Fara í efni

Ársreikningur Múlaþings fyrir árið 2020

28.04.2021 Fréttir

Ársreikningur Múlaþings fyrir árið 2020 lagður fram til fyrri umræðu í sveitarstjórn Múlaþings þann 28. apríl 2021 samþykktur og áritaður af byggðaráði og sveitarstjóra. Samkvæmt sveitarstjórnalögum skal fjalla um ársreikninginn á tveimur fundum í sveitarstjórn og er áætlað að síðari umræða fari fram miðvikudaginn 12. maí 2021.

Sveitarfélagið Múlaþing varð til þann 1. október 2020 með sameiningu sveitarfélaganna Fljótsdalshéraðs, Seyðisfjarðarkaupstaðar, Djúpavogshrepps og Borgarfjarðarhrepps.

Helstu niðurstöður.

  • Rekstrarafkoma Múlaþings árið 2020 var neikvæð um 110 millj. kr. samkvæmt samstæðureikningi sveitarfélagsins en samanlagðar fjárhagsáætlanir sveitarfélaganna 2020 með viðaukum gerði ráð fyrir 215 millj. kr. rekstrarafgangi. Rekstarafkoma A hluta var neikvæð um 172 millj. kr. en samanlagðar fjárhagsáætlanir með viðaukum gerði ráð fyrir 50 millj. kr. rekstarhalla.
  • Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, fjármagnsliði og tekjuskatt (EBITDA) í samstæðureikning Múlaþings var jákvæð um 800 millj. kr. á árinu 2020 eða um 11% í hlutfalli af rekstartekjum.
  • Í A hluta nam EBITDA 238 millj. kr. á árinu 2020 eða um 4% í hlutfalli af rekstartekjum.
  • Hrein fjármagnsgjöld námu 488 millj. kr. í samstæðu A og B hluta en samanlögð fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 336 millj. kr. Hrein fjármagnsgjöld A hluta námu 341 millj. kr. en samanlögð fjárhagsáætlun ársins gerði ráð fyrir 212 millj. kr.
  • Veltufé frá rekstri nam 620 millj. kr. á árinu 2020 í samstæðu A- og B hluta eða 9% í hlutfalli af rekstartekjum. Veltufé frá rekstri í A hluta nam 148 millj. kr. eða 2% í hlutfalli af rekstartekjum.
  • Eigið fé var jákvætt í árslok 2020 um 2.735 millj. kr. í samstæðu A- og B hluta að teknu tilliti til hlutdeildar minnihluta. Eigið fé A hluta var jákvætt um 1.572 millj. kr. í árslok 2020.
  • Skuldir og skuldbindingar samstæðu A- og B hluta námu í árslok 2020 um 10.412 millj. kr. og hækka um 732 millj. kr. frá árinu 2019. Skuldaviðmið skv. reglugerð um fjárhagsleg viðmið fyrir samstæðureikning A og B hluta er 109% í árslok 2020

Ársreikning er að finna á heimasíðu Múlaþings.

Nánari upplýsingar veita Björn Ingimarsson, sveitarstjóri og Guðlaugur Sæbjörnsson fjármálastjóri.

Ársreikningur Múlaþings fyrir árið 2020
Getum við bætt efni þessarar síðu?