Fara í efni

Heimastjórn Borgarfjarðar

30. fundur 08. desember 2022 kl. 13:00 - 14:30 á skrifstofu sveitarfélagsins, Borgarfirði
Nefndarmenn
  • Eyþór Stefánsson formaður
  • Alda Marín Kristinsdóttir aðalmaður
  • Ólafur Arnar Hallgrímsson aðalmaður
Starfsmenn
  • Jón Þórðarson fulltrúi sveitarstjóra
Fundargerð ritaði: Jón Þórðarsson fulltrúi sveitarstjóra

1.Kröfur ríkisins um þjóðlendur á Austfjörðum

Málsnúmer 202201165Vakta málsnúmer

Fyrir liggur bréf frá óbyggðanefnd, dagsett 14. nóvember 2022, ásamt með gögnum málsins, þ.e. kynningarhefti með öllum kröfulýsingum og erindum sem óbyggðanefnd hafa borist ásamt kröfulínukortum.

Heimastjórn Borgarfjarðar gagnrýnir þá framkvæmd sem kemur fram í kröfulýsingum íslenska ríkisins vegna þjóðlendumála á Austfjörðum. Flest svæði sem ríkið gerir kröfu til eru hluti lands jarða samkvæmt landamerkjabréfum jarðanna sem gerð voru í lok 19. aldar og engin óvissa hefur verið um eignarréttarlega stöðu þess lands. Kröfur ná víða til lands á láglendi og jafnvel upp að túngarði sumra jarða. Af fyrri niðurstöðum Óbyggðanefndar á öðrum hluta Austurlands má draga þá ályktun að eignarréttarleg staða lands innan landamerkjabréfa jarða á Austurlandi sé jafnan skýr. Í ljósi kröfulýsinga landeigenda og raka sem þar koma fram er skorað á íslenska ríkið að taka kröfugerð sína til endurskoðunar, svo mál verði ekki rekin fyrir Óbyggðanefnd að nauðsynjalausu með tilheyrandi óþægindum fyrir landeigendur og kostnað ríkissjóðs.

Samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu.

2.Útleiga á Lækjargrund 2

Málsnúmer 202211075Vakta málsnúmer

Múlaþing auglýsti til leigu Lækjargrund 2. Alls bárust þrjár umsóknir.

Að höfðu samráði við umsækjendur er eftirfarandi tillaga lögð fram:

Heimastjórn samþykkir að úthluta Jökli Óskari Bergsveinssyni íbúðina á Lækjargrund 2. Við það losnar íbúðin Lækjargrund 1 sem heimastjórn úthlutar til Agnesar Hlínar Ýrrardóttur án auglýsingar.

Samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu.

3.Fjárhagsáætlun Múlaþings 2023 - 2026

Málsnúmer 202204221Vakta málsnúmer

Fyrir liggur fjárhagsáætlun Múlaþings 2023 - 2026. Heimastjórn hafði áður tekið áætlunina á fundi sínum 12. september síðastliðinn og þá án athugasemda.

Varðandi fjárhagsáætlun Múlaþings vill heimastjórn Borgarfjarðar koma eftirfarandi á framfæri:

Erfitt er að sjá sundurgreint niður á byggðakjarna ákveðin verkefni í áætluninni og hvetur heimastjórn til þess að þegar sundurliðun liggur fyrir hjá framkvæmdasviði að heimastjórnir fái kynningu þar um m.a. vegna viðhalds fasteigna og annarra mannvirkja.
Vegna hugmynda um sölu á íbúðum á Borgarfirði getur heimastjórn Borgarfjarðar ekki samþykkt óbreytta 10 ára framkvæmdaáætlun fjárhagsáætlunar nema þar komi inn uppbygging almenns íbúðarhúsnæðis á Borgarfirði m.a. í gegnum Ársali.

Samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu.

4.Betri Borgarfjörður, brothættar byggðir

Málsnúmer 202110005Vakta málsnúmer

Eyþór Stefánsson sat þennan lið sem gestur þar sem hann er starfsmaður Betri Borgarfjarðar. Helgi Hlynur Ásgrímsson varaformaður tók við stjórn fundarins undir þessum lið.

Eyþór fór yfir fund verkefnisstjórnar Betri Borgarfjarðar og verkefnin framundan. Í máli hans kom fram sú áhersla verkefnisstjórnar að Betri Borgarfjörður og heimastjórn Borgarfjarðar skyldu vera í nánu samstarfi varðandi áframhald og stefnumörkun verkefnisins.
Í kjölfarið vék hann af fundi.

Eftirfarandi tillaga er lögð fram:

Heimastjórn Borgarfjarðar lýsir sig tilbúin til að taka virkan þátt í verkefninu, berist formlegt erindi þar um.

Samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu.

Gestir

  • Eyþór Stefánsson - mæting: 13:30

5.Leiguíbúðir í eigu Múlaþings

Málsnúmer 202208103Vakta málsnúmer

Eyþór Stefánsson vakti athygli á hugsanlegu vanhæfi sínu við afgreiðslu málsins og var það samþykkt samhljóða. Í kjölfarið vék Eyþór af fundi. Helgi Hlynur Ásgrímsson varaformaður heimastjórnar tók hans sæti við afgreiðslu málsins og tók við stjórn fundarins.

Íbúðir í eigu Múlaþings
Vegna sérstakra aðstæðna hyggst heimastjórn Borgarfjarðar nýta ákvæði 3. greinar reglna um útlutun á leiguhúsnæði í eigu Múlaþings (annarra en félagslegra íbúða) og úthluta Víkurnesi 2 án auglýsingar til Nataliu Bernatska.

Heimastjórn óskar jafnframt eftir að leigusamningi að smáíbúðinni í Þórshamri verði sagt upp frá og með áramótum og leigð aftur.

Samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu.

6.Vatnssöfnun milli Fjarðaborgar og Búðarinnar.

Málsnúmer 202212042Vakta málsnúmer

Erindi barst frá Christer Magnusson dagsett 15. nóvember 2022 vegna vatnssöfnunar milli Fjarðaborgar og Búðarinnar.

Heimastjórn þakkar Christer erindið og tekur undir að óbreytt ástand er óviðunandi. Fulltrúa sveitarstjóra falið að vinna að lausn málsins í samráði við starfsmenn áhaldahúss.

Samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu.

7.Skýrsla fulltrúa sveitarstjóra á Borgarfirði

Málsnúmer 202212043Vakta málsnúmer

a) Framkvæmdir við sjóvarnir og höfnina

Dýpkun í höfninni er nánast lokið. Undirbúningur fyrir nýja löndunarbryggju og tunnu er í vinnslu, útboð vegna bryggjutimburs er lokið og pöntun farin afhendingartími er 25 vikur. Framkvæmdir á staðnum í framhaldi af því.

Sjóvarnir við Blábjörg og í Njarðvík eru í gangi, efnisvinnslu í Njarðvík lokið og grjótið komið niður, efnisvinnsla í Ósnámunni gekk frekar illa svo sækja þarf eitthvað af stærra grjóti í námu við Tjarnarland á Héraði. Væntanlega verður gengið frá Ósnámunni eftir þetta og frekari vinnsla færist í námuna á Vatnsskarði.

b) Sérstakt strandveiðigjald

Fiskistofa innheimtir sérstakt strandveiðigjald sem síðan er úthlutað til hafna eftir afla. Hafnir Múlaþings fá: Borgarfjörður 501.958 kr. Seyðisfjörður 31.678 kr. og Djúpivogur 568.357 kr.

8.Fundir Heimastjórnar Borgarfjarðar

Málsnúmer 202010615Vakta málsnúmer

Næsti fundur heimastjórnar Borgarfjarðar er áætlaður fimmtudaginn 5. janúar 2023. Erindi fyrir fundinn þurfa að berast fyrir kl. 12:00 mánudaginn 2. janúar. Erindi skal senda á netfangið jon.thordarson@mulathing.is eða eythor.stefansson@mulathing.is eða bréfleiðis til Hreppstofu.

Heimastjórn og fulltrúi sveitarstjóra hrósa starfsmönnum áhaldahússins fyrir góða frammistöðu við jólaskreytingar í þorpinu.

Fundi slitið - kl. 14:30.

Getum við bætt efni þessarar síðu?