Fara í efni

Valgerðarstaðir nýtt deiliskipulag

Málsnúmer 202102240

Vakta málsnúmer

Umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings - 16. fundur - 17.03.2021

Fyrir umhverfis- og framkvæmdaráði liggur skipulagslýsing fyrir nýtt deiliskipulag atvinnusvæðis við Valgerðarstaði.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir fyrirliggjandi skipulagslýsingu og að hún verði kynnt í samræmi við ákvæði 1. og 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Málinu er vísað til heimastjórnar Fljótsdalshéraðs til afgreiðslu.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs - 6. fundur - 29.03.2021

Fyrir liggur skipulagslýsing fyrir nýtt deiliskipulag atvinnusvæðis við Valgerðarstaði.

Eftirfarandi bókun var gerð á fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs 17. mars 2021:
Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir fyrirliggjandi skipulagslýsingu og að hún verði kynnt í samræmi við ákvæði 1. og 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Málinu er vísað til heimastjórnar Fljótsdalshéraðs til afgreiðslu.

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs samþykkir afgreiðslu umhverfis- og framkvæmdaráðs um að auglýsa skipulagslýsinguna og felur skipulagsfulltrúa að gera það.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings - 24. fundur - 02.06.2021

Umsagna og athugasemdafrestur við lýsingu deiliskipulags á Valgerðarstöðum rann út 12.maí. Fyrir ráðinu liggur að fjalla um umsagnir og athugasemdir auk þess að móta frekari áherslur skipulagsins.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Umhverfis- og framkvæmdaráð felur skipulagsfulltrúa að láta vinna vinnslutillögu fyrir deiliskipulagið og vera í samráði við áhugasama aðila um aðkomu að því.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings - 40. fundur - 01.12.2021

Fyrir umhverfis- og framkvæmdaráði liggur minnisblað varðandi áframhaldandi vinnu við gerð deiliskipulags iðnaðar- og athafnasvæðis á Valgerðarstöðum í Fellabæ. Fyrir ráðinu liggur einnig umsögn Umhverfisstofnunar um lýsingu nýs deiliskipulags á svæðinu þar sem bent er á að á skipulagssvæðinu sé votlendi sem njóti verndar skv. 1. mgr. 61. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Umhverfis- og framkvæmdaráð bendir á að svæðið sem um ræðir er skilgreint athafna- og iðnaðarsvæði samkvæmt Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028. Einnig bendir ráðið á að votlendið sem um ræðir er smátt í sniðum með hliðsjón af umfangi votlendis í Múlaþingi. Í gildandi aðalskipulagi er fjallað um afstöðu sveitarfélagsins til votlendis og verndar þess. Umhverfis og framkvæmdaráð samþykkir að halda áfram vinnu við gerð deiliskipulags fyrir svæðið en felur skipulagsfulltrúa að leitast við að vernda votlendi innan svæðisins eins og kostur er, og að láta skilgreina mótvægisaðgerðir komi til röskunar votlendis við framkvæmdir innan skipulagssvæðisins.
Málinu er vísað til heimastjórnar Fljótsdalshéraðs til afgreiðslu.

Samþykkt með 6 atkvæðum, 1 var fjarverandi (JS).

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs - 16. fundur - 06.12.2021

Fyrir liggur minnisblað varðandi áframhaldandi vinnu við gerð deiliskipulags iðnaðar- og athafnasvæðis á Valgerðarstöðum í Fellabæ. Fyrir liggur einnig umsögn Umhverfisstofnunar um lýsingu nýs deiliskipulags á svæðinu þar sem bent er á að á skipulagssvæðinu sé votlendi sem njóti verndar skv. 1. mgr. 61. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd.

Eftirfarandi var bókað á fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs 1.12. 2021:
Umhverfis- og framkvæmdaráð bendir á að svæðið sem um ræðir er skilgreint athafna- og iðnaðarsvæði samkvæmt Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028. Einnig bendir ráðið á að votlendið sem um ræðir er smátt í sniðum með hliðsjón af umfangi votlendis í Múlaþingi. Í gildandi aðalskipulagi er fjallað um afstöðu sveitarfélagsins til votlendis og verndar þess. Umhverfis og framkvæmdaráð samþykkir að halda áfram vinnu við gerð deiliskipulags fyrir svæðið en felur skipulagsfulltrúa að leitast við að vernda votlendi innan svæðisins eins og kostur er, og að láta skilgreina mótvægisaðgerðir komi til röskunar votlendis við framkvæmdir innan skipulagssvæðisins.
Málinu er vísað til heimastjórnar Fljótsdalshéraðs til afgreiðslu.

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs tekur undir með umhverfis- og framkvæmdaráði um að leitast verði við að vernda votlendi innan svæðisins eins og kostur er, og að láta skilgreina mótvægisaðgerðir komi til röskunar votlendis við framkvæmdir innan skipulagssvæðisins og samþykkir áframhaldandi vinnu við skipulagsgerðina.

Samþykkt samhljóða með handauppréttinu.

Umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings - 54. fundur - 04.05.2022

Fyrir umhverfis- og framkvæmdaráði liggur vinnslutillaga dags. 2. maí 2022 vegna nýs deiliskipulags fyrir athafna- og iðnaðarlóðir við Valgerðarstaði í Fellabæ.
Skipulagsfulltrúi sat fundinn undir þessum lið.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir að fyrirliggjandi vinnslutillaga verði kynnt í samræmi við 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Umhverfis- og framkvæmdaráð felur jafnframt framkvæmda- og umhverfismálastjóra að hefja viðræður við RARIK um skilgreiningu fyrirhugaðs athafnasvæðis sem þéttbýlis með tilliti til raforkukostnaðar.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings - 58. fundur - 05.07.2022

Fyrir umhverfis- og framkvæmdaráði liggja umsagnir og athugasemdir sem bárust við vinnslutillögu nýs deiliskipulags iðnaðar- og athafnasvæðis við Valgerðarstaði í Fellum. Vinnslutillagan var kynnt almenningi 12. maí með athugasemdafresti til 2. júní sl. Fyrir ráðinu liggur að taka afstöðu til umsagnar Umhverfisstofnunar. Skipulagsfulltrúi sat fundinn undir þessum lið.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir fyrirliggjandi samantekt um viðbrögð við umsögnum og athugasemdum sem bárust við vinnslutillögu deiliskipulagsins. Jafnframt samþykkir ráðið að brugðist verði við umsögn Umhverfisstofnunar í samræmi við tillögu A í meðfylgjandi gögnum.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.
Getum við bætt efni þessarar síðu?