Fara í efni

Vinna við frágang varnargarða langt komin

05.02.2021 Fréttir Aurskriður á Seyðisfirði

//English below//
//Polski poniżej//

Stöðufundur var í fyrradag með lögreglu, almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, fulltrúum Múlaþings, Veðurstofu og fleirum. Farið var yfir stöðu hreinsunarstarfs og varnargarða, rýmingaráætlana, vöktunarmæla og fleira.

Hreinsunarstarf er sem fyrr í ágætum farvegi og vinna við frágang varnargarða langt komin. Unnið er að stækkun á þró í Búðará og vinna við garða við Slippinn stendur yfir. Áætlun um hreinsunarstarf og verkefni fer nú inn á heimasíðu Múlaþings í upphafi hverrar viku til kynningar. Hún mun einnig aðgengileg í þjónustumiðstöðinni í Herðubreið.

Þrír GPS mælar hafa verið settir upp og þeir farnir að senda frá sér gögn. Gögn frá þeim berast Veðurstofu í rauntíma. Unnið er að samræmdu vöktunarviðmóti fyrir Veðurstofu og aðra sem hag hafa af því að fá slíkar upplýsingar reglulega. Fimm nýir grunnvatnsmælar hafa verið keyptir og stefnt að því að þeir verði komnir upp í þar næstu viku og farnir að senda gögn.

Framtíðarskipulag íbúðabyggðar við Stöðvarlæk og þar í kring hefur verið kynnt íbúum á íbúafundum.

Veðurstofa Íslands hefur unnið bráðabirgðarýmingarkort í samvinnu við lögregluna á Austfjörðum. Auk þess hafa starfsmenn þjónustumiðstöðvar almannavarna unnið að leiðbeiningum og útskýringum sem munu fylgja rýmingarkortinu þegar það verður gefið út. Bráðabyrgðarýmingarkortið og drögin að leiðbeiningum liggja nú fyrir á þjónustumiðstöðinni og eru íbúar á Seyðisfjarðar velkomnir til þess að skoða gögnin og koma með ábendingar sem gagnast gætu við þessa útgáfu. Á næsta íbúafundi mun Veðurstofan fara yfir forsendur fyrir rýmingarreiti og stig rýminga.

Þjónustumiðstöð almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra er með opið í Herðubreið alla virka daga kl. 11-17 og svarar starfsfólk þar fyrirspurnum íbúa og annarra tengdum aurskriðunum. Jafnframt er boðið upp á sálrænan stuðning og alltaf heitt á könnunni. Upplýsingamiðlun er í höndum Þjónustumiðstöðvarinnar í samvinnu við Múlaþing. Spurningar sem hafa borist í kjölfar íbúafunda og til þjónustumiðstöðvar eru settar með svörum á vef Múlaþings jafnóðum og þær berast. Þær eru einnig þýddar á ensku og pólsku Aurskriður í Seyðisfirði / Landslides in Seyðisfjörður | Múlaþing (mulathing.is)

Félagsþjónusta Múlaþings býður upp á viðtöl á mánudögum í Íþróttahúsi Seyðisfjarðar. Sálfræðiþjónusta er í boði á miðvikudögum á heilsugæslu HSA á Seyðisfirði, athugið að panta þarf tíma hjá HSA 470-3000 eða hægt að fá aðstoð við tímabókanir hjá félagsþjónustunni eða þjónustumiðstöð almannavarna í Herðubreið.


//Polski//

Dziś rano odbyło się spotkanie konsultacyjne z policją, krajowym komisarzem Departamentu Ochrony Ludności, przedstawicielami gminy Múlaþing, Urzędem Meteorologicznym i innymi. Dokonano przeglądu stanu prac porządkowych, konstrukcji ochronnych, planów ewakuacji, sprzętu monitorującego i innych.

Podobnie jak poprzednio, prace porządkowe przebiegają w zaawansowanym stopniu, jak również prace nad wykończeniem konstrukcji ochronnych. Trwają prace nad powiększeniem niecki w Búðará oraz prace nad zabezpieczeniami w Slippinn. Plan sprzątania i projektów publikowany jest do wglądu na stronie internetowej Múlaþing na początku każdego tygodnia. Będzie również dostępny w centrum serwisowym w Herðubreið.

Zainstalowano trzy mierniki GPS, które zaczęły już przesyłać dane. Dane z nich trafiają do Urzędu Meteorologicznego w czasie rzeczywistym. Trwają prace nad zharmonizowanym interfejsem monitorowania dla Biura Meteorologicznego i innych osób, które korzystają z regularnego otrzymywania takich informacji. Zakupiono pięć nowych wodomierzy podziemnych. Celem jest zainstalowanie ich w przyszłym tygodniu i rozpoczęcie przesyłania danych.

Przyszłe plany osiedla mieszkaniowego przy Stöðvarlækur i okolicy zostały zaprezentowane mieszkańcom na spotkaniach mieszkańców.

Islandzkie Biuro Meteorologiczne przygotowało tymczasową mapę ewakuacyjną we współpracy z policją na Fiordach Wschodnich. Dodatkowo pracownicy Centrum Departamentu Ochrony Ludności pracują nad wytycznymi i wyjaśnieniami, które będą towarzyszyć wydanej mapie ewakuacyjnej. Tymczasowa mapa ewakuacyjna i projekt wytycznych są obecnie dostępne w centrum obsługi. Mieszkańcy Seyðisfjörður mogą się z nią zapoznać i zgłaszać sugestie, które mogą być przydatne przy publikacji. Na kolejnym spotkaniu mieszkańców Biuro Meteorologiczne dokona przeglądu kryteriów stref ewakuacyjnych i poziomu ewakuacji.

Centrum obsługi Departamentu Ochrony Ludności Krajowego Komisarza Policji jest otwarte w Herðubreið w każdy dzień roboczy o godz 11-17, a personel odpowiada na pytania mieszkańców i innych osób związane z osuwiskami. Jednocześnie oferowane jest wsparcie psychologiczne i zawsze coś ciepłego do wypicia. Centrum Serwisowe we współpracy z gminą Múlaþing odpowiedzialni są za rozpowszechnianie informacji. Pytania, które otrzymano po spotkaniach mieszkańców i skierowane zostały do centrum obsługi, są umieszczane wraz z odpowiedziami na stronie internetowej Múlaþing zaraz po ich otrzymaniu. Są również tłumaczone na język angielski i polski Aurskriður í Seyðisfirði / Landslides in Seyðisfjörður | Múlaþing (mulathing.is)

Opieka społeczna (Félagsþjónusta Múlaþing) oferuje spotkania w poniedziałki w Íþróttahús Seyðisfjörður. Usługi psychologiczne dostępne są w środy w ośrodku zdrowia HSA w Seyðisfjörður, pamiętaj, że musisz umówić się na wizytę w HSA 470-3000 lub możesz uzyskać pomoc w zakresie wizyt w ośrodku opieki społecznej lub centrum ochrony ludności w Herðubreið.


//English//

A status meeting was held this morning with the police, the Icelandic Civil Protection and Emergency Management, representatives from Múlaþing, the Icelandic Met Office and others. Status of the cleaning was reviewed as well as of the levees, evacuation plans, monitoring meters and more.

The cleaning work is well underway as before and work on finalizing levees is well advanced. Work is being done on expanding a cistern in Búðará and work on levees by Slippurinn is ongoing. A cleaning plan as well as project plans will now be published on the Múlaþing website at the beginning of every week for introduction. It will also be accessible at the Service Centre in Herðubreið.

Three GPS meters have been set up and they have started delivering data. Data from them is delivered to the Met Office in real time. Work is ongoing on a standardized monitoring interface for the Icelandic Met Office and others who benefit from receiving such information on a regular basis.

Future structure of the residential area by Stöðvarlækur and surroundings has been introduced to residents at community meetings.

The Met Office has created a preliminary evacuation map in collaboration with the police in the Eastfjords. In addition, employees at the Civil Protection and Emergency Management have worked on instructions and explanations which will be included with the evacuation plan when it is published. The preliminary evacuation map and the drafts for instructions are now available at the Service Centre and residents in Seyðisfjörður are welcome to view the data and make comments that could be useful for this publication. The Icelandic Met Office will go over the basis for evacuation grids and levels of evacuations.

The Civil Protection and Emergency Management’s Service Centre is open in Herðubreið every workday from 11am to 5pm and the staff will respond to inquiries from residents and others connected to the mud slides. Furthermore, psychological support is offered and hot coffee is available. Delivery of information is in the hands of the Service Centre in collaboration with Múlaþing. Questions that have been received subsequent to community meetings and at the Service Centre are published along with answers on the Múlaþing website as soon as they are received. They are also translated to English and Polish at Aurskriður í Seyðisfirði / Landslides in Seyðisfjörður | Múlaþing (mulathing.is).

Múlaþing Social Services offer counselling on Mondays at the Seyðisfjörður Sports Hall. The psychological services are available on Wednesdays at the HSA Health Care Centre in Seyðisfjörður, please note that it is necessary to make an appointment with HSA at 470-3000 or receive assistance in making an appointment at the Social Services or the Civil Protection and Emergency Management in Herðubreið.

Ljósmynd Vagn Kristjánsson
Ljósmynd Vagn Kristjánsson
Getum við bætt efni þessarar síðu?