er mikilvægt að barnaverndarstarfsmenn geti gengið að úrræðum fyrir þau börn sem höllustum fæti standa. Eins og fyrirkomulagið er orðið í dag, fer of mikill tími og fjármunir í úrræði sem sveitarfélög eiga ekki að bera, á kostnað þess að vinna á fyrirbyggjandi hátt að málefnum barna með minni vanda.“

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Byggðaráð tekur undir þær áherslur er fram koma í bókun fjölskylduráðs Múlaþings, dags. 22.06.2021, er varða stöðu barna með fjölþættan vanda. Sveitarstjóra falið að koma áherslum sveitarfélagsins á framfæri við félags- og barnamálaráðherra.

Samþykkt samhljóða.
Getum við bætt efni þessarar síðu?