Fara í efni

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs

13. fundur 06. september 2021 kl. 13:00 - 14:55 á skrifstofu sveitarfélagsins, Egilsstöðum
Nefndarmenn
  • Vilhjálmur Jónsson formaður
  • Björgvin Stefán Pétursson varamaður
  • Jóhann Gísli Jóhannsson aðalmaður
Starfsmenn
  • Óðinn Gunnar Óðinsson skrifstofustjóri
Fundargerð ritaði: Óðinn Gunnar Óðinsson skrifstofustjóri

1.Fjárhagsáætlun Múlaþings 2022 - 2025

Málsnúmer 202105150Vakta málsnúmer

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs felur skrifstofustjóra að koma samantekt heimastjórnar um áhersluverkefni, sem fylgir með málinu, í vinnslu vegna gerðar fjárhagsáætlunar fyrir árið 2022 og þriggja ára áætlunar.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

2.Gangnaboð og gangnaseðlar 2021

Málsnúmer 202108066Vakta málsnúmer

Fyrir liggja gangnaboð og gangnaseðlar fyrir Jökuldal norðan ár, Jökulsárhlíð, Jökuldal austan ár og Tungu, Fell, Skriðdal, Velli, Eiðaþinghá og Hjaltastaðaþinghá.

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs samþykkir fyrirliggjandi gangnaboð og gangnaseðla.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

3.Íbúðarlóðir í Múlaþingi, heildarsýn og framtíðaruppbygging

Málsnúmer 202105281Vakta málsnúmer

Málið var áður á dagskrá umhverfis- og framkvæmdaráðs á fundi 2.6.2021. Þá óskaði ráðið eftir tillögum að mögulegri þéttingu byggðar á Egilsstöðum. Tvær tillögur bárust, annarsvegar í Einbúablá og hinsvegar norðan Ranavaðs. Jafnframt voru ræddar hugmyndir að fjölgun lóða við Selbrekku og Mánatröð.

Eftirfarandi var bókað á fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs 25.8. 2021:
Umhverfis- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að farið verði í breytingu á Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028 til stækkunar íbúasvæða í Einbúablá, Mánatröð og norðan Ranavaðs. Jafnframt leggur ráðið til við heimastjórn Fljótsdalshéraðs að hafin verði vinna við breytingu á deiliskipulagi vegna lóða við Einbúablá og Selbrekku, og að unnið verði deiliskipulag fyrir nýjar lóðir við Mánatröð.

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs samþykkir að hafin verði vinna við breytingu á deiliskipulagi vegna lóða við Einbúablá og Selbrekku, og að unnið verði deiliskipulag fyrir nýjar lóðir við Mánatröð.

Samþykkt smhljóða með handauppréttingu.

4.Miðvangur 13 staðfesta lóðamörk í gagnasjá Þjóðskrár

Málsnúmer 202010323Vakta málsnúmer

Eftirfarandi var bókað á fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs 25.8. 2021:
Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir að leggja til við heimastjórn Fljótsdalshéraðs að gerð verði breyting á deiliskipulagi Norðvestursvæðis Egilsstaða í samræmi við fyrirliggjandi tillögu að lóðamörkum.

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs samþykkir að gerð verði breyting á deiliskipulagi Norðvestursvæðis Egilsstaða í samræmi við fyrirliggjandi tillögu að lóðamörkum.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

5.Lækjarhús - Umsókn um byggingaráform og byggingarleyfi

Málsnúmer 202107086Vakta málsnúmer

Lögð er fram umsókn dags. 27. júlí 2021 um byggingarleyfi til að byggja íbúðarhús á Lækjarhúsum L231613. Ekki er í gildi deiliskipulag af svæðinu og liggur fyrir ráðinu að taka afstöðu til grenndarkynningar.

Eftirfarandi var bókað á fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs 25.8. 2021:
Með vísan til lokamálsliðar 3. mgr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og með hliðsjón af því að fjarlægð frá næstu nágrönnum er slík að ekki er líklegt að áformin hafi veruleg grenndaráhrif samþykkir umhverfis- og framkvæmdaráð að falla frá grenndarkynningu. Afgreiðslu málsins er vísað til byggingarfulltrúa að fenginni staðfestingu heimastjórnar Fljótsdalshéraðs.

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs staðfestir afgreiðslu umhverfis- og framkvæmdaráðs.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

6.Umsókn um framkvæmdaleyfi, Ljósleiðari, Vellir vestan Grímsár

Málsnúmer 202108071Vakta málsnúmer

Fyrir liggur umsókn um framkvæmdaleyfi frá HEF veitum vegna lagningu ljósleiðara á Völlum vestan Grímsár.

Eftirfarandi bókað á fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs 25.8. 2021:
Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir fyrirliggjandi umsókn um framkvæmdaleyfi og heimilar útgáfu þess hafi öllum tilskildum gögnum verið skilað. Málinu er vísað til heimastjórnar Fljótsdalshéraðs til afgreiðslu.

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs staðfestir afgreiðslu umhverfis- og framkvæmdaráðs.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

7.Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs - breyting - Álfaás á Völlum

Málsnúmer 202108068Vakta málsnúmer

Fyrir liggur að taka afstöðu til lýsingar og vinnslutillögu og taka ákvörðun um auglýsingu og kynningu. Tillagan var áður auglýst árið 2017 en tillagan var ekki send til Skipulagsstofnunar og þarf því að vinna breytinguna að nýju.

Eftirfarandi var bókað á fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs 1.9. 2021:
Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir að leggja til við sveitarstjórn að lýsing og vinnslutillaga verði auglýst og kynnt í samræmi við 30.gr. skipulagslaga nr.123/2010. Tillagan verði jafnframt send heimastjórn Fljótsdalshéraðs til umsagnar.

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs gerir ekki athugasemd við tillöguna.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

8.Deiliskipulag, Álfaás

Málsnúmer 202103149Vakta málsnúmer

Vinnslutillaga vegna deiliskipulags fyrir Álfaás lögð fram til kynningar samhliða afgreiðslu á aðalskipulagsbreytingu.

Eftirfarandi var bókað á fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs 1.9. 2021:
Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir að leggja til við heimastjórn Fljótsdalshéraðs að vinnslutillagan verði auglýst og kynnt samhliða kynningu vinnslutillögu aðalskipulagsbreytingar fyrir sama svæði.

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs samþykkir að vinnslutillagan verði auglýst og kynnt samhliða kynningu vinnslutillögu aðalskipulagsbreytingar fyrir sama svæði.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

9.Deiliskipulag, óveruleg breyting, Egilsstaðir, Votihvammur, Ártún 10-16

Málsnúmer 202106190Vakta málsnúmer

Fyrir liggur tillaga að óverulegri breytingu á deiliskipulagi fyrir Ártún 1-17.

Málið var áður á dagskrá umhverfis- og framkvæmdaráðs 30. júní sl. og heimastjórn Fljótsdalshéraðs 5. júlí s.l. og var þá samþykkt að láta gera óverulega breytingu á deiliskipulagi svæðisins.

Eftirfarandi var bókað á fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs 1.9. 2021:
Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir að falla frá fyrri áformum um breytingu á deiliskipulagi svæðisins. Málinu er vísað til heimastjórnar Fljótsdalshéraðs til afgreiðslu.

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs staðfestir afgreiðslu umhverfis- og framkvæmdaráðs.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

10.Ártún 10 -16 - Umsókn um byggingaráform og byggingarleyfi

Málsnúmer 202106205Vakta málsnúmer

Fyrir liggur umsókn um byggingarleyfi að Ártúni 10-16 á Egilsstöðum sem víkur frá gildandi skilmálum viðkomandi byggingarreits eins og þeir eru settir fram í deiliskipulagi. Frávikið felst í því að óskað er eftir að við tvær af fjórum íbúðum í húsinu verði sambyggðir bílskúrar. Að öðru leyti rúmast byggingaráformin innan skipulagsskilmála.

Eftirfarandi var bókað á fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs 1.9. 2021:
Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir með vísan til 3. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að víkja frá kröfum 1. og 2. mgr. sömu greinar um breytingu á deiliskipulagi og grenndarkynningu. Er það gert með vísan til þess að um svo óveruleg frávik sé að ræða í þessu tilviki að hagsmunir nágranna skerðist í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn. Samþykkið miðast við að umsækjandi falli frá byggingarrétti á frístandandi bílskúrum sem gert er ráð fyrir í gildandi skipulagi. Málinu er vísað til heimastjórnar Fljótsdalshéraðs til afgreiðslu.

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs staðfestir afgreiðslu umhverfis- og framkvæmdaráðs.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

11.Fyrirspurn um byggingu skemmu við Lagarfossvirkjun

Málsnúmer 202102157Vakta málsnúmer

Fyrir liggur umsókn frá Orkusölunni ehf. dags. 26.8.21 um að gerð verði óveruleg breyting á deiliskipulagi vegna Lagarfossvirkjunar. Umhverfis- og framkvæmdaráð og heimastjórn Fljótsdalshéraðs höfðu áður samþykkt óverulega breytingu á umræddu deiliskipulagi að undangenginni grenndarkynningu. Hin nýja tillaga víkur frá þeirri tillögu að því leyti að mænishæð fyrirhugaðrar skemmubyggingar verður 10m í stað 8m. Fyrir ráðinu liggur að taka afstöðu til málsmeðferðar.

Eftirfarandi var bókað á fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs 1.9. 2021:
Breytingartillagan sem um ræðir hefur áður fengið afgreiðslu og var samþykkt hjá umhverfis- og framkvæmdaráði 26. maí sl. og staðfest af heimastjórn Fljótsdalshéraðs á fundi 31. maí. Engar athugasemdir komu fram við grenndarkynningu á þeirri tillögu.
Í ljósi þess að hin nýja breyting víkur óverulega frá fyrri tillögu og með tilliti til staðsetningar fyrirhugaðra framkvæmda samþykkir umhverfis- og framkvæmdaráð að breytingin kalli ekki á endurtekna kynningu. Ráðið felur skipulagsfulltrúa að senda tillöguna til Skipulagsstofnunar til staðfestingar þannig breytta. Málinu er vísað til heimastjórnar Fljótsdalshéraðs til afgreiðslu.

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs staðfestir afgreiðslu umhverifs- og framkvæmdaráðs.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

12.Brávellir 3 - Umsókn um byggingaráform og byggingarleyfi

Málsnúmer 202010225Vakta málsnúmer

Fyrirhuguð byggingaráform við Brávelli 3 á Egilsstöðum voru grenndarkynnt í apríl/maí 2020. Byggingarleyfi hefur ekki verið gefið út vegna skorts á gögnum frá málsaðila því þarf að taka afstöðu til nýrrar grenndarkynningar.

Eftirfarandi var bókað á fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs 1.9. 2021:
Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir að láta endurtaka grenndarkynningu skv. fyrirmælum 1. mgr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 vegna fyrirhugaðrar framkvæmdar. Grenndarkynning verði send til eigenda húsa númer 1, 2, 4, 5 og 6 við Brávelli. Málinu er vísað til heimastjórnar Fljótsdalshéraðs til afgreiðslu.

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs staðfestir afgreiðlsu umhverfis- og framkvæmdaráðs.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

13.Umsókn um framkvæmdaleyfi, jarðstrengur og vegslóði, Brúarháls

Málsnúmer 202108111Vakta málsnúmer

Fyrir liggur umsókn um framkvæmdaleyfi frá Neyðarlínunni ohf. dagsett 27. ágúst 2021 vegna strenglagnar frá öryggismastri á Brúarhálsi.

Eftirfarandi var bókað á fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs 1.9. 2021:
Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir fyrirliggjandi umsókn og heimilar að skipulagsfulltrúi gefi út framkvæmdaleyfi þegar umsögn minjavarðar og fullnægjandi gögn hafa borist. Málinu er vísað til heimastjórnar Fljótsdalshéraðs til afgreiðslu.

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs staðfestir afgreiðslu umhverfis- og framkvæmdaráðs.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

14.Umsókn um framkvæmdaleyfi, Ljósleiðari, Jökuldalur og Jökulsárhlíð

Málsnúmer 202107055Vakta málsnúmer

Fyrir liggur umsókn um framkvæmdaleyfi frá HEF veitum dagsett 14. júlí 2021 vegna lagningar ljósleiðara í Jökuldal og Jökulsárhlíð.

Eftirfarandi var bókað á fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs 1.9. 2021:
Í ljósi þessi að fyrirhuguð framkvæmd fer á nokkrum stöðum fram á svæðum á C-hluta náttúruminjaskrár samþykkir umhverfis- og framkvæmdaráð, í samræmi við fyrirmæli 3. mgr. 37. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013, að óska eftir umsögnum frá Umhverfisstofnun, Náttúrufræðistofnun Íslands og heimastjórn Fljótsdalshéraðs (sem náttúruverndarnefnd) vegna umsóknarinnar. Jafnframt bendir ráðið umsækjanda á að leita álits Skipulagsstofnunar á því hvort framkvæmdin falli í flokk 10.16 í fyrsta viðauka með lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021 og sé þar með tilkynningarskyld til Skipulagsstofnunar til ákvörðunar um matsskyldu.

Í vinnslu.

Fundi slitið - kl. 14:55.

Getum við bætt efni þessarar síðu?