Fara í efni

Gjaldskrár 2023

Málsnúmer 202209205

Vakta málsnúmer

Umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings - 65. fundur - 03.10.2022

Verkefnastjóri fjármála á umhverfis- og framkvæmdasviði kynnti drög að breytingum á gjaldskrá skipulags- og byggingarmála annars vegar og gjaldskrá þjónustumiðstöðva Múlaþings hins vegar.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir fyrirliggjandi drög að gjaldskrá skipulags- og byggingarmála fyrir árið 2023 og vísar þeim til samþykktar hjá sveitarstjórn. Verkefnastjóra fjármála falið að gera breytingar á drögum að gjaldskrá þjónustumiðstöðva í samræmi við umræður á fundinum og leggja fyrir ráðið að nýju.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Gestir

  • Vordís Jónsdóttir - mæting: 09:30

Umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings - 67. fundur - 24.10.2022

Verkefnastjóri fjármála á umhverfis- og framkvæmdasviði kynnir drög að breytingum á gjaldskrá skipulags- og byggingarmála annars vegar og gjaldskrá þjónustumiðstöðva Múlaþings hins vegar.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir fyrirliggjandi tillögur að gjaldskrám fyrir árið 2023.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Gestir

  • Vordís Jónsdóttir - mæting: 10:45

Umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings - 69. fundur - 21.11.2022

Verkefnastjóri umhverfismála kynnir fyrirhugaðar breytingar á gjaldskrá vegna sorphirðugjalda.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir hækkun á sorphirðugjöldum í samræmi við hækkun á vísitölu og jafnframt töluhækkun á gjaldi fyrir aukatunnur. Gjald fyrir gráa tunnu verður 24.000 kr., græna tunnu 5.000 kr. og brúna tunnu 5.000 kr. Klippikort verða frá og með áramótum gjaldskyld.
Umhverfis- og framkvæmdaráð vísar breytingum á gjaldskrá sorphirðugjalda til afgreiðslu byggðaráðs.

Samþykkt með 5 atkvæðum, 2 (ÁHB og PH) sitja hjá.

Gestir

  • Margrét Ólöf Sveinsdóttir - mæting: 09:07

Umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings - 70. fundur - 28.11.2022

Hafnarstjóri kynnir drög að gjaldskrá hafna Múlaþings fyrir árið 2023.
Jafnframt eru lagðar fram til samþykktar gjaldskrár annars vegar fyrir handsömun og vörslu búfjár og hins vegar hunda- og kattahald.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir fyrirliggjandi gjaldskrár fyrir árið 2023 og vísar þeim til umfjöllunar hjá byggðaráði.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Gestir

  • Björn Ingimarsson - mæting: 08:30

Byggðaráð Múlaþings - 69. fundur - 29.11.2022

Fyrir liggja tillögur að ýmsum gjaldskrám vegna þjónustu stofnana á vegum Múlaþings auk reglna um afslátt af fasteignaskatti hjá Múlaþingi.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Byggðaráð Múlaþings samþykkir tillögu að gjaldskrá Bókasafna Múlaþings og vísar þeim til sveitarstjórnar til staðfestingar. Aðrar gjaldskrár lagðar fram til kynningar

Samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu.

Fjölskylduráð Múlaþings - 57. fundur - 29.11.2022

Undir þessum lið mætti Guðrún Helga Elvarsdóttir fyrir hönd félagsþjónustu Múlaþings og fylgdi eftir gjaldskrám fyrir stuðningsþjónustu og akstursþjónustu fyrir fatlað fólk í Múlaþingi.

Fjölskylduráð samþykkir fyrirliggjandi gjaldskrár en leggur til heildstæða endurskoðun á gjaldskrám í íþróttamannvirkjum sem tæki gildi frá 1. september 2023.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.Umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings - 71. fundur - 05.12.2022

Verkefnastjóri fjármála á umhverfis- og framkvæmdasviði kynnti tillögu um breytingu á gjaldskrá skipulags- og byggingarmála þar sem bætt verður við nýjum lið sem heitir uppbyggingargjald.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir fyrirliggjandi tillögu að gjaldskrá skipulags- og byggingarmála fyrir árið 2023.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Gestir

  • Vordís Jónsdóttir

Ungmennaráð Múlaþings - 19. fundur - 12.12.2022

Fyrir lá umræða um gjaldskrár í íþróttamannvirkjum sveitarfélagsins en fjölskylduráð samþykkti fyrirliggjandi gjaldskrár á fundi sínum þann 29. nóvember 2022.

Ungmennaráð óskar eftir því að vera þátttakandi í gjaldskrárgerð almennt þegar endurskoðun á þeim fer fram á næsta ári. Ungmennaráð telur það æskilegt þar sem þetta málefni hefur áhrif á þátttöku ungmenna í heilsurækt.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Sveitarstjórn Múlaþings - 30. fundur - 14.12.2022

Fyrir liggja tillögur að gjaldskrám fyrir árið 2023

Til máls tók: Eyþór Stefánsson

Fyrir hönd Austurlistans og VG lagði Eyþór Stefánsson eftirfarandi breytingatillögu:
Fulltrúar Austurlistans og VG í Múlaþingi leggja til að álagningarhlutfall fasteignagjalda verði óbreytt 0,5% og þær tekjur verði nýttar á fjölskyldusviði sveitarfélagsins fyrir þá fasteignagjaldagreiðendur sem mest þurfa á því að halda. Þannig mætti hækka tómstundaframlag og systkinaafslátt á leikskóla Múlaþings og sleppa fyrirhuguðum hækkunum á leikskólagjöld og skólamáltíðir. Afgangurinn nýttist til bættrar rekstrarafkomu sveitarfélagsins og minni lántöku þess.

Til máls tóku: Ívar Karl Hafliðason, Helgi Hlynur Ásgrímsson, Berglind Harpa Svavarsdóttir, Jónína Brynjólfsdóttir, Eyþór Stefánsson, Þröstur Jónsson, Hildur Þórisdóttir og Helgi Hlynur Ásgrímsson.

Tillagan felld með 6 atkvæðum (JB,BHS,VJ,ÍKH,GLG,BE) einn sat hjá (ÞJ) og fjórir með (ES,HÞ,GÁT,HHÁ)


Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir eftirfarandi gjaldskrár fyrir árið 2023:

Álagningarhlutföll fasteignaskatts verði sem hér segir:
A flokkur 0,475%
B flokkur 1,32%
C flokkur 1,65%
Álagningarhlutföll lóðarleigu á eignarlóðum Múlaþings, eða 0,75%
Fjöldi gjalddaga fasteignagjalda verði 9. Fyrsti gjalddagi verði 1. febrúar og síðasti 1. október.
Fráveitugjald verði 0,33% af fasteignamati fasteigna og lóða
Vatnsgjald pr. fermetra húss kr. 307
Fastagjald vatns á matseiningu verði kr. 10.794
Árlegt vatnsgjald af sumar-/frístundahúsum skal þó vera að lágmarki kr. 33.814

Heimild til lækkunar fasteignaskatts hjá tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum 2023:
Hámark afsláttar verði: 113.694.
Viðmiðunartölur tekna hjá einstaklingi verði:
Lágmark 4.370.000
Hámark 5.681.000
Viðmiðunartölur tekna hjá hjónum verði:
Lágmark 5.165.950
Hámark 6.545.000

Gjaldskrá hjá Múlaþingi árið 2023 fyrir meðhöndlun og förgun úrgangs, gjaldskrá fyrir hunda- og kattahald og gjaldskrá vegna handsömunar og vörslu búfjár, gjaldskrá fyrir hafnir Múlaþings, gjaldskrá þjónustumiðstöðva og gjaldskrá um gatnagerðargjald, byggingarleyfisgjald og þjónustugjöld byggingarfulltrúa og skipulagsfulltrúa í Múlaþingi, sbr. fundargerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs frá 24.10.2022, 21.11.2022, 28.11.2022 og 05.12.2022 auk gjaldskráa fyrir bókasöfnin í Múlaþingi og leigu á rýmum í Sláturhúsinu Menningarmiðstöð ásamt gestalistamannaíbúð sbr.fundagerðir byggðaráðs frá 29.11.2022 og 06.12.2022 eru jafnframt staðfestar í heild sinni.

Gjaldskrá hitaveitu HEF veitna, er samþykkt var af stjórn HEF 26. október 2022, staðfestir sveitarstjórn í heild sinni.

Að öðru leyti vísar sveitarstjórn til afgreiðslu nefnda í fjárhagsáætlunum fyrir árið 2023 á öðrum gjaldskrám og staðfestingar á þeim í fundargerð fjölskylduráðs frá 29.11.2022.

Sveitarstjórn leggur jafnframt áherslu á að eigi síðar en í byrjun janúar hafi gjaldskrár verið birtar á heimasíðu sveitarfélagsins.

Samþykkt með 7 atkvæðum (JB,BHS,ÍkH,VJ,BE,GLG,ÞJ) þrír sátu hjá (HÞ,HHÁ,GÁT) einn á móti (ES)


Fyrir hönd Austurlands og VG lagði Eyþór Stefánsson fram eftirfarandi bókun:
Fulltrúar Austurlistans og VG í Múlaþingi harma þá niðurstöðu að lækka eigi álagningarhlutföll fasteignagjalda um u.þ.b. 20 milljónir kr. og verða af framlögum frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga fyrir vikið um 11 milljónir kr. Þar sem svigrúm þykir til lækkunar tekna sveitarfélagsins í A-hluta væri skynsamara að ráðstafa þeim með þeim hætti að framlög jöfnunarsjóðs skertust ekki. Með því móti mætti með árangursríkari hætti lækka álögur um 31 milljón kr. fyrir íbúa Múlaþings með áherslu á þá fasteignagjaldagreiðendur þ.e. ungar fjölskyldur, sem mest þurfa á því að halda. leikskólagjalda og skólamáltíða.

Byggðaráð Múlaþings - 71. fundur - 17.01.2023

Fyrir liggja, annars vegar, tillögur að uppfærðum reglum um afslátt af fasteignaskatti hjá Múlaþingi og, hins vegar, leiðrétt tekjumörk elli- og örorkulífeyrisþega varðandi afslátt af fasteignaskatti.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Byggðaráð Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi tillögur að reglum um afslátt af fasteignaskatti hjá Múlaþingi. Einnig samþykkir byggðaráð, varðandi heimild til lækkunar fasteignaskatts hjá tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum árið 2023, að viðmiðunartölur tekna hjá hjónum verði lágmark 6.145.355 kr. og hámark 7.785.302 kr. Fjármálastjóra falið að sjá til þess að unnið verði í samræmi við samþykktar reglur og viðmið.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Fjölskylduráð Múlaþings - 61. fundur - 31.01.2023

Teknar eru til umfjöllunar tillögur starfsmanna félagsþjónustu um breytingar á gjaldskrá stuðningsþjónustu og upphæðum fjárhagsaðstoðar félagsþjónustu fyrir yfirstandandi ár.

Í fylgiskjölum er tillaga að breytingum á gjaldskrá og minnisblað vegna stuðningsþjónustu og hækkunar á fjárhagsaðstoð. Meðfylgjandi breytingatillögur eru samþykktar af hálfu fjölskylduráðs og vísað til sveitarstjórnar til frekari meðferðar.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Sveitarstjórn Múlaþings - 33. fundur - 08.02.2023

Fyrir liggur bókun frá fundi fjölskylduráðs, dags. 31.01.2023, þar sem tillögur að breytingum á gjaldskrá og upphæðum fjárhagsaðstoðar er vísað til sveitarstjórnar til afgreiðslu.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Í samræmi við afgreiðslu fjölskylduráðs samþykkir sveitarstjórn Múlaþings fyrirliggjandi tillögu að breytingum á gjaldskrá stuðningsþjónustu og hækkun upphæða fjárhagsaðstoðar félagsþjónustu fyrir árið 2023. Félagsmálastjóra falið að sjá til þess að samþykktar breytingar verði virkjaðar.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Byggðaráð Múlaþings - 82. fundur - 25.04.2023

Fyrir liggur tillaga að uppfærðri gjaldskrá fyrir félagsheimilið Hjaltalund.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Byggðaráð Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi tillögu að gjaldskrá fyrir félagsheimilið Hjaltalund og vísar henni til sveitarstjórnar til staðfestingar.

Samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu.

Sveitarstjórn Múlaþings - 36. fundur - 10.05.2023

Fyrir liggur bókun frá fundi byggðaráðs Múlaþings, dags. 25.04.23, varðandi gjaldskrá fyrir félagsheimilið Hjaltalund.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Að tillögu byggðaráðs staðfestir sveitarstjórn Múlaþings fyrirliggjandi tillögu að gjaldskrá fyrir félagsheimilið Hjaltalund.


Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Fjölskylduráð Múlaþings - 76. fundur - 26.06.2023

Bylgja Borgþórsdóttir íþrótta- og æskulýðsstjóri Múlaþings, kynnti nýtt greiðslukerfi sem verið er að innleiða í íþróttamannvirkjum Múlaþings. Vegna þessa eru lagðar fram tillögur um einföldun á gjaldskrám er snúa að forminu til en ekki breytingu á verði.

Fjölskylduráð samþykkir fyrirliggjandi breytingar á á gjaldskrám íþróttamannvirkja.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Fjölskylduráð Múlaþings - 79. fundur - 29.08.2023

Eftirtaldar gjaldskrár fyrir skólaárið 2023-2024 liggja fyrir til samþykktar. Listadeildin Seyðisfjarðarskóla, Tónlistarskólinn á Egilsstöðum, Tónlistarskólinn í Fellabæ og Tónlistarskólinn á Djúpavogi.

Búið er að samræma systkinaafslátt milli tónlistaskólanna og hækka gjöld um 3,5%. Fjölskylduráð felur fræðslustjóra að fara í heildarendurskoðun á gjaldskrám skólanna.

Fjölskylduráð samþykkir fyrirliggjandi gjaldskrár með handauppréttingu.

Sveitarstjórn Múlaþings - 39. fundur - 13.09.2023

Fyrir liggur bókun frá fundi fjölskylduráðs 29.8.2023 varðandi gjaldskrár Listadeildar Seyðisfjarðarskóla, Tónlistarskólans á Egilsstöðum, Tónlistarskólans í Fellabæ og Tónlistarskólans á Djúpavogi fyrir skólaárið 2023-2024.

Til máls tóku: Þröstur Jónsson sem bar upp fyrirspurn, Björg Eyþórsdóttir sem svaraði fyrirspurn Þrastar.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Að tillögu fjölskylduráðs samþykkir sveitarstjórn Múlaþings fyrirliggjandi gjaldskrár Listadeildar Seyðisfjarðarskóla, Tónlistarskólans á Egilsstöðum, Tónlistarskólans í Fellabæ og Tónlistarskólans á Djúpavogi fyrir skólaárið 2023-2024.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Getum við bætt efni þessarar síðu?