Fara í efni

Leiguíbúðir í eigu Múlaþings

Málsnúmer 202208103

Vakta málsnúmer

Byggðaráð Múlaþings - 63. fundur - 18.10.2022

Fyrir liggur minnisblað varðandi íbúðir í eigu Múlaþings.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Byggðaráð samþykkir að leggja fyrirliggjandi tillögur varðandi leigu, sölu og kaup íbúða fyrir heimastjórnir og fjölskylduráð til umsagnar. Er umsagnir heimastjórna liggja fyrir mun byggðaráð taka fyrirliggjandi tillögur til afgreiðslu.

Samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu.

Heimastjórn Seyðisfjarðar - 27. fundur - 27.10.2022

Fyrir fundinum liggur beiðni frá byggðaráði dags. 18.10.2022 um umsögn vegna íbúða í eigu sveitarfélagsins.

Heimastjórn hefur tekið til umræðu tillögur varðandi leigu, sölu og kaup íbúða á Seyðisfirði.

Heimastjórn gerir ekki athugasemdir við þær tillögur sem lágu fyrir fundinum enda hefur legið fyrir að endurskoða þurfi leigufyrirkomulag og fjölda eigna sveitarfélagsins.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Heimastjórn Djúpavogs - 31. fundur - 03.11.2022

Heimastjórn á Djúpavogi gerir ekki athugasemdir við framkomnar tillögur.

Samþykkt samhljóða.

Heimastjórn Borgarfjarðar - 29. fundur - 03.11.2022

Fyrir liggur samþykkt byggðaráðs Múlaþings frá 18.10.2022 um afgreiðslu á minnisblaði um sölu íbúða í eigu sveitarfélagsins.

"Byggðaráð samþykkir að leggja fyrirliggjandi tillögur varðandi leigu, sölu og kaup íbúða fyrir heimastjórnir og fjölskylduráð til umsagnar. Er umsagnir heimastjórna liggja fyrir mun byggðaráð taka fyrirliggjandi tillögur til afgreiðslu."

Samkvæmt áliti lögfræðings er formaður heimastjórnar, Eyþór Stefánsson, vanhæfur við afgreiðslu málsins ásamt Öldu Marín Kristinsdóttur aðalmanni í heimastjórn. Sama má segja um varamenn í heimastjórn Elísabetu Sveinsdóttur og Rögnu Óskardóttur.

Fyrir afgreiðslu þessa dagskrárliðar vöktu Eyþór Stefánsson og Alda Marín Kristinsdóttir athygli á hugsanlegu vanhæfi sínu og var það samþykkt samhljóða , véku þau af fundi og tók varaformaður heimastjórnar Helgi Hlynur Ásgrímsson sæti í heimastjórn við afgreiðslu þessa liðar. Fleiri varamenn eru ekki til staðar samkvæmt fundargerð kjörfundar.

Heimastjórn Borgarfjarðar hefur verið þeirrar skoðunar að hækka megi leigu íbúða í eigu sveitarfélagsins, gera verður þó þá kröfu til húsnæðisins að þar sé sinnt lágmarks viðhaldi.

Athygli vekur þó að verði farið eftir tillögum að leiguverði, mun leiga lækka í Lækjarbrún og Lækjargrund þar sem eru 4 nýjar íbúðir.

Við sameiningu sveitarfélaganna sem mynda Múlaþing vöruðu íbúar á Borgarfirði við því að hugmyndir sem þessar gætu komið fram og lögðust eindregið gegn sölu íbúða.

Fasteignaverð á Borgarfirði er enn nokkuð langt fyrir neðan byggingarkostnað nýrra íbúða. Borgarfjörður er vinsæll áningarstaður ferðamanna og því víst að mikill áhugi verður á öllu húsnæði sem er til sölu og þá helst til sumardvalar. Telur heimastjórn að framboð á leiguhúsnæði og hóflegt leiguverð hafi verið byggðarlaginu til framdráttar á liðnum árum og telur svo verða áfram.

Heimastjórn sér ekki að Múlaþing muni neyta forkaupsréttar á íbúðum, jafnvel á hærra verði en þær voru seldar á og alls óvíst að nauðsynlegu viðhaldi hafi verið sinnt.

Heimastjórn Borgarfjarðar hafnar fram komum tillögum um sölu á íbúðum sveitarfélagsins á Borgarfirði, en tekur undir að rétt væri að gera eina til tvær íbúðir að félagslegu úrræði. Heimastjórn telur óþarft að lækka leigu nýrra íbúða og gerir ekki aðrar athugasemdir við framkomna tillögu að leigugjaldi enda sé eðlilegu viðhaldi leiguíbúða sinnt.

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs - 28. fundur - 08.11.2022

Á fundi byggðaráðs Múlaþings 18.10. 2022, var samþykkt að leggja fyrir heimastjórnir Múlaþings og fjölskylduráð fyrirliggjandi tillögur varðandi leigu, sölu og kaup íbúða, til umsagnar. Þegar umsagnirnar liggja fyrir mun byggðaráð taka fyrirliggjandi tillögur til afgreiðslu.

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi tillögur en leggur til að fjallað verði sérstaklega um Félagsheimilið Arnhólsstöðum og það tekið út úr þessum tillögum sem annars fjalla um íbúðir.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Fjölskylduráð Múlaþings - 56. fundur - 15.11.2022

Fyrir afgreiðslu þessa dagskrárliðar vakti Eyþór Stefánsson athygli á mögulegu vanhæfi og var það samþykkt samhljóða. Vék hann af fundi undir þessum lið.

Fjölskylduráð samþykkir framlagðar tillögur að undanskildum tillögum um sölu á eignum á Borgarfirði, sem þarfnast frekari skoðunar sbr. bókun heimastjórnar á Borgarfirði eystri.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingum.

Byggðaráð Múlaþings - 68. fundur - 22.11.2022

Fyrir liggur samantekt á umsögnum heimastjórna og fjölskylduráðs um tillögur varðandi íbúðir í eigu sveitarfélagsins.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Byggðaráð Múlaþings felur fjármálastjóra, framkvæmda- og umhverfismálastjóra, félagsmálastjóra og skrifstofustjóra að uppfæra tillögur varðandi íbúðir í eigu Múlaþings. Við uppfærslu tillagna verði tekið tillit til framkominna athugasemda frá heimastjórnum Borgarfjarðar og Fljótsdalshéraðs. Er uppfærðar tillögur liggja fyrir verða þær teknar til afgreiðslu í Byggðaráði.

Samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu.

Byggðaráð Múlaþings - 69. fundur - 29.11.2022

Fyrir liggur uppfært minnisblað varðandi íbúðir í eigu Múlaþings.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Byggðaráð Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi tillögur er varða íbúðir í eigu Múlaþings og felur sveitarstjóra að sjá til þess að unnið verði samkvæmt þeim.

Samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu.

Heimastjórn Borgarfjarðar - 30. fundur - 08.12.2022

Eyþór Stefánsson vakti athygli á hugsanlegu vanhæfi sínu við afgreiðslu málsins og var það samþykkt samhljóða. Í kjölfarið vék Eyþór af fundi. Helgi Hlynur Ásgrímsson varaformaður heimastjórnar tók hans sæti við afgreiðslu málsins og tók við stjórn fundarins.

Íbúðir í eigu Múlaþings
Vegna sérstakra aðstæðna hyggst heimastjórn Borgarfjarðar nýta ákvæði 3. greinar reglna um útlutun á leiguhúsnæði í eigu Múlaþings (annarra en félagslegra íbúða) og úthluta Víkurnesi 2 án auglýsingar til Nataliu Bernatska.

Heimastjórn óskar jafnframt eftir að leigusamningi að smáíbúðinni í Þórshamri verði sagt upp frá og með áramótum og leigð aftur.

Samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu.

Byggðaráð Múlaþings - 71. fundur - 17.01.2023

Fyrir liggur minnisblað þar sem gerð er grein fyrir því ferli er unnið verður samkvæmt við hækkun á leiguverði íbúða í eigu sveitarfélagsins.

Lagt fram til kynningar.

Heimastjórn Borgarfjarðar - 38. fundur - 15.08.2023

Fyrir liggur beiðni um að útdeila Breiðvangi 2 til Ásgeirs Boga Arngrímssonar, nýs verkstjóra áhaldahúss á Borgarfirði.

Vegna ráðningar hans samþykkir heimastjórn að úthluta Ásgeiri Boga Arngrímssyni Breiðvang 2 í samræmi við 3. grein reglna um úthlutun á leiguhúsnæði í eigu Múlaþings (annarra en félagslegra íbúða).

Samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu.
Getum við bætt efni þessarar síðu?