Fara í efni

Ársreikningur 2020

Málsnúmer 202104183

Vakta málsnúmer

Byggðaráð Múlaþings - 20. fundur - 28.04.2021

Eftirtaldir sveitarstjórnarfulltrúar sátu kynningu á ársreikningi Múlaþings fyrir árið 2020 undir fundi bæjarráðs, en öllum sveitarstjórnarfulltrúum stóð til boða að sitja kynningu endurskoðenda á ársreikningnum sem hófst kl. 12:00.

Eftirtaldir kjörnir fulltrúar sátu kynningu á ársreikningnum:
Berglind Harpa Svavarsdóttir, Jakob Sigurðsson, Gauti Jóhannesson, Stefán Bogi Sveinsson, Þröstur Jónsson, Kristjana Sigurðardóttir, Jódís Skúladóttir, Eyþór Stefánsson,Vilhjálmur Jónsson, Hildur Þórisdóttir og Elvar S. Kristjánsson.

Magnús Jónsson og Sigurjón Örn Arnarsson endurskoðendur KPMG mættu á fundinn og kynntu ársreikning og drög að endurskoðunarskýrslu Múlaþings fyrir árið 2020, ásamt Guðlaugi Sæbjörnssyni fjármálastjóra.
Jafnframt var lagt fram ábyrðar- og skuldbindingaryfirlit í árslok 2020.

Endurskoðendur og fjármálastjóri svöruðu einnig fyrirspurnum fundarmanna varðandi ýmsa þætti ársreikningsins. Að lokinni kynningu var þeim þökkuð koman og greinargóðar upplýsingar.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Byggðaráð samþykkir að vísa ársreikningi og drögum að endurskoðunarskýrslu Múlaþings fyrir árið 2020 til fyrri umræðu í sveitarstjórn. Jafnframt verður ársreikningurinn birtur í Kauphöllinni að lokinni áritun byggðaráðs og sveitarstjóra, eins og reglur segja til um.

Samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu.

Sveitarstjórn Múlaþings - 11. fundur - 28.04.2021

Björn Ingimarsson sveitarstjóri lagði fram til fyrri umræðu í sveitarstjórn ársreikning Múlaþings fyrir árið 2020, ásamt drögum að endurskoðunarskýrslu.
Ársreikningurinn hefur þegar verið birtur í Kauphöllinni, samkvæmt reglum þar um.

Aðrir sem til máls tóku um ársreikninginn voru í þessari röð: Hildur Þórisdóttir, Björn Ingimarsson, Stefán Bogi Sveinsson, Þröstur Jónsson, Berglind Harpa Svavarsdóttir, Jódís Skúladóttir, Stefán Bogi Sveinsson, Elvar Snær Kristjánsson, Hildur Þórisdóttir, Gauti Jóhannesson, Þröstur Jónsson og Eyþór Stefánsson.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Sveitarstjórn samþykkir að vísa ársreikningi og drögum að endurskoðunarskýrslu Múlaþings til annarrar umræðu í byggðaráði og sveitarstjórn.

Samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu.

Byggðaráð Múlaþings - 21. fundur - 04.05.2021

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Byggðaráð samþykkir að vísa ársreikningi Múlaþings fyrir árið 2020m ásamt fylgigögnum til síðari umræðu í sveitarstjórn.

Samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu.

Sveitarstjórn Múlaþings - 12. fundur - 12.05.2021

Björn Ingimarsson sveitarstjóri lagði fram ársreikning Múlaþings fyrir árið 2020 til síðari umræðu í sveitarstjórn.
Aðrir sem til máls tóku um ársreikninginn voru í þessari röð: Gauti Jóhannesson, Jódís Skúladóttir, Eyþór Stefánsson, Þröstur Jónsson, Vilhjálmur Jónsson og Berglind Harpa Svavarsdóttir.


Helstu niðurstöðutölur eru sem hér segir:

Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu 2020 námu 7.095 milj. kr. samkvæmt samanteknum ársreikningi fyrir A og B hluta, en þar af námu rekstrartekjur A hluta 6.162 millj. kr.
Rekstrargjöld fyrir fjármagnsliði og afskriftir námu alls 6.295 millj. kr. í samanteknum ársreikningi 2020 fyrir A og B hluta, þar af námu rekstrargjöld A hluta 5.924 millj. kr. Afskriftir ársins í A og B hluta námu 407 millj. og þar af 226 millj. í A hluta. Fjármagnsliðir voru neikvæðir um 488 millj. í samanteknum A og B hluta, þar af 341 millj. í A hluta.
Eftir fjármagnsliði og afskriftir var rekstrarafkoma ársins neikvæð um 110 millj. kr. í samanteknum A og B hluta. Þar af var afkoma A-hluta neikvæð um 172 millj. kr. Fyrir fjármagnsliði var rekstrarniðurstaða A og B hluta jákvæð um 393 millj. kr., þar af 11 millj. kr. í A hluta.
Veltufé frá rekstri var jákvætt um 620 millj. kr. hjá samstæðu A og B hluta, þar af er veltufé frá rekstri í A hluta jákvætt um 148 millj. kr.
Fjárfestingahreyfingar ársins námu nettó 413 millj. kr. hjá samstæðu A og B hluta, þar af 145 millj. í A hluta.
Lántökur námu 600 millj. kr á árinu 2020, en afborganir af lánum og leiguskuldbindingum námu 763 millj. kr. á árinu 2020.
Eignir samkvæmt efnahagsreikningi námu 13.147 millj. kr. í árslok 2020 fyrir A og B hluta, þar af nema heildareignir A hluta 8.756 millj. kr. í árslok 2020.

Heildarskuldir og skuldbindingar námu 10.412 millj. kr. í árslok 2020 fyrir A og B hluta. Þar af nema heildarskuldir og skuldbindingar A hluta 7.184 millj. kr.

Ársreikningurinn í heild sinni er að öðru leyti aðgengilegur á heimasíðu Múlaþings.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Sveitarstjórn samþykkir framlagðan samstæðureikning Múlaþings fyrir árið 2020 við síðari umræðu, en fyrri umræða um hann fór fram 28. apríl sl. og var hann birtur í Kauphöllinni þann sama dag.
Með ársreikningi liggur einnig fyrir endurskoðunarskýrsla KPMG og ábyrgðar- og skuldbindingayfirlit í árslok 2020.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs - 10. fundur - 21.06.2021

Á fundinn undir þessum lið mætti Guðlaugur Sæbjörnsson fjármálastjóri Múlaþings sem fór yfir ársreikning síðasta árs.
Getum við bætt efni þessarar síðu?