Fara í efni

Gjaldskrár 2024

Málsnúmer 202309111

Vakta málsnúmer

Byggðaráð Múlaþings - 98. fundur - 24.10.2023

Fyrir liggur tillaga að gjaldskrá fyrir rými í Sláturhúsinu fyrir árið 2024 frá forstöðumanni Sláturhússins og atvinnu- og menningarstjóra Múlaþings.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Byggðaráð Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi tillögu að gjaldskrá fyrir rými í Sláturhúsinu fyrir árið 2024 og felur forstöðumanni Sláturhússins að sjá til þess að hún verði virkjuð.

Samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu.

Fjölskylduráð Múlaþings - 85. fundur - 31.10.2023

Tekin er til umfjöllunar hækkun á gjaldskrám félagsþjónustu Múlaþings fyrir árið 2024. Fjölskylduráð leggur til 3,5% hækkun á gjaldskrám félagsþjónustu.

Samþykkt samhljóða.

Umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings - 99. fundur - 06.11.2023

Fyrir umhverfis- og framkvæmdaráði liggja tillögur að þremur gjaldskrám fyrir árið 2024. Verkefnastjóri fjármála og verkefnastjóri umhverfismála sitja fundinn undir þessum lið. Um er að ræða eftirfarandi gjaldskrár:
Gjaldskrá skipulags- og byggingarmála í Múlaþingi 2024
Gjaldskrá fyrir hunda- og kattahald í Múlaþingi 2024
Gjaldskrá fyrir meðhöndlun- og förgun úrgangs 2024

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir fyrirliggjandi gjaldskrá skipulags- og byggingarmála í Múlaþingi 2024.

Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir fyrirliggjandi gjaldskrár fyrir hunda- og kattahald annars vegar og meðhöndlun- og förgun úrgangs 2024 hins vegar, og vísar þeim til afgreiðslu sveitarstjórnar.

Samþykkt samhljóða.

Gestir

  • Vordís Jónsdóttir - mæting: 09:30
  • Stefán Aspar Stefánsson - mæting: 09:30

Sveitarstjórn Múlaþings - 41. fundur - 15.11.2023

202309111 - Gjaldskrár 2024
Fyrir liggja tillögur að gjaldskrám fyrir árið 2024

Til máls tóku: Ívar Karl Hafliðason, Eyþór Stefánsson sem bar upp fyrirspurn, Björn Ingimarsson sem kom til svara, Hildur Þórisdóttir, Ívar Karl Hafliðason til svara, Hildur Þórisdóttir til svara og Helgi Hlynur Ásgrímsson.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að álagningarhlutfall útsvars fyrir árið 2024 verði 14,74%.

Álagningarhlutföll fasteignaskatts verði sem hér segir:
A flokkur 0,475%
B flokkur 1,32%
C flokkur 1,65%
Álagningarhlutföll lóðarleigu á eignarlóðum Múlaþings verði 0,75% af lóðamati.
Fjöldi gjalddaga fasteignagjalda verði 9 og fyrsti gjalddagi verði 1. febrúar 2024 og síðasti 1. október 2024.

Heimild til lækkunar fasteignaskatts hjá tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum 2024:
Hámark afsláttar verði: 130.748 kr.
Viðmiðunartölur tekna hjá einstaklingi verði:
Lágmark 5.025.500 kr.
Hámark 6.533.150 kr.
Viðmiðunartölur tekna hjá hjónum verði:
Lágmark 7.067.158 kr.
Hámark 8.953.098 kr.

Álagningarhlutföll holræsagjalda af fasteignamati húss og lóðar:
Álagningarhlutfall holræsagjalds á íbúðarhúsnæði
0,31%.
Álagningarhlutfall holræsagjalds á atvinnuhúsnæði 0,31%.
Álagningarhlutfall holræsagjalds á opinbert húsnæði 0,31%.
Gjaldskrá annarra tengdra gjalda fráveitu hækka til samræmis við breytingu á byggingarvísitölu.

Rotþróargjöld:
Rotþróagjöld verði kr. 22.700 á ári fyrir rotþró undir 6.0m3.
Fyrir stærri rotþrær en 6.0m3 verði rotþróargjald kr. 5.600 á ári fyrir hvern rúmmetra þróar.
Önnur gjöld fylgja byggingarvísitölu, sbr. 4. mgr. 7. gr og verða uppfærð skv. venju.

Álagningarhlutföll vatnsgjalda verði eftirfarandi:
Vatnsgjald pr. ferm. í húsnæði 299 kr. auk 10.511 kr. fastagjalds.

Árlegt vatnsgjald af sumarhúsum/frístundahúsum skal þó að lágmarki vera 35.000 kr.

Sorpgjöld:
Árlegt þjónustugjald vegna meðhöndlunar og förgunar úrgangs í Múlaþingi, til að standa undir kostnaði, skal innheimt með fasteignagjöldum. Gjöldin eru sem hér segir:
A. Á hverja íbúð í þéttbýli og á lögbýli, eða íbúðarhús utan þéttbýlis, greiðist þjónustugjald:
Söfnunargjald
kr. 36.000
Förgunargjald
kr. 15.400
Samtals:
kr. 51.400

Íbúar á Borgarfirði eystri fá 25% afslátt og eina rúllu af ruslapokum ár hvert.

B. Á hvert frístundahús greiðist 30% þjónustugjald af fullu gjaldi skv. lið A, enda geti notendur þeirra losað sig við úrgang á gámasvæðum á vegum sveitarfélagsins í gegnum klippikort sem þeir geta fengið afhent á skrifstofum Múlaþings.
Á hvert frístundahús sem er innan sumarhúsahverfis með yfir 20 sumarhúsum greiðist þjónustugjald sem nemur 60% af fullu gjaldi enda verður gámasvæði við hverfið frá fyrstu skipulögðu losun eftir 1. maí til síðustu skipulögðu losunar fyrir 30. september sbr. 7. mgr. 4. gr. reglugerðar nr. 803/2023 um meðhöndlun úrgangs.

C. Óski greiðendur eftir fleiri ílátum skal greiða árlega fyrir þau skv. neðangreindu:
Blandaður úrgangur 240 l kr. 28.800
Matarleifar 140 l
kr. 10.000
Pappír og pappi 240 l
kr. 10.000
Plastumbúðir 240 l
kr. 10.000

Gjaldskrá fyrir hunda- og kattahald og gjaldskrá skipulags- og byggingarmála í Múlaþingi sbr. fundargerð umhverfis- og framkvæmdaráðs frá 06.11.2023. Gjaldskrá fyrir rými í Sláturhúsinu menningarmiðstöð sbr. fundargerð byggðaráðs frá 24.10.2023.

Gjaldskrá Bókasafna Múlaþings
Allir íbúar Múlaþings fá gjaldsfrjáls skírteini á bókasöfn innan sveitarfélagsins.
Ef gögn glatast í vörslu lánþega er gjaldið kr. 3.100. Ef um ný gögn er að ræða (innan við tveggja árá gamalt) þá gildir innkaupsverð.
Millilán utan Múlaþings - lánþegi greiðir sendingarkostnað samkvæmt gjaldskrá Póstsins.
Lýsing Gjöld

Árskort (fyrir aðra en íbúa Múlaþings) 2.600 kr.
Mánaðarkort (fyrir aðra en íbúa Múlaþings) 550 kr.
Dagssekt 50 kr.
Hámarkssekt pr. gagn 1.000 kr.
Hámarkssekt pr. einstakling 7.250 kr.

Gjaldskrá tekur gildi fyrsta janúar 2024.

Samþykkt með 10 atkvæðum, einn sat hjá (BVW)

Umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings - 100. fundur - 20.11.2023

Fyrir umhverfis- og framkvæmdaráði liggja drög að gjaldskrá Slökkviliðs Múlaþings 2024.
Slökkviliðsstjóri situr fundinn undir þessum lið.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir fyrirliggjandi gjaldskrá Slökkviliðs Múlaþings 2024 og vísar henni til staðfestingar hjá sveitarstjórn.

Samþykkt samhljóða.

Gestir

  • Haraldur Geir Eðvaldsson - mæting: 08:40

Umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings - 100. fundur - 20.11.2023

Fyrir umhverfis- og framkvæmdaráði liggja drög að gjaldskrá fyrir meðhöndlun og förgun úrgangs 2024.
Verkefnastjóri umhverfismála situr fundinn undir þessum lið.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir fyrirliggjandi viðbót við gjaldskrá fyrir meðhöndlun og förgun úrgangs 2024 og vísar henni til staðfestingar hjá sveitarstjórn.

Samþykkt samhljóða.

Gestir

  • Stefán Aspar Stefánsson - mæting: 09:00

Fjölskylduráð Múlaþings - 88. fundur - 28.11.2023

Starfsmaður leggur fram drög að gjaldskrám félagsþjónustu fyrir árið 2024. Fjölskylduráð samþykkir fyrir sitt leyti framlagðar breytingar.

Samþykkt samhljóða.

Umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings - 102. fundur - 04.12.2023

Fyrir umhverfis- og framkvæmdaráði liggja drög að gjaldskrá fyrir hafnir Múlaþings 2024.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir fyrirliggjandi gjaldskrá og vísar henni til staðfestingar hjá sveitarstjórn.

Samþykkt samhljóða.

Umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings - 102. fundur - 04.12.2023

Fyrir umhverfis- og framkvæmdaráði liggja drög að gjaldskrá fyrir þjónustumiðstöðvar Múlaþings 2024.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir fyrirliggjandi gjaldskrá og vísar henni til staðfestingar hjá sveitarstjórn.

Samþykkt samhljóða.

Fjölskylduráð Múlaþings - 89. fundur - 05.12.2023

Fyrir liggja gjaldskrár fræðslumála og gjaldskrár íþróttamannvirkja fyrir árið 2024.

Fjölskylduráð samþykkir fyrirliggjandi gjaldskrár fræðslumála og gjaldskrár íþróttamannvirkja. Hækkunin er að jafnaði um 3,5%.

Jafnframt er fræðslustjóra falið að ráðast í heildstæða endurskoðun á gjaldskrám tengda frístund og fæðisgjaldi nemenda í leik- og grunnskólum.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Sveitarstjórn Múlaþings - 42. fundur - 13.12.2023

Fyrir liggja tillögur að gjaldskrám fyrir árið 2024

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir eftirfarandi gjaldskrár fyrir árið 2024:

Gjaldskrá hjá Múlaþingi árið 2024 fyrir meðhöndlun og förgun úrgangs, gjaldskrá Slökkviliðs Múlaþings, gjaldskrá fyrir hafnir Múlaþings og gjaldskrá fyrir þjónustumiðstöðvar Múlaþings, sbr. fundargerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs frá 20.11.2023 og 04.12.2023. Gjaldskrár fyrir félagsþjónustu Múlaþings, gjaldskrár fræðslumála og gjaldskrár íþróttamannvirkja sbr. fundagerðir fjölskylduráðs frá 28.11.2023 og 05.12.2023 eru jafnframt staðfestar í heild sinni.

Sveitarstjórn leggur jafnframt áherslu á að eigi síðar en í byrjun janúar hafi gjaldskrár verið birtar á heimasíðu sveitarfélagsins.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.
Getum við bætt efni þessarar síðu?