Fara í efni

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs

29. fundur 08. desember 2022 kl. 13:00 - 16:30 á skrifstofu sveitarfélagsins, Egilsstöðum
Nefndarmenn
  • Vilhjálmur Jónsson formaður
  • Dagmar Ýr Stefánsdóttir aðalmaður
  • Jóhann Gísli Jóhannsson aðalmaður
Starfsmenn
  • Óðinn Gunnar Óðinsson skrifstofustjóri
Fundargerð ritaði: Óðinn Gunnar Óðinsson skrifstofustjóri
Jóhann Gísli Jóhannsson sat fundinn í gegnum fjarfundabúnað.

1.Viðgangur og veiðar hreindýra á svæði 2

Málsnúmer 202210102Vakta málsnúmer

Fyrir liggur tölvupóstur, dagsettur 13.10. 2022, frá Jóni Hávarði Jónssyni, fyrir hönd stjórnar Félags leiðsögumanna með hreindýraveiðum, þar sem óskað er eftir að fá að kynna fyrir heimastjórn stöðu mála hvað varðar viðgang og veiðar hreindýra á svæði 2. Einnig liggur fyrir bréf félagsins til Náttúrustofu Austurlands, dagsett 24.11.2021, þar félagið leggur til verulega minni veiðikvóta en gefinn var út.
Málið var áður á dagskrá heimastjórnar 8.11. 2022.

Á fundinn undir þessum lið mætti Skarphéðinn Þórisson frá Náttúrustofu Austurlands sem kynnti aðferðafræði náttúrustofunnar við eftirlit og vöktun hreindýrastofnsins.

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs þakkar Skarphéðni fyrir komuna á fundinn og fagnar því samráði sem haft er við hagsmunaaðila um úthlutun hreindýrakvóta í gegnum samráðsgátt.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

2.Niðurrif brúar við Gilsá í Skriðdal, erindi

Málsnúmer 202210205Vakta málsnúmer

Fyrir liggur erindi til sveitarstjórnar, frá Agnari Eiríkssyni, þar sem lagt er til að sú brú sem notuð hefur verið frá 1957 yfir Gilsá í Skriðdal fái áfram að standa en verði ekki rifin.

Á fundi sveitarstjórnar Múlaþings 9.11. 2022 var eftirfarandi bókað:
Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að vísa fyrirliggjandi erindi varðandi niðurrif brúar við Gilsá í Skriðdal til heimastjórnar Fljótsdalshéraðs til umsagnar.

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs felur starfsmanni að leita umsagnar Minjastofnunar Íslands og Vegagerðarinnar um málið. Málið áfram í vinnslu.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

3.Deiliskipulag, Akstursíþróttasvæði undir Skagafelli á Eyvindarárdal

Málsnúmer 202108147Vakta málsnúmer

Vinnslutillaga nýs deiliskipulags fyrir akstursíþróttasvæði undir Skagafelli á Eyvindarárdal var kynnt almenningi frá 14. júlí til 5. ágúst 2022. Engar athugasemdir bárust frá almenningi en fyrir liggja umsagnir opinberra aðila sem bárust á kynningartíma auk samantektar á viðbrögðum við þeim. Fyrir liggur tillaga til auglýsingar, sett fram á uppdrætti og greinargerð.

Á fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs 14.11. 2022 var eftirfarandi bókað:
Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir að leggja til við heimastjórn Fljótsdalshéraðs að fyrirliggjandi tillaga verði auglýst í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs samþykkir að fyrirliggjandi tillaga verði auglýst í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

4.Deiliskipulag, Selskógur

Málsnúmer 202202028Vakta málsnúmer

Vinnslutillaga fyrir nýtt deiliskipulag Selskógar var kynnt almenningi í ágúst árið 2020 og bárust athugasemdir frá almenningi auk umsagna frá opinberum stofnunum sem bregðast þurfti við. Meðal annars hefur verið unnin fornleifaskráning af svæðinu og unnið að útfærslu innkeyrslu á bílastæði með Vegagerðinni. Fyrir liggja athugasemdir og umsagnir auk samantektar með viðbrögðum við þeim. Jafnframt er lögð fram tillaga til auglýsingar, sett fram á greinargerð og uppdrætti.

Á fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs 14.11. 2022 var eftirfarandi bókað:
Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir fyrirliggjandi deiliskipulagstillögu þar sem brugðist hefur verið við þeim athugasemdum og ábendingum sem bárust á kynningartíma vinnslutillögu. Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir að leggja til við heimastjórn Fljótsdalshéraðs að fyrirliggjandi tillaga verði auglýst í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs samþykkir að fyrirliggjandi tillaga verði auglýst í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

5.Kröfur ríkisins um þjóðlendur á Austfjörðum

Málsnúmer 202201165Vakta málsnúmer

Fyrir liggur bréf frá óbyggðanefnd, dagsett 14. nóvember 2022, ásamt með gögnum málsins, þ.e. kynningarhefti með öllum kröfulýsingum og erindum sem óbyggðanefnd hafa borist ásamt kröfulínukortum. En óbyggðanefnd hefur haft til meðferðar þjóðlendumál á svæði 11, Austfirði, síðast liðna mánuði. Vakin er athygli á því að kynning á heildarkröfum skv. 12. gr. þjóðlendulaga stendur yfir 15. nóvember til 15. desember 2022 og að frestur til athugasemda sé til 22. desember 2022.

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs gagnrýnir þá framkvæmd sem kemur fram í kröfulýsingum íslenska ríkisins vegna þjóðlendumála á Austfjörðum. Flest svæði sem ríkið gerir kröfu til eru hluti lands jarða samkvæmt landamerkjabréfum jarðanna sem gerð voru í lok 19. aldar og engin óvissa hefur verið um eignarréttarlega stöðu þess lands. Kröfur ná víða til lands á láglendi og jafnvel upp að túngarði sumra jarða. Af fyrri niðurstöðum Óbyggðanefndar á öðrum hluta Austurlands má draga þá ályktun að eignarréttarleg staða lands innan landamerkjabréfa jarða á Austurlandi sé jafnan skýr. Í ljósi kröfulýsinga landeigenda og raka sem þar koma fram er skorað á íslenska ríkið að taka kröfugerð sína til endurskoðunar, svo mál verði ekki rekin fyrir Óbyggðanefnd að nauðsynjalausu með tilheyrandi óþægindum fyrir landeigendur og kostnað ríkissjóðs.
Málinu að öðru leyti vísað til sveitarstjórnar Múlaþings.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

6.Úthéraðsverkefni

Málsnúmer 202106106Vakta málsnúmer

Fyrir liggja niðurstöður könnunar sem gerð var af Austurbrú í sumar meðal íbúa á Úthéraði um viðhorf þeirra til ýmissa þjónustuþátta og tækifæri á svæðinu, einnig niðurstöður íbúaþings sem haldið var á Brúarási 27. ágúst í sumar og þá liggur fyrir kynning verkefnahóps Úthéraðsverkefnis á könnuninni og íbúaþinginu sem og tillögur verkefnahópsins.

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs fagnar og lofar frumkvæði og framlag verkefnahóps Úthéraðsverkefnisins og tekur undir þær tillögur sem hópurinin leggur fram. Heimastjórn vísar málinu til byggðaráðs til umfjöllunar. Jafnframt samþykkir heimastjórn að óska eftir að verkefnahópurinn komi til fundar við heimastjórn í upphafi næsta árs.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

7.Heimreiðar og viðhald þeirra

Málsnúmer 202210021Vakta málsnúmer

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs tók til umfjöllunar bágborið ástand á héraðsvegum á Fljótsdalshéraði.
Heimastjórn samþykkir að óska eftir að Vegagerðin veiti upplýsingar um áætlanir um framkvæmdir og viðhald héraðsvega á Fljótsdalshéraði.
Undir þessum lið sat fundinn Hugrún Hjálmarsdóttir framkvæmda- og umhverfismálastjóri.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

8.Ljós í endurvarpsmastri á Eiðum

Málsnúmer 202212004Vakta málsnúmer

Fram fór umræða um ljósagang frá langbylgjumastri á Eiðum og þau óþægindi sem íbúum á Eiðum og nágrenni stafar af honum.
Heimastjórn fagnar því að fyrirhugaður er fundur sveitarstjóra og útvarpsstjóra um málið.

Lagt fram til kynningar.

9.Hreindýraarður 2022

Málsnúmer 202212040Vakta málsnúmer

Fyrir liggur tölvupóstur frá Umhverfisstofnun, dagsettur 5. desember 2022, ásamt með drögum að hreindýraarði fyrir árið 2022 á áfangasvæði / jörðum í sveitarfélaginu. Drögin liggja frammi á skrifstofum Múlaþings til skoðunar frá 5. 12. til 16. 12. 2022 og er það sá frestur sem gefinn er til að gera skriflegar athugasemdir og skulu þær berast innan þessa frests til Umhverfisstofnunar.

Heimastjórn Fljótsdalshéraðs leggur til við sveitarstjórn að óska eftir við Umhverfisstofnun að tekin verði upp vöktun á skaða sem hreindýr valda landeigendum og að koma á kerfi til að bæta tjón t.d. á túnum, ökrum og skógræktarsvæðum.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Fundi slitið - kl. 16:30.

Getum við bætt efni þessarar síðu?